Hopp til innhold

Bulgarien

Republikken Bulgarien

Bulgarien har haft en vanskelig overgang til markedsøkonomi siden kommunismens fald i 1991 Landet blev medlem af NATO i 2004 og af EU i 2007, men arbejder stadig med korruption og organiseret kriminalitet.

Sidst opdateret 04.11.2016

Geografi og miljø

Bulgarien ligger på Balkanhalvøen i det sydøstlige Europa. Landet grænser op til Rumænien, Tyrkiet, Grækenland, Republikken Makedonien og Serbien. Bulgariens sydøstlige del består af bjerge, og der ligger landets højeste punkt, det 2 925 meter høje Musala-bjerg. Bulgariens centrale område deles i to af Balkan-bjergene, som går tværs gennem landet fra vest til øst.I øst grænser Bulgarien op til Sortehavet, og i kystområdet er der bakkede landskaber og sletter. Bulgarien hører til fyrreskovszonen. Landets klima er en overgang fra middelhavsklima i syd til et koldere klima i bjergområderne i nord.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bulgarien, ville vi behøve 1.4 jordkloder.
Se indikatoren som viser vores økologiske fodaftryk.

Historie

Den tidligst kendte befolkning i det nuværende Bulgarien var thrakerne, et indoeuropæisk folkeslag. Bulgariens første rige blev grundlagt i 681. Riget var størst i 800-tallet og blev kristnet i 864. I 1000-tallet blev riget styret af det østlige Romerrige. Landet blev frigjort i 1100-tallet og i 1202 blev Bulgariens andet rige grundlagt. Tyrkerne erobrede landet og i 1396 blev landet det første af de europæiske lande, som blev indlemmet i det Osmanniske Rige. Osmannerne styrede Bulgarien i 500 år. Flere større oprør mod det fremmede styre blev slået ned i løbet af denne tid. På 1800-tallet voksede en national frihedsbevægelse frem, til del med støtte fra Rusland. Efter den russisk-tyrkiske krig blev Bulgarien et fyrstedømme med selvstyre i 1878. Landet selvstændighed blev anerkendt i 1908. Bulgarien var under Første Verdenskrig på centralmagternes side, og stod i Anden Verdenskrig på Tysklands side. Landet mistede en del af sine områder i krigen og blev invaderet og besat af Sovjetunionen. I 1946 blev landet udråbt til en kommunistisk folkerepublik.

Samfund og politik

Kommunistregimet ophørte i 1990, og de første demokratiske valg siden Anden Verdenskrig blev afholdt samme år. Landet fik en ny grundlov i 1991 og efter denne blev landet en parlamentarisk-demokratisk republik. Bulgariens præsident bliver valgt ved et direkte folkevalg for fem år for maksimalt to perioder. Præsidenten besidder den øverste magt i landet, og er også forsvarets øverstkommenderende. Nationalforsamlingen vælges for fire år. Bulgarsk politik har siden kommunistregimets fald været præget af uro, og flere partier og alliancer har siddet ved magten. Bulgarien blev medlem af NATO i 2004 og af EU i 2007. Landet har haft flere store udfordringer knyttet til korruption, organiseret kriminalitet og høj arbejdsløshed. EU har stillet strenge krav til forbedringer og har i perioder frosset den økonomiske hjælp til landet. Levestandarden i landet er forholdsvis lav og fattigdom er udbredt.

Overgangen til markedsøkonomi har været vanskelig for landet. Under den akutte krise i 1997 var der tilfælde af hungersnød. Efter 2000 er økonomien og levestandarden blevet bedre, men de seneste år har finanskrisen igen ramt landet.

Situationen er særlig vanskelig for dem som står udenfor arbejdsstyrken: pensionister, arbejdsløse, funtionshæmmede, gadebørn, børnehjemsbørn og romfolk. Barnedødeligheden er betydelig højere end i resten af Europa. Bulgarien er et af de lande i Europa hvor UNICEF har størst andel børn som bokser op i børnehjem. Med hjælp af FN arbejder myndighederne på at finde nye hjem til disse børn. Målet om at kunne lukke alle børnehjem inden 2014 er langt fra opnået. En anden specielt udsat gruppe i Bulgarien er romfolket. I denne gruppe regnes 80% som fattige. Helbred, uddannelse og social støtte til denne gruppe er væsentlig dårligere end for en gennemsnits bulgarer. Mange romfolk bor i elendige huse uden basis sanitære forhold.

Økonomi og handel

Efter at kommunismen kollapsede i 1991, begyndte Bulgarien sin smertefulde og langsomme overgang til markedsøkonomi. Kommunismens fald raserede Bulgariens økonomi og BNP faldt med op til 40%, men i 2004 var den steget op til samme niveau som før faldet. Den igangværende økonomiske krise har også haft sin indvirkning på Bulgariens økonomi. Der er alligevel sket en udvikling: Arbejdsløshedstallene er faldet og inflationen er under kontrol. I 00erne blev det meste af industrien privatiseret. Omfattende korruption er fortsat den største bremseklods for Bulgariens økonomiske udvikling. Bulgariens vigtigste eksportartikler er maskiner og landbrugsprodukter. Landets største naturressourcer er kobber, bly og træ. I dag står servicesektoren med turisme og udenrigshandel for det meste af BNP.

Korte fakta

Flagg

Hovedstad:

Sofia

Etniske grupper:

Bulgarere 83,9%, tyrkere 9,4%, romaere 4,7%, andre 2%(inklusiv makedonere, armenere, krimtatarer og tjerkessere) (2001)

Sprog:

Bulgarsk (officielt) 84,5%, tyrkisk 9,6%, romani 4,1%, andre/uspecificeret 1,8% (2001)

Religion:

Bulgarsk ortodokse 82,6%, muslimer 12,2%, andre kristne 1,2%, andre/uspecificeret 4% (2001)

Population:

7 112 641

Government:

Parlamentarisk demokrati

Area:

110 879 km2

Currency:

Lev

BNI per citizen:

17 512 PPP$

National Day:

3. marts

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

FN-forbundet © 2017