Hopp til innhold

Guatemala

På denne side finder du værdierne for Guatemala på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne:

Vis ændringer for én indikator. Sammenlign landet med resten af verden.

Sammenlign Guatemala med:

 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Asylansøgere efter ankomstland 109 4 297 Personer
  Befolkning i byområder 49,3 86,8 Procent
  Befolkning over 60 år 6,4 23,3 Procent
  Befolkning under 15 år 5 954,9 997,1 1000
  Befolkningstal 16 255 5 662 1000 indbyggere
  Befolkningstæthed 132 129 Indbyggere per kvardratkilometer
  Fertilitet 3,5 1,9 Antal børn per kvinde
  Flygtninge, efter ankomstland 164 17 785 Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland 7 483 12 Personer
  Internt fordrevne 248 500 Manglende data Internt fordrevne
  Forventet levealder 72 79 Antal år
  Forventet levealder for kvinder 75 81 År
  Forventet levealder for mænd 68 77 År
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Atomkraft Manglende data Manglende data millioner kilowatt-timer (kWh)
  Energieffektivitet 99 77 Energienheder pr 1000 PPP-dollar i BNP
  Eksport af råolie 488 6 059 1000 ton
  Import af råolie 0 2 712 1000 ton
  Adgang til strøm 78,5 100,0 Prosent
  Strømforbrug pr. indbygger 539 6 122 Kwt per innbygger
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Bistand bevilget til de mindst udviklede lande (MUL) Manglende data 0,27 Procent
  Bistand modtaget 299 430 000 Manglende data Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Bistand bevilget til grundlæggende sociale tjenester Manglende data 7,3 Procent af donorlandets sektor-bistand
  Bistand modtaget af lande uden kystlinje Manglende data Manglende data Procent af landets BNI (bruttonationalindkomst)
  Bistand modtaget af små østater med u-landsstatus Manglende data Manglende data Procent af BNI
  Ekstrem fattigdom 13,7 Manglende data Procent
  Fattigdomsgab 4,8 Manglende data
  De fattigstes andel af landets forbrug 3,9 9,1 Procent
  Gnierindeksen 3,04 Manglende data Indeks, på en skala fra 0-10, hvor 0 er best
  IHDI - afslører forskellene 0,443 0,856 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - Fattigdomsindeks 0,000 0,000 Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Befolkning under national fattigdomsgrænse 53,70 Manglende data procent
  Befolkning som lever i slum i byer 34,5 Manglende data Procent af bybefolkningen
  Ubunden bilateral bistand Manglende data 97 Procent (af giverlandets totale bistand)
  Underernæret befolkning 15,6 5,0 Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Antal dræbte i væbnede konflikter 26 Manglende data Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsbevarende operationer Manglende data Manglende data Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Fredsindekset 2,287 1,239 Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter 0,4 1,3 Procent av BNP
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Afgrøder af kornsorter (kg per hektar) 2 000,23 6 313,94 kg per hektar
  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen 0,6 17,7 Prosent
  Arealbrug, dyrkbar mark 14,3 57,0 Procent af totalt landareal
  Totalt landareal 108 890 43 090 100 hektar
  Subsidier til eget landbrug i OECD-landene Manglende data Manglende data Procent
  Arealbrug, permanent dyrket mark 41,33 61,84 Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov 33,7 12,8 Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Befolkninger som bor mindre end 5 m.o.h. 0,3 18,5 Prosent
  CO2-udslip 11 258 40 377 Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger 0,77 7,24 Tons CO2 per indbygger
  Fredede områder 15,7 18,0 Andel af totalt landareal i procent
  Forbrug af ozon-ødelæggende klorfluorkarbon 0 Manglende data ODP Ton
  Luftforurensning, antall dødsfall 497 932 Totalt antall
  Økologisk landbrug 0,30 6,40 Procent
  Økologiske fodaftryk 1,7 4,3 Hektar pr. person
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Antal sprog Manglende data Manglende data Antal sprog
  Børnearbejde 26,0 Manglende data Prosent
  Civile rettigheder 4 1 Skala: 1-7 (1 er bedst)
  GDI - ligestillingsudvikling 0,949 0,977 Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn 0,533 0,048 Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling 0,627 0,923 Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Henrettelser 0 Manglende data Antall henrettede
  Korruption 29 91 0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse 13,30 38,00 Procent
  Ligestilling på arbejdsmarkedet 36,9 49,6 Procent
  Globalt lykkeindeks 56,9 36,6 Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Mislykkede stater 80,4 21,5 Indeks (0-120)
  Politiske rettigheder 3 1
  Pressefrihed 38,03 8,89 Skala hvor 0 er bedst
  Unge som arbejder 44,30 54,70 Procent af aldersgruppen
  Valgdeltagelse Manglende data Manglende data Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  AIDS-relaterede dødsfald 2 607 24 Antal døde
  Børnedødelighed 31 4 Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalificeret personale 63 Manglende data Procent
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år) 92 3 Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Udbredelse af HIV (15-49 år) 0,6 0,2 Procent
  Kondombrug blandt kvinder ved sidste højrisikosamleje Manglende data Manglende data Procent
  Kondombrug blandt mænd ved sidste højrisikosamleje Manglende data Manglende data Procent
  Børn behandlet med anti-malaria medicin Manglende data Manglende data Procent
  Børn beskyttet med sengenet med insektmiddel 1,0 Manglende data Procent
  Malariaspredning 191,0 Manglende data Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed 140 5 Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Brug af prævention 54,1 76,5 Procent
  Spædbørnsdødelighed 26 3 Antal pr. 1.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde kureret gennem DOTS-programmet 88,0 64,0 Procent
  Tuberkulosetilfælde opdaget gennem DOTS-programmet 36 84 Procent
  Tuberkulose-relaterede dødsfald 2 0 Dødsfald pr. 100.000 indb.
  Tuberkulosetilfælde 110 9 Tilfælde pr. 100.000 indb.
  Undervægtige børn 13,0 Manglende data Procent
  Børn vaccineret mod mæslinger 85 89 Procent
  Viden om HIV(15-24 år), kvinner 22 Manglende data Procent
  Viden om HIV (15-24 år), mænd 24 Manglende data Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Antal computere i brug 16 93 Antal per 100 indbyggere
  Internetbrugere 23,4 96,0 Brugere pr. 100 indbyggere
  Mobiltelefonabonnenter 140,39 127,47 Abonnenter pr. 100 indbyggere
  Telefonforbindelser 1 863 052,00 2 104 199,00 Hovedlinjer pr. 100 indbyggere
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Læse- og skrivefærdigheder blandt unge kvinder i forhold til mænd 0,96 Manglende data Antal kvinder pr. mand
  Læse- og skrivefærdighed blandt unge 93,7 Manglende data Procent
  Alfabetisme 77,0 Manglende data Procent
  Antal år i skole 0 19 År
  Forældreløse børn i skole Manglende data Manglende data Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen 88,0 98,5 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, drenge 71,2 98,6 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, piger 70,7 99,2 Procent
  Andelen af børn i grundskolen 88,0 98,5 Procent
  Grundskolegang, drenge 95,6 97,7 Procent
  Grundskolegang, piger 86,1 0,0 Procent
  Ligestilling i grundskolen 0,96 0,99 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i ungdomsuddannelserne 0,92 1,02 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i videregående uddannelser 1,04 1,38 Antal piger pr. dreng
  Videregående skole 47 92 Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Fodaftryk vand 762 1 440 Forbrug af vand
  Adgang til rent vand 93,0 100,0 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i byområder 98 100 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i landsbyer 87 100 Procent
  Adgang til gode sanitære forhold 64 100 Procent
  Bybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 78 100 Procent
  Landsbybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 49 100 Procent
 • Flag Flag
  Guatemala Danmark Variable Vis graf
  Afbetaling af gæld 7 Manglende data Procent af eksportindtægterne
  Andel af BNI brugt på bistand Manglende data 0,85 Procent
  Bruttonationalindkomst per indbygger 7 190 46 160 PPP$ pr. indbygger
  Bruttonationalprodukt 58 728 232 327 341 952 000 000 PPP-dollar
  BNP per indbygger 3 667 60 634 US Dollar
  BNP per indbygger i PPP-dollar 7 454 44 863 PPP
  Direkte udenlandske investeringer (FDI) 2 -0 Procent av BNP
  Eksport af varer og tjenester 24 55 Procent av BNP
  Forbrugerprisindekset 119,0 106,7 Indeks: 2000=100
  Import af varer og tjenester 33 48 Procent af BNP
  Ledighed 4,2 7,5 Prosent
  Arbejdsløshed blandt unge 6,3 13,1 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge kvinder 5,8 11,8 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge mænd 6,5 14,3 Procent
  Primære erhverv 11 1 Procent
  Sekundære erhverv 29 22 Procent
  Tertiære erhverv 59 77 Procent
  Udenlandsgæld 16 285 789 000 Manglende data US dollar

FN-forbundet © 2016