Hopp til innhold

Chile

Republikken Chile

På denne side finder du værdierne for Chile på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne:

Vis ændringer for én indikator. Sammenlign landet med resten af verden.

Sammenlign Chile med:

 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Asylansøgere efter ankomstland 573 Personer
  Befolkning i byområder 88,9 Procent
  Befolkning over 60 år 13,1 Procent
  Befolkning under 15 år 3 797,2 1000
  Befolkningstal 17 924 1000 indbyggere
  Befolkningstæthed 23 Indbyggere per kvardratkilometer
  Fertilitet 1,8 Antal børn per kvinde
  Flygtninge, efter ankomstland 1 773 Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland 579 Personer
  Internt fordrevne Manglende data Internt fordrevne
  Forventet levealder 79 Antal år
  Forventet levealder for kvinder 82 År
  Forventet levealder for mænd 76 År
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Atomkraft Manglende data millioner kilowatt-timer (kWh)
  Energieffektivitet 96 Energienheder pr 1000 PPP-dollar i BNP
  Eksport af råolie Manglende data 1000 ton
  Import af råolie 8 337 1000 ton
  Adgang til strøm 99,6 Prosent
  Strømforbrug pr. indbygger 3 568 Kwt per innbygger
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Bistand bevilget til de mindst udviklede lande (MUL) Manglende data Procent
  Bistand modtaget 125 510 000 Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Bistand bevilget til grundlæggende sociale tjenester Manglende data Procent af donorlandets sektor-bistand
  Bistand modtaget af lande uden kystlinje Manglende data Procent af landets BNI (bruttonationalindkomst)
  Bistand modtaget af små østater med u-landsstatus Manglende data Procent af BNI
  Ekstrem fattigdom 0,8 Procent
  Fattigdomsgab 0,4
  De fattigstes andel af landets forbrug 4,5 Procent
  Gnierindeksen 2,13 Indeks, på en skala fra 0-10, hvor 0 er best
  IHDI - afslører forskellene 0,672 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - Fattigdomsindeks 0,000 Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Befolkning under national fattigdomsgrænse 14,40 procent
  Befolkning som lever i slum i byer 9,0 Procent af bybefolkningen
  Ubunden bilateral bistand Manglende data Procent (af giverlandets totale bistand)
  Underernæret befolkning 5,0 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Antal dræbte i væbnede konflikter Manglende data Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsbevarende operationer Manglende data Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Fredsindekset 1,616 Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter 2,0 Procent av BNP
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Afgrøder af kornsorter (kg per hektar) 6 229,57 kg per hektar
  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen 3,1 Prosent
  Arealbrug, dyrkbar mark 1,8 Procent af totalt landareal
  Totalt landareal 756 096 100 hektar
  Subsidier til eget landbrug i OECD-landene 0,29 Procent
  Arealbrug, permanent dyrket mark 21,26 Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov 21,7 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Befolkninger som bor mindre end 5 m.o.h. 1,6 Prosent
  CO2-udslip 79 409 Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger 4,59 Tons CO2 per indbygger
  Fredede områder 6,9 Andel af totalt landareal i procent
  Forbrug af ozon-ødelæggende klorfluorkarbon 0 ODP Ton
  Luftforurensning, antall dødsfall 3 193 Totalt antall
  Økologisk landbrug 0,10 Procent
  Økologiske fodaftryk 3,9 Hektar pr. person
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Antal sprog Manglende data Antal sprog
  Børnearbejde 3,0 Prosent
  Civile rettigheder 1 Skala: 1-7 (1 er bedst)
  GDI - ligestillingsudvikling 0,967 Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn 0,338 Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling 0,832 Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Henrettelser Manglende data Antall henrettede
  Korruption 71 0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse 15,80 Procent
  Ligestilling på arbejdsmarkedet 39,0 Procent
  Globalt lykkeindeks 53,9 Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Mislykkede stater 41,5 Indeks (0-120)
  Politiske rettigheder 1
  Pressefrihed 19,23 Skala hvor 0 er bedst
  Unge som arbejder 8,50 Procent af aldersgruppen
  Valgdeltagelse Manglende data Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  AIDS-relaterede dødsfald 654 Antal døde
  Børnedødelighed 8 Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalificeret personale 100 Procent
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år) 50 Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Udbredelse af HIV (15-49 år) 0,3 Procent
  Kondombrug blandt kvinder ved sidste højrisikosamleje Manglende data Procent
  Kondombrug blandt mænd ved sidste højrisikosamleje Manglende data Procent
  Børn behandlet med anti-malaria medicin Manglende data Procent
  Børn beskyttet med sengenet med insektmiddel Manglende data Procent
  Malariaspredning Manglende data Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed 22 Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Brug af prævention 64,2 Procent
  Spædbørnsdødelighed 7 Antal pr. 1.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde kureret gennem DOTS-programmet 44,0 Procent
  Tuberkulosetilfælde opdaget gennem DOTS-programmet 88 Procent
  Tuberkulose-relaterede dødsfald 1 Dødsfald pr. 100.000 indb.
  Tuberkulosetilfælde 19 Tilfælde pr. 100.000 indb.
  Undervægtige børn 0,5 Procent
  Børn vaccineret mod mæslinger 90 Procent
  Viden om HIV(15-24 år), kvinner Manglende data Procent
  Viden om HIV (15-24 år), mænd Manglende data Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Antal computere i brug 61 Antal per 100 indbyggere
  Internetbrugere 72,4 Brugere pr. 100 indbyggere
  Mobiltelefonabonnenter 134,28 Abonnenter pr. 100 indbyggere
  Telefonforbindelser 3 203 258,00 Hovedlinjer pr. 100 indbyggere
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Læse- og skrivefærdigheder blandt unge kvinder i forhold til mænd 1,00 Antal kvinder pr. mand
  Læse- og skrivefærdighed blandt unge 98,9 Procent
  Alfabetisme 96,7 Procent
  Antal år i skole 15 År
  Forældreløse børn i skole Manglende data Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen 92,0 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, drenge 98,0 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, piger 99,4 Procent
  Andelen af børn i grundskolen 92,0 Procent
  Grundskolegang, drenge 92,7 Procent
  Grundskolegang, piger 0,0 Procent
  Ligestilling i grundskolen 0,97 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i ungdomsuddannelserne 1,01 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i videregående uddannelser 1,11 Antal piger pr. dreng
  Videregående skole 87 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Fodaftryk vand 803 Forbrug af vand
  Adgang til rent vand 99,0 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i byområder 100 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i landsbyer 93 Procent
  Adgang til gode sanitære forhold 99 Procent
  Bybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 100 Procent
  Landsbybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 91 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Afbetaling af gæld Manglende data Procent af eksportindtægterne
  Andel af BNI brugt på bistand Manglende data Procent
  Bruttonationalindkomst per indbygger 21 580 PPP$ pr. indbygger
  Bruttonationalprodukt 258 062 000 000 PPP-dollar
  BNP per indbygger 14 528 US Dollar
  BNP per indbygger i PPP-dollar 22 346 PPP
  Direkte udenlandske investeringer (FDI) 9 Procent av BNP
  Eksport af varer og tjenester 33 Procent av BNP
  Forbrugerprisindekset 113,1 Indeks: 2000=100
  Import af varer og tjenester 32 Procent af BNP
  Ledighed 6,4 Prosent
  Arbejdsløshed blandt unge 16,1 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge kvinder 19,2 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge mænd 13,9 Procent
  Primære erhverv 3 Procent
  Sekundære erhverv 36 Procent
  Tertiære erhverv 60 Procent
  Udenlandsgæld 96 244 880 000 US dollar

FN-forbundet © 2016