Hopp til innhold

Haiti

Haiti opnåede sin uafhængighed fra Frankrig i 1804. Efter år med fattigdom, vold, ustabilitet og brutale regimer er landet i dag et af de fattigste i Latinamerika.

Sidst opdateret 24.05.2016

Geografi og miljø

Haiti udgør den vestlige halvdel af øen Hispaniola, og består af en række mindre øer. På den østlige del af øen ligger Den Dominikanske Republik. Haiti er et meget bjergrigt land. Ved kysten er der sletter og mindre dale. Klimaet er tropisk, men køles ned af passatvindene i området. Temperaturerne varierer i takt med højdeforskellene i landet. I de fleste dele af landet er der to regntider i løbet af året. Øen er særlig udsat for orkaner mellem august og november. Tidligere har øen været dækket af frodige skove, men i dag er der kun omkring 1,5 % tilbage af den oprindelige skov. Afskovningen har haft store miljømæssige konsekvenser for Haiti i form af erosion og oversvømmelser. En stor international opmærksomhed på afskovningen har sat gang i flere projekter med udplantning af træer og skovbeskyttelse, dog uden den store succes. I dag er kun 0,3% af Haitis skov beskyttet.

Ecoprint

0.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Haiti, ville vi behøve 0.3 jordkloder.
Se indikatoren som viser vores økologiske fodaftryk.

Historie

Christopher Columbus gik i land på øen Hispaniola i 1492 og erklærede den som spansk. Øen var beboet af indianere, der i 1500-tallet blev udryddet med krig, tvangsarbejde og europæiske sygdomme. Franske sørøvere bosatte sig på den vestlige del af øen i 1600-tallet, og i 1697 overdrog Spanien officielt området, der i dag udgør Haiti, til Frankrig. Haiti blev en af Frankrigs rigeste kolonier med store plantager med sukker, kaffe og bomuld. Plantagerne blev drevet ved hjælp af slavearbejde, og der blev i denne periode fragtet op mod tre millioner slaver fra Afrika til Haiti. I 1791 udbrød et slaveoprør i landet for dets uafhængighed. Det lykkedes ikke at slå oprøret ned, og Frankrig mistede kontrollen over kolonien. I 1804 blev Haiti selvstændig. Siden har forholdene i landet været kaotiske. USA har interveneret flere gange og overtog styret fra 1915 til 1934. Landet var styret af lægen François Duvalier ("Papa Doc") (1957-1971), og efter hans død overtog sønnen Jean-Claude (”Baby Doc”). Regimerne var diktatoriske og brutale. ”Baby Doc” blev afsat ved et militærkup i 1986. Landet har derefter været præget af uroligheder med flere militærkup. Det første demokratiske valg blevet gennemført i 1996. 

Samfund og politik

Haiti er en demokratisk republik. Det første demokratiske valg blev først gennemført i 1996.  Det er præsidenten og regeringen, der sidder med den udøvende magt. Præsidenten vælges for 5 år af gangen. Landets første demokratiske grundlov blev godkendt ved en folkeafstemning i 1987 og er inspireret af det amerikanske og franske system. Alligevel fungerer det demokratiske system dårligt og under 10% af befolkningen deltog i folkeafstemningen. De politiske partier er svage og er ofte blot et redskab for rige enkelt person til at opnå mere magt. Politik såvel som retssystemet i Haiti er gennemsyret af korruption, hovedsageligt på grund af lave lønninger.  Den politiske situation i landet er meget kaotisk, og det er særligt befolkningen, det går ud over. Otte ud af ti lever i fattigdom, få har adgang til rent vand og børnedødeligheden er den højeste i Latinamerika. Det er for det meste frivillige bistandsorganisationer, der yder social service til befolkningen i form af f.eks. sundhedspleje og uddannelse. På grund af fattigdom, overbefolkning og politisk vold bor der omkring 1,5 million haitianere i andre lande.

Efter jordskælvet i 2010 bor mange indbyggere fortsat i lejre på grund af de enorme ødelæggelser jordskælvet medførte, samt den manglende infrastruktur i landet der forsinker nødhjælpen og genopbygningen af landet.  

Økonomi og handel

Haiti er det land på den vestlige halvkugle, der har den laveste BNP per indbygger, og landet er et af verdens fattigste. Forskellen på rig og fattig i landet er stor. Uden bidrag fra udlandet, ville landets økonomi være kollapset. Landbruget er ineffektivt og producerer for det meste kun mad til den enkelte husholdning. Industrien er enkel og består hovedsagelig af udenlandske fabrikker. De bidrager kun lidt til statens indtægter på grund af meget gunstige skatteregler. Lønniveauet er også meget lavt. Landet kæmper med en høj grad af korruption, og den urolige situation gør det vanskeligt for udenlandske og nationale virksomheder at etablere sig i landet. Flere Haiti ressourcepersoner har derfor valgt at rejse væk af Haiti. Mange familier overlever i dag på de penge, de modtager fra slægtninge i udlandet. Der forekommer også megen smugling til USA, især af narkotika. I 2004 påbegyndte man et samarbejde med Verdensbanken i et forsøg på at stabilisere økonomien. Der er også oprettet et offentligt organ, som skal bekæmpe korruption.
Landet bliver hyppigt udsat for naturkatastrofer, der er en stor økonomisk belastning for landet, ikke mindst jordskælvet i 2010 som medførte enorme materielle skader og gjorde 3 millioner mennesker afhængige af nødhjælp.  

Korte fakta

Haiti

Hovedstad:

Port-au-Prince

Etniske grupper:

Sorte 95 %, andet 5%

Sprog:

Fransk (officielt), kreolsk (officielt)

Religion:

Katolikker 80%, Protestanter 16%, ingen eller anden religion 4%. Ca. halvdelen af befolkningen praktiserer voodoo

Population:

10 603 731

Government:

Republik

Area:

27.750 km2

Currency:

Gourde, US-dollar

BNI per citizen:

1 762 PPP$

National Day:

1. januar

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

Krig og konflikter

FN-forbundet © 2017