Hopp til innhold

Kuwait

Kuwait er et rigt land med ca. ti procent af verdens kendte oliereserver. Over halvdelen af befolkningen er udenlandske gæstearbejdere.

Sidst opdateret 05.11.2006

Geografi og miljø

Kuwait er et ørkenland, der består af bølgende sandsletter, med lave bakker i vest. Bakker har en særlig betydning, fordi råolien, på grund af tyngdekraften, strømmer fra oliefelterne ved Burghan til eksporthavnene ved kysten. Den brede Kuwait Gulf skærer sig ind i landet, hvilket skaber et stort og godt beskyttet havneområde. Kuwait omfatter flere øer ud for kysten, men kun én af dem, Faylakah, er beboet.
Kuwait har et subtropisk ørkenklima med meget varme, tørre somre og kølige vintre. Maksimal temperaturen om sommeren overstiger 50° C og minimums temperaturen falder ned til 0° C om vinteren. Der forekommer hyppigt sandstorme og vegetationen er meget sparsom. Den nordlige del af Kuwait er grus ørken, den sydlige sandørken.
Kuwaits miljøproblemer er først og fremmest en mangel på frisk vand, men en af ​​de største og mest moderne afsaltningsanlæg leverer størstedelen af ​​landets adgang til vand. Kuwait har også problemer med luftforurening.

Historie

Kuwait har været beboet i mindst 4000 år, primært af nomadiske mennesker. Det nuværende Sabah dynasti har regeret siden 1756. 1899-1961 var Kuwait under britisk beskyttelse, men landet blev selvstændigt i 1962. Irak anerkendte først uafhængigheden i 1963, mod en betydelig finansiel støtte. Det har dog altid været et konfliktfyldt forhold og Irak betragter Kuwait som en tabt provins.
Forholdet mellem Irak og Kuwait blev forværret i slutningen af ​​1980erne. Landede mødtes i 1990 for at finde en løsning på konflikten, men forhandlingerne slog fejl. Resultatet var, at Irak besatte Kuwait, og meddelte, at landet blev Iraks 19. provins. FN's Sikkerhedsråd fordømte invasionen og krævede øjeblikkelig tilbagetrækning. Da kravet ikke blev opfyldt, gav Sikkerhedsrådet bemyndigelse til FN's medlemslande til at tage "alle nødvendige midler" i brug for at genoprette fred og sikkerhed. I januar 1991, startede den amerikanskledede "Operation Dessert Storm" med det formål at befri Kuwait, hvilket førte til, at Irak trak sig tilbage.

Samfund og politik

Efter befrielsen blev der fremført krav om politisk liberalisering og demokrati i Kuwait. Kravene blev delvist opfyldt, med valget af nyt parlament i 1992 og regelmæssige valg siden. Den politiske liberalisering er fortsat, om end i et langsomt tempo. Kvinder fik valgret i 2005 og samme år, fik Kuwaits kabinet sit første kvindelige medlem. Emiren (den kuwaitiske leder) har stadig en omfattende magt, og al-Sabah familien indtager mange vigtige positioner.
I 2009 blev fire kvinder valgt til regeringen og kvinder har i de senere år fået adgang til flere erhverv, som politi og militær. Fra 2009 kunne en kvinde få et pas uden tilladelse fra en mandlig slægtning, men der er endnu ikke fuld ligestilling. Blandt andet vægter kvinders vidnesbyrd ikke så tungt som mænds i retten.
Formelt har der været pressefrihed siden 1992 og der er et forholdsvist åbent debat miljø. Dog er der en del selvcensur blandt journalister og redaktører. Internet medier er statsejede og kontrolleres af myndighederne.

Økonomi og handel

Den første olie blev fundet i Kuwait i 1938, men på grund af anden verdenskrig kom industrien ikke ordentlig i gang før 1946. olieforekomsterne ændrede Kuwait både som samfund og stat, med en hurtig modernisering, der begyndte i 1950. Med store indtægter i et lille land var udviklingen af infrastruktur og indførelse af sociale ydelser let. Kuwait har en af verdens højeste levestandarder og opsparer penge i en fond til fremtidige generationer. Ca. ti procent af verdens kendte olieforekomster findes i Kuwait.
De meget betydelige olieindtægter kontrolleres i vid udstrækning af den nærmest enevældige al-Sabah familie, og rigdommen i landet er ujævnt fordelt. Det samme gælder for velfærdsydelser, der ikke gælder halvdelen af ​​befolkningen, nemlig de udenlandske gæstearbejdere.
Landet har meget lidt dyrkbar jord, det lider af mangel på vand og er derfor uegnet til landbrug. Næsten alle fødevarer skal importeres.
Kuwait er nummer 47 af 169 i FN's indeks over menneskelig udvikling (Human Development Index 2010).

Korte fakta

Kuwait

Hovedstad:

Kuwait

Etniske grupper:

Kuwaiter 45%, andre arabere 35%, sydasiater 9%, iranere 4%, andre 7%

Sprog:

Arabisk (officielt), engelsk

Religion:

Muslimer 85% (Sunni 70%, Shia 30%), andre (herunder kristne, hinduister, parsi) 15%

Population:

3 583 399

BNI per citizen:

71 312 PPP$

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

FN-forbundet © 2017