Hopp til innhold

Kroatien

Kroatien var i borgerkrig en stor del af 1990’erne, men har siden årsskiftet oplevet økonomisk vækst og forbedrede politiske forhold.

Sidst opdateret 05.11.2006

Geografi og miljø

I den sydvestlige del ligger de Dinariske Alper, og bjergene når flere steder 1500-1900 m over havets overflade. Det økonomisk vigtigste område er det flade og frugtbare nordøstlige Kroatien med Slavonien, der har afløb gennem Sava og Drava-floden til Donau. Ud for den lange kyst ligger også mange øer. Vegetationen i det indre fastland består, i lavlandet af sommergrønne løvskove, i bjergene af bøg-, ædelgran-, fyr- og gran skove. I bjergene ved kysten er vegetationen stedvis frodig og varieret. I lavlandet nær kysten og på øerne, er en stor del af den oprindelige vegetation borte. Pattedyrfaunaen omfatter 76 arter, herunder vildsvin, hjorte, guldsjakal, ræv og mange mårdyr. Bjørne, og ulve forkommer i fjerntliggende områder. 370 fuglearter er registreret, og rovfugl faunaen omfatter mange typer af ørne, gribbe og falke.
Miljøproblemer som Kroatien kæmper med er luftforurening, især fra udvinding af metaller, som også skaber syreregn, der skader skovene. Der er også betydelig forurening langs kysten, fra både industri-og husholdningsaffald.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Kroatien, ville vi behøve 1.8 jordkloder.
Se indikatoren som viser vores økologiske fodaftryk.

Historie

Der har boet folk i området fra 1200 f.Kr. og både grækerne og romerne havde senere kolonier langs kysten. Den kroatiske fyrst Trpimir grundlagde i 845 det første kroatiske dynasti. Kroatien var under ungarsk styre fra 1102 til 1918, men bevarede sin identitet. I 1918 brød Kroatien med Østrig-Ungarn, og samme år blev "Kongeriget af serbere, kroater og slovenere (Jugoslavien) etableret. Imidlertid var mange kroater skuffede over den nye stat, som blev domineret af serbere.
Efter Tyskland og Italiens erobring af Jugoslavien i 1941, blev "Den Uafhængige Stat Kroatien " udråbt. Det førte i starten til ​​en brutal etnisk udrensning af den serbiske befolkning og mere end 300.000 serbere blev dræbt i den kroatiske fascistiske stat. I 1945 blev Kroatien en af de seks delrepublikker i diktatoren Titos kommunistiske stat. I 1970'erne var der bred folkelig modstand mod Tito, og ønske om uafhængighed, men der blev slået hårdt ned på enhver frihedsbevægelse. Kommunisterne forblev ved magten indtil 1990. Kroatien erklærede sig uafhængig i 1991, hvilket førte til borgerkrig.

Samfund og politik

Forholdet til de serbiske enklaver i Kroatien har skabt borgerkrig mod den jugoslaviske hær, som støttede serberne. Tusinder af mennesker blev dræbt under kampene og en kvart million blev fordrevet fra deres hjem. FN indsatte i 1992, en fredsbevarende styrke i den serbisk-kontrollerede del af Kroatien. Senere samme år, anerkendte Jugoslavien Kroatien med grænserne fra før udbruddet af borgerkrigen på betingelse af, at de serbiske områder ville være sikret en særlig status. Trods fredsaftalerne angreb den kroatiske hær de serbiske områder i både 1993 og 1995, og hundredtusinder af serbere flygtede. Efter den endelige fredsaftale fra 1995 sad Kroatien tilbage med alle områder fra Uafhængighedserklæringen.
Politikken har siden været præget af autoritære og nationalistiske holdninger. Medierne var statskontrollerede, der var menneskerettighedskrænkelser og udbredt korruption. Ved valget i 2010 blev Josipovic valgt til præsident med løfter for at skabe et moderne og europæisk Kroatien. Landet blev optaget i NATO i 2009 og det forventes, at de snart vil blive medlem af EU.

Økonomi og handel

I 1960erne og 1970erne var der en stærk udvidelse af industrisektoren. Før opløsningen af Jugoslavien var Kroatien den mest velstående og stærkest industrialisere del af Jugoslavien.

Økonomisk blev Kroatien stærkt svækket af krigen og særlig den vigtige indtægtskilde via turisme. Fra 2000 har landets økonomi haft en positiv udvikling blandt andet på grund af ny vækst i turismen.

Ca. 36 % af Kroatien er dækket af skov, og skovbrug er en vigtig indtægtskile. Kroatisk eg, som benyttes til møbelproduktion, er efterspurgt på verdensmarkedet.

Kroatien har også rige mineralressourcer, bl.a. kul, petroleum og naturgas. I det tidligere Jugoslavien var Kroatien og Slovenien de mest industrialiserede republikker. En tredjedel af landets totale arbejdsstyrke er beskæftiget inden for industrirelateret virksomhed. Kroatiens industrivirksomhed omfatter bl.a. skibsbygning, aluminiumsindustri, jern- og stålindustri, kemisk industri, tekstilindustri, og ikke mindst en omfattende maskin- og elektroteknisk industri.

Kroatien er 51 af 169 på FN’s indeks over menneskelig udvikling.

Korte fakta

Kroatien

Hovedstad:

Zagreb

Etniske grupper:

Kroater 90 %, serbere 5 % andre 5%

Sprog:

Kroatisk (officielt), serbisk.

Religion:

Katolikker 88%, andre kristne 5%, muslimer 1 %

Population:

4 255 374

BNI per citizen:

21 880 PPP$

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

FN-forbundet © 2017