Hopp til innhold

Konvention om tiltag for at forbyde og forhindre ulovlig import og eksport af kulturgenstande og ulovlig overførsel af ejendomsretten til kulturgenstande

Som noget tunge titel siger, er dette en konvention der hovedsagelig skal forhindre nationale kulturelle skatte, i at blive bragt ud af landet.

Sist oppdatert 06.05.2015

Lim inn på din egen nettside

Seksten år efter man lavede en konvention til beskyttelse af kulturarven i krigstid, besluttede det internationale samfund at udvide denne beskyttelse til at omfatte ulovlig handel i fredstid.

Dette var den første internationale aftale om bekæmpelse af ulovlig overførsel af den kulturelle arv i fredstid. Men konventionen er ikke anvendt med tilbagevirkende kraft, og omfatter kun de objekter, som er anerkendt på tværs af landegrænser efter dens ikrafttræden for begge lande involveret i en sag.

Implementering

Definitionen af, hvad der udgør kulturgenstand er ganske bred, men objektet skal have en særlig værdi i arkæologi, forhistorie, historie, litteratur, kunst eller videnskab. Mens denne konvention beskytter kulturarv, der kan flyttes på, findes også konventionen om beskyttelse af verdensarv der beskytter kulturelle genstande, der er stedfaste.

Medlemsstaterne forpligter sig til at overveje særlige beskyttelse af genstande i deres lande, og at kontrollere og håndhæve lovene især om eksport og import. Landene skal returnere stjålne kulturskatte til deres hjemlande.

UNIDROIT, en uafhængig mellemstatslig organisation med den opgaver at studere behov og metoder til modernisering, harmonisering og samordning af love mellem stater og grupper af stater, er af UNESCO blevet bedt om at udarbejde og håndhæve en konvention om tilbagelevering af stjålne eller ulovlig udførsel af kulturelle objekter (1995) , en aftale, der fører konventionen fra 1970 videre. Gennem denne konvention, forpligter medlemsstaterne sig til at behandle sager som andre ulovligheder, og til at gennemføre forsøg i de nationale retssystemer. Derudover dækker, UNIDROIT-konventionen, alle kulturelle objekter ikke kun dem erklæret nationale kulturelle skatte.

Fuldgyldige medlemmer (73)

Vurderer ratifikation (40)

FN-forbundet © 2017