Hopp til innhold

Guatemala

På denne side finder du værdierne for Guatemala på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne:

Vis ændringer for én indikator. Sammenlign landet med resten af verden.

Sammenlign Guatemala med:

 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Asylansøgere efter ankomstland 109 4 297 Personer
  Befolkning i byområder 49,3 86,8 Procent
  Befolkning over 60 år 6,4 23,3 Procent
  Befolkningstal 16 255 5 662 1000 indbyggere
  Befolkningstæthed 132 129 Indbyggere per kvardratkilometer
  Fertilitet 3,5 1,9 Antal børn per kvinde
  Flygtninge, efter ankomstland 226 27 326 Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland 10 284 9 Personer
  Internt fordrevne 248 500 Manglende data Internt fordrevne
  Forventet levealder 72 79 Antal år
  Forventet levealder for kvinder 75 81 År
  Forventet levealder for mænd 68 77 År
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Atomkraft Manglende data Manglende data millioner kilowatt-timer (kWh)
  Adgang til strøm 78,5 100,0 Prosent
  Strømforbrug pr. indbygger 555 6 040 Kwt per innbygger
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Bistand modtaget 276 990 000 Manglende data Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom 11,5 Manglende data Procent
  De fattigstes andel af landets forbrug 3,9 9,1 Procent
  IHDI - afslører forskellene 0,450 0,858 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - Fattigdomsindeks Manglende data Manglende data Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse 59,29 Manglende data procent
  Befolkning som lever i slum i byer 34,5 Manglende data Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning 15,6 Manglende data Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Antal dræbte i væbnede konflikter 26 Manglende data Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsbevarende operationer Manglende data Manglende data Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Fredsindekset 2,287 1,239 Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter 0,4 1,3 Procent av BNP
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen 0,6 17,7 Prosent
  Arealbrug, dyrkbar mark 8,7 57,5 Procent af totalt landareal
  Totalt landareal 108 890 43 090 100 hektar
  Arealbrug, permanent dyrket mark 35,40 62,21 Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov 33,0 14,4 Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  CO2-udslip 13 597 38 067 Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger 0,87 6,78 Tons CO2 per indbygger
  Fredede områder 15,7 18,0 Andel af totalt landareal i procent
  Økologisk fodaftryk 1,7 4,3 Hektar pr. person
  Økologisk landbrug 0,30 6,40 Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Antal sprog Manglende data Manglende data Antal sprog
  Børnearbejde 25,8 Manglende data Prosent
  Civile rettigheder 4 1 Skala: 1-7 (1 er bedst)
  GDI - ligestillingsudvikling 0,959 0,970 Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn 0,494 0,041 Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling 0,640 0,925 Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Henrettelser 0 Manglende data Antall henrettede
  Korruption 28 90 0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse 13,92 37,43 Procent
  Ligestilling på arbejdsmarkedet 47,9 54,6 Procent
  Globalt lykkeindeks 34,2 32,7 Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder 3 1
  Pressefrihed 39,33 10,36 Skala hvor 0 er bedst
  Sammenbrudte stater 80,4 21,5 Indeks (0-120)
  Unge som arbejder 44,30 54,70 Procent af aldersgruppen
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Børnedødelighed 29 4 Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalificeret personale 66 Manglende data Procent
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år) 91 2 Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Udbredelse af HIV (15-49 år) 0,2 Manglende data Procent
  Malariaspredning 2,2 Manglende data Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed 88 6 Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed 24 3 Antal pr. 1.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde 57 7 Tilfælde pr. 100.000 indb.
  Undervægtige børn 13,0 Manglende data Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Antal computere i brug 3 43 Antal per 100 indbyggere
  Andel af individer som bruger internettet 27,1 96,3 Brugere pr. 100 indbyggere
  Mobiltelefonabonnenter 140,39 127,47 Abonnenter pr. 100 indbyggere
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Læse- og skrivefærdigheder blandt unge kvinder i forhold til mænd 0,96 Manglende data Antal kvinder pr. mand
  Læse- og skrivefærdighed blandt unge 93,3 Manglende data Procent
  Alfabetisme 79,1 Manglende data Procent
  Antal år i skole 0 19 År
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen 88,0 98,5 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, drenge 71,2 98,6 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, piger 70,7 99,2 Procent
  Andelen af børn i grundskolen 89,1 99,5 Procent
  Grundskolegang, drenge 89,2 99,5 Procent
  Grundskolegang, piger 89,0 99,6 Procent
  Ligestilling i grundskolen 0,96 0,99 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i ungdomsuddannelserne 0,92 1,02 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i videregående uddannelser 1,04 1,38 Antal piger pr. dreng
  Videregående uddannelse 47 92 Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Adgang til rent vand 92,8 100,0 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i byområder 98 100 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i landsbyer 87 100 Procent
  Adgang til gode sanitære forhold 64 100 Procent
  Bybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 78 100 Procent
  Landsbybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 49 100 Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Andel af BNI brugt på bistand Manglende data 0,85 Procent
  Bruttonationalindkomst per indbygger 7 510 47 810 PPP$ pr. indbygger
  Bruttonationalprodukt 63 794 152 886 295 091 000 000 PPP-dollar
  BNP per indbygger 3 903 52 002 US Dollar
  BNP per indbygger i PPP-dollar 7 707 46 635 PPP
  Direkte udenlandske investeringer (FDI) 2 1 Procent av BNP
  Eksport af varer og tjenester 21 53 Procent av BNP
  Import af varer og tjenester 30 47 Procent af BNP
  Ledighed 2,9 6,6 Prosent
  Arbejdsløshed blandt unge 5,8 10,5 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge kvinder 3,0 6,9 Procent
  Primære erhverv 12 1 Procent
  Sekundære erhverv 29 22 Procent
  Tertiære erhverv 60 76 Procent
  Udenlandsgæld 18 761 127 000 Manglende data US dollar

FN-forbundet © 2017