Hopp til innhold

Chile

Show country

På denne side finder du værdierne for Chile på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne:

Vis ændringer for én indikator. Sammenlign landet med resten af verden.

Sammenlign Chile med:

 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Asylansøgere efter ankomstland 333 Personer
  Asylansøgere efter oprindelsesland 53 Personer
  Befolkning i byområder 88,9 Procent
  Befolkning over 60 år 13,1 Procent
  Befolkning under 15 år 3 797,2 1000
  Befolkningstal 17 924 1000 indbyggere
  Befolkningstæthed 22,66 Indbyggere per kvardratkilometer
  Fertilitet 1,8 Antal børn per kvinde
  Flygtninge, efter ankomstland 1 677 Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland 1 140 Personer
  Internt fordrevne Manglende data Internt fordrevne
  Forventet levealder 79 Antal år
  Forventet levealder for kvinder 82 År
  Forventet levealder for mænd 76 År
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Atomkraft Manglende data millioner kilowatt-timer (kWh)
  Energieffektivitet 96 Energienheter pr 1000 PPP-dollar i BNP
  Pap- og papirforbrug 64,57 Antal kilo per person
  Eksport af råolie Manglende data 1000 ton
  Import av råolje 8 337 1000 tonn
  Adgang til strøm 99,4 Prosent
  Strømforbrug pr. indbygger 3 568 Kwt per innbygger
  Strømproduktion 62 453 000 000 Millioner kilowatt-timer (kWh)
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Bistand bevilget til de mindst udviklede lande (MUL) Manglende data Procent
  Bistand modtaget 125 510 000 Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Bistand bevilget til grundlæggende sociale tjenester Manglende data Procent af donorlandets sektor-bistand
  Bistand modtaget af lande uden kystlinje Manglende data Procent af landets BNI (bruttonationalindkomst)
  Bistand modtaget af små østater med u-landsstatus Manglende data Procent af BNI
  Ekstrem fattigdom 1,4 Procent
  Fattigdomsgab 0,7
  De fattigstes andel af landets forbrug 4,3 Procent
  Gnierindeksen 2,13 Indeks, på en skala fra 0-10, hvor 0 er best
  IHDI - afslører forskellene 0,661 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - Fattigdomsindeks 0,000 Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Befolkning under national fattigdomsgrænse 14,40 procent
  Befolkning som lever i slum i byer 9,0 Procent af bybefolkningen
  Ubunden bilateral bistand Manglende data Procent (af giverlandets totale bistand)
  Underernæret befolkning 5,0 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Antal dræbte i væbnede konflikter Manglende data Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsbevarende operationer Manglende data Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Fredsindekset 1,616 Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Landminer, antal dræbte 0 Antall drepte
  Militærudgifter 3,2 Procent av BNP
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Afgrøder af kornsorter (kg per hektar) 6 229,57 kg per hektar
  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen 3,1 Prosent
  Arealbrug, dyrkbar mark 1,8 Procent af totalt landareal
  Indeks for landbrug 122,8 Indeks, hvor 100 er produktion i 1999-2001
  Totalt landareal 756 096 100 hektar
  Subsidier til eget landbrug i OECD-landene 0,28 Procent
  Arealbrug, permanent dyrket mark 21,26 Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov 21,7 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Befolkninger som bor mindre end 5 m.o.h. 1,6 Prosent
  CO2-udslip 72 258 Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger 4,22 Tons CO2 per indbygger
  Fredede områder 15,0 Andel af totalt landareal i procent
  Forbrug af ozon-ødelæggende klorfluorkarbon 0 ODP Ton
  Luftforurensning, antall dødsfall 3 193 Totalt antall
  Økologisk landbrug 0,09 Procent
  Økologiske fodaftryk 3,2 Hektar pr. person
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Antal sprog Manglende data Antal sprog
  Børnearbejde 3,0 Prosent
  Civile rettigheder 1 Skala: 1-7 (1 er bedst)
  GDI - ligestillingsudvikling 0,962 Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn 0,360 Skala: 0-1 (der 0 er bedst)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling 0,822 Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Henrettelser Manglende data Antall henrettede
  Jernbane 404,4 Antall kilometer med jernbane per 1000 innbyggere
  Korruption 71 0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse 15,80 Procent
  Ligestilling på arbejdsmarkedet 38,5 Procent
  Lufthavne 4,5 Antal lufthavne per 1 million indbyggere
  Mislykkede stater 42,3 Indeks (0-120)
  Politiske rettigheder 1
  Pressefrihed 29,00 Skala hvor 0 er bedst
  Unge som arbejder 8,50 Procent af aldersgruppen
  Valgdeltagelse 87,7 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  AIDS-relaterede dødsfald Manglende data Antal døde
  Børnedødelighed 8 Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalificeret personale 100 Procent
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år) 55 Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Udbredelse af HIV (15-49 år) 0,3 Procent
  Kolera, antall rapporterte tilfeller Manglende data Antall rapporterte tilfeller
  Kondombrug blandt kvinder ved sidste højrisikosamleje Manglende data Procent
  Kondombrug blandt mænd ved sidste højrisikosamleje Manglende data Procent
  Børn behandlet med anti-malaria medicin Manglende data Procent
  Børn beskyttet med sengenet med insektmiddel Manglende data Procent
  Malariaspredning Manglende data Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed 22 Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Brug af prævention 64,2 Procent
  Spædbørnsdødelighed 7 Antal pr. 1.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde kureret gennem DOTS-programmet 71,0 Procent
  Tuberkulosetilfælde opdaget gennem DOTS-programmet 87 Procent
  Tuberkulose-relaterede dødsfald 1 Dødsfald pr. 100.000 indb.
  Tuberkulosetilfælde 21 Tilfælde pr. 100.000 indb.
  Undervægtige børn 0,5 Procent
  Børn vaccineret mod mæslinger 91 Procent
  Viden om HIV(15-24 år), kvinner Manglende data Procent
  Viden om HIV (15-24 år), mænd Manglende data Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Antal computere i brug 61 Antal per 100 indbyggere
  Internetbrugere 66,5 Brugere pr. 100 indbyggere
  Mobiltelefonabonnenter 134,28 Abonnenter pr. 100 indbyggere
  Telefonforbindelser 3 203 258,00 Hovedlinjer pr. 100 indbyggere
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Læse- og skrivefærdigheder blandt unge kvinder i forhold til mænd 1,00 Antal kvinder pr. mand
  Læse- og skrivefærdighed blandt unge 98,9 Procent
  Alfabetisme 98,6 Procent
  Antal år i skole 15 År
  Forældreløse børn i skole Manglende data Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen 98,7 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, drenge 98,0 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, piger 99,4 Procent
  Andelen af børn i grundskolen 92,7 Procent
  Grundskolegang, drenge 92,7 Procent
  Grundskolegang, piger 92,7 Procent
  Ligestilling i grundskolen 0,97 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i ungdomsuddannelserne 1,04 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i videregående uddannelser 1,12 Antal piger pr. dreng
  Videregående skole 83 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Fodaftryk vand 803 Forbrug af vand
  Adgang til rent vand 99,0 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i byområder 100 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i landsbyer 91 Procent
  Adgang til gode sanitære forhold 99 Procent
  Bybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 100 Procent
  Landsbybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 89 Procent
 • Flag
  Chile Variable Vis graf
  Afbetaling af gæld Manglende data Procent af eksportindtægterne
  Andel af BNI brugt på bistand Manglende data Procent
  Bruttonationalindkomst per indbygger 21 030 PPP$ pr. indbygger
  Bruttonationalprodukt 277 199 000 000 PPP-dollar
  BNP per indbygger 15 363 PPP-dollar
  BNP per indbygger i PPP-dollar 15 848 PPP
  Direkte udenlandske investeringer (FDI) 7 Procent av BNP
  Eksport af varer og tjenester 33 Procent av BNP
  Eksport af højteknologi 5 Procent af vareeksport
  Forbrugerprisindekset 101,4 Indeks: 2000=100
  IMF-kreditter 0 US Dollar
  Import af varer og tjenester 32 Procent av BNP
  Ledighed 6,4 Prosent
  Arbejdsløshed blandt unge 16,3 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge kvinder 19,1 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge mænd 14,3 Procent
  Primære erhverv 3 Procent
  Rejseliv og turisme indekset 4,3 Indeks for udvikling af rejseliv og turisme, hvor 7 er bedst og 1 er dårligst.
  Sekundære erhverv 36 Procent
  Tertiære erhverv 60 Procent
  Udenlandsgæld 96 244 880 000 US dollar

FN-forbundet © 2015