Hopp til innhold

Australien

Australien blev grundlagt af europæiske indvandrere for 200 år siden, men har været beboet i 50.000 år. Landet huser en stor mængde unikke dyre- og plantearter.

Sidst opdateret 21.06.2017

Geografi og miljø

Australien er verdens 6. største land, målt efter areal, og fylder størstedelen af kontinentet Oceanien. Det er det fladeste af kontinenterne, da 95 procent af landet ligger under 600 meter over havets overflade. I nord er der tropisk klima med regnskov, mens vegetationen skifter til slettelandskab og ørken i midten af landet. Ørkenklimaet dækker et ellipseformet centralt område, omtrent tredjedelen af Australiens areal. Midt i ørkenen ligger Ayers Rock, den cirka 350 m høje og 3,6 km lange kæmpesten, som er et af Australien varetegn. I Sydøst Australien er der tempereret klima med meget nedbør, og her finder man tropisk regnskov med gigantiske eukalyptustræer. Det er også her størstedelen af den australske befolkning bor. Australien oplever ofte langvarig sæsonmæssig tørke i syd, mens de nordlige dele er udsat for cykloner. Udenfor den nordøstlige kyst ligger verdens største koralrev, Great Barrier Reef, med en enorm artsmangfoldighed af fisk og hvirvelløse dyr. Australien er kendt for den unikke artsmangfoldighed, som har udviklet sig på grund af kontinentets alder, variable vejrforhold og geografisk isolation. Jordbrug og introduktion af nye arter er de største trusler mod den australske naturs mangfoldighed. Overgræsning og rydning af land har ført til ørkendannelse og erosion, forurening af kysten og havet, og bidraget til at fremmede arter har spredt sig hurtigere.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Australien, ville vi behøve 4.6 jordkloder.
Se indikatoren som viser vores økologiske fodaftryk.

Historie

e første mennesker krydsede havet for 50.000 år siden ved hjælp af de tynde landstrækninger fra det som i dag er Sydøstasien til Australien. Da europæerne opdagede landet i 1601, levede de australske folk på jæger-fisker-samler-stadiet med en sammensat mundtlig kultur og verdensbillede. Antagelserne om hvor mange mennesker, der var i Australien, da europæerne kom, er usikre, og varierer mellem 300.000 og 2 millioner. De var ujævnt fordelt på ca. 600 stammer, og talte tilsammen omkring 200 sprog, hvoraf en fjerdedel nu er forsvundet. Urbefolkningen i Australien kaldes aboriginere. I 1770 tog den britiske opdagelses-kaptajn, James Cook, Australien og Tasmanien i besiddelse på vegne af den britiske konge. Briternes kolonisering begyndte med fangetransporter i slutningen af 1700-tallet, og seks selvstændige kolonier blev etableret op igennem 1800-tallet. 1901 samlede kolonierne sig i en føderation og grundlagde det australske statsforbund, men Storbritannien beholdt konstitutionelt styre frem til 1931. Den britiske monark er Australiens formelle statsoverhoved, dog uden nogen reel magt.

Aboriginerne blev udsat for en stærk assimilationspolitik under hele koloniseringen, og deres antal faldt drastisk. Det var almindeligt, at aboriginske børn blev taget fra deres forældre og anbragt på børnehjem eller hos hvide plejefamilier, og aboriginernes leve- og arbejdsforhold blev kontrolleret af staten helt op til 1960’erne. I 2008 fik urbefolkningen en officiel undskyldning for måden, de blev behandlet på.

Samfund og politik

Landet er et konstitutionelt monarki, men styres som en forbundsstat. De seks delstater og tre forbundsterritorier har stor grad af selvstyre indenfor politi, uddannelse, lovgivning og transport. Forbundsparlamenterne og regeringen bestemmer over handel, transport, finanser, bankvæsen, valuta, forsvar, udenrigspolitik og socialpolitik. Australsk politik har været præget af tre partier: det fagforeningsallierede arbejderparti (Australian Labor Party), det højreorienterede partier Liberal Party og National Party, som er et landbrugsorienteret parti. De to sidstnævnte partier har ofte dannet en alliance ad mere konservativ orientering. I juni 2010 blev Julia Gillard landets første kvindelige statsminister, som repræsentant for Labor Party. Hun tabte posten som partileder igen i 2013 til partifællen Kevin Rudd, der derefter tabte valget i 2013 til Tony Abbott fra centrum-højre-partiet Liberal Party.
I dag er Australien fortsat præget af indvandring. Folketællingen i 2001 viste, at 22 % af befolkningen (4,1 mio. personer) er født udenfor landet, hvilket er den højeste andel i verden. Før anden verdenskrig kom næsten al indvandring fra Storbritannien, men efter krigen indvandrede også andre europæere fra blandt andet Italien og Grækenland. De sidste 30 år har Australien oplevet en øget indvandring fra asiatiske lande. Dette afspejles også i finans- og handelspolitikken, da Australien samarbejder mere og mere med sine asiatiske naboer.

Landet har et veludbygget velfærdssystem, men en stor andel af af aboriginerne lever under vanskelige forhold. Forsøg på at integrere urbefolkningen i det nuværende australske samfund er i høj grad mislykkedes.

Økonomi og handel

Landet har haft en stærk økonomisk vækst, takket være en overflod af naturressourcer, og er i dag blandt verdens 20 største økonomier målt efter bruttonationalprodukt (BNP). Historisk set har Australiens eksport været baseret på fåreavl og jordbrug, og Australien er fortsat en af verdens førende eksportører af uld, hvede og kød. Landets store forekomster af mineraler og naturgas har dog ændret økonomien mod minedrift og gasudvinding. Australien har også nogle af verdens største forekomster af bly, nikkel, uran og zink, og store forekomster af bauxit, kul, kobolt, kobber, diamanter, guld, jernmalm, manganmalm, ilmenit, rutil og zirkon. Resten af økonomien domineres af servicesektoren med ejendomshandel, forretningsvirksomhed og turisme som de største områder. Australien eksporterer mest til Kina og Japan, men har også lavet frihandelsaftaler med USA og Chile. Siden 1980’erne er den australske og newzealandske økonomi blevet mere integreret og handelsrelationen er meget tæt. De to lande har over længere tid diskuteret muligheden for at skabe et fællesmarked. Australiens minedrift blev hårdt ramt af den internationale finanskrise i 2008-09, men takket være en stimulationspakke fra regeringen og en høj vareeksport til Kina, blev økonomien hurtigt stabiliseret.

Korte fakta

Flagg

Hovedstad:

Canberra

Etniske grupper:

Europæisk oprindelse 92%, asiater 7%, urbefolkning og andre 1%

Sprog:

Engelsk, kinesisk, italiensk, græsk, arabisk, vietnamesisk og andre sprog

Religion:

Protestanter 28,8%, katolikker 25,3%, ortodokse kristne 2,6%, andre kristne 4,5%, buddhister 2,5%, muslimer 2,2%, hinduister 1,3%, andre/uspecificerede/ingen 33%

Population:

23 923 101

Government:

Føderalt parlamentarisk demokrati

Area:

7 617 930 km2

Currency:

Australiske dollar

BNI per citizen:

45 514 PPP$

National Day:

26. januar

Lokaliteter

Nationalparken Wyperfield

Sydney

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

FN-forbundet © 2017