Hopp til innhold

Chile

Republikken Chile

På denne side finder du værdierne for Chile på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne:

Vis ændringer for én indikator. Sammenlign landet med resten af verden.

Sammenlign Chile med:

 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Asylansøgere efter ankomstland 573 Personer
  Befolkning i byområder 88,9 Procent
  Befolkning over 60 år 13,1 Procent
  Befolkningstal 17 924 1000 indbyggere
  Befolkningstæthed 23 Indbyggere per kvardratkilometer
  Fertilitet 1,8 Antal børn per kvinde
  Flygtninge, efter ankomstland 1 849 Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland 561 Personer
  Internt fordrevne Manglende data Internt fordrevne
  Forventet levealder 79 Antal år
  Forventet levealder for kvinder 82 År
  Forventet levealder for mænd 76 År
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Atomkraft Manglende data millioner kilowatt-timer (kWh)
  Adgang til strøm 99,6 Prosent
  Strømforbrug pr. indbygger 3 879 Kwt per innbygger
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Bistand modtaget 240 560 000 Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom 0,9 Procent
  De fattigstes andel af landets forbrug 4,5 Procent
  IHDI - afslører forskellene 0,692 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - Fattigdomsindeks Manglende data Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse 14,40 procent
  Befolkning som lever i slum i byer 9,0 Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning Manglende data Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Antal dræbte i væbnede konflikter Manglende data Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsbevarende operationer Manglende data Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Fredsindekset 1,616 Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter 2,0 Procent av BNP
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen 3,1 Prosent
  Arealbrug, dyrkbar mark 1,7 Procent af totalt landareal
  Totalt landareal 756 096 100 hektar
  Arealbrug, permanent dyrket mark 21,20 Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov 23,9 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  CO2-udslip 83 171 Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger 4,73 Tons CO2 per indbygger
  Fredede områder 6,9 Andel af totalt landareal i procent
  Økologisk fodaftryk 3,9 Hektar pr. person
  Økologisk landbrug 0,10 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Antal sprog Manglende data Antal sprog
  Børnearbejde 6,6 Prosent
  Civile rettigheder 1 Skala: 1-7 (1 er bedst)
  GDI - ligestillingsudvikling 0,966 Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn 0,322 Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling 0,738 Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Henrettelser Manglende data Antall henrettede
  Korruption 66 0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse 15,83 Procent
  Ligestilling på arbejdsmarkedet 45,8 Procent
  Globalt lykkeindeks 31,7 Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder 1
  Pressefrihed 20,53 Skala hvor 0 er bedst
  Sammenbrudte stater 41,5 Indeks (0-120)
  Unge som arbejder 8,50 Procent af aldersgruppen
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Børnedødelighed 8 Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalificeret personale 100 Procent
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år) 52 Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Udbredelse af HIV (15-49 år) 0,1 Procent
  Malariaspredning Manglende data Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed 22 Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed 7 Antal pr. 1.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde 16 Tilfælde pr. 100.000 indb.
  Undervægtige børn 0,5 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Antal computere i brug 15 Antal per 100 indbyggere
  Andel af individer som bruger internettet 64,3 Brugere pr. 100 indbyggere
  Mobiltelefonabonnenter 134,28 Abonnenter pr. 100 indbyggere
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Læse- og skrivefærdigheder blandt unge kvinder i forhold til mænd 1,00 Antal kvinder pr. mand
  Læse- og skrivefærdighed blandt unge 99,2 Procent
  Alfabetisme 96,6 Procent
  Antal år i skole 15 År
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen 92,0 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, drenge 98,0 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, piger 99,4 Procent
  Andelen af børn i grundskolen 97,2 Procent
  Grundskolegang, drenge 97,6 Procent
  Grundskolegang, piger 96,8 Procent
  Ligestilling i grundskolen 0,97 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i ungdomsuddannelserne 1,01 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i videregående uddannelser 1,11 Antal piger pr. dreng
  Videregående uddannelse 87 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Adgang til rent vand 99,0 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i byområder 100 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i landsbyer 93 Procent
  Adgang til gode sanitære forhold 99 Procent
  Bybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 100 Procent
  Landsbybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 91 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Andel af BNI brugt på bistand Manglende data Procent
  Bruttonationalindkomst per indbygger 21 740 PPP$ pr. indbygger
  Bruttonationalprodukt 240 796 000 000 PPP-dollar
  BNP per indbygger 13 384 US Dollar
  BNP per indbygger i PPP-dollar 22 316 PPP
  Direkte udenlandske investeringer (FDI) 9 Procent av BNP
  Eksport af varer og tjenester 30 Procent av BNP
  Import af varer og tjenester 30 Procent af BNP
  Ledighed 6,4 Prosent
  Arbejdsløshed blandt unge 17,7 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge kvinder 7,3 Procent
  Primære erhverv 3 Procent
  Sekundære erhverv 35 Procent
  Tertiære erhverv 62 Procent
  Udenlandsgæld Manglende data US dollar

FN-forbundet © 2017