Hopp til innhold

Luxembourg

Storhertugdømmet Luxembourg

Luxembourg er et lille land midt i Europa og verdens eneste storhertugdømme. Luxembourg var et af de seks lande som stiftede EU.

Sidst opdateret 11.01.2016

Geografi og miljø

Luxembourg er et lille land, hvor den længste distance fra grænse til grænse er otte mil. Landet er i vid udstrækning dannet af områderne omkring floderne Sûre og Alzette, som begge løber ud i Sauer, en biflod til Mosel. Den nordlige del af landet udgør en del af Ardennerne, og består af skovklædte bakker og lave bjerge. De sydlige to tredjedele kaldes "Det gode land" og består af brede, frodige dale, der består af sandsten og kalksten. I dalene dyrkes vindruer.

Omkring en tredjedel af Luxembourg er dækket af skov, mest eg og bøg. Faunaen omfatter 55 pattedyr og næsten 300 fuglearter. I særdeleshed har skovene et rigt fugleliv blandt andet spurvehøge, ugler, spætter, mejser, mange sangere og nationalfuglen, fuglekongen. Landet har tempereret fastlandsklima med lange snefyldte vintre og relativt varme og fugtige somre.

Luxembourgs miljøproblemer er først og fremmest luft- og vandforurening i byerne, samt forurening af landbrugsjord.

Historie

Luxembourgs nedskrevne historie begynder i middelalderen og fokuserer på fæstningen i Luxembourg, som udviklede sig til et bysamfund, der dengang var et lille, men strategisk vigtigt land i hjertet af Europa. Fra 963 blev landet en uafhængig politisk enhed, oprindeligt også med den belgiske provins Luxembourg som en del af sit område. Fra midten af ​​1400-tallet, blev landet underlagt forskellige europæiske lande og herredømme, indtil landet blev erklæret et storhertugdømme og uafhængig føderal stat under William 1. af Holland i 1815.

Da Belgien løsrev sig fra Nederlandene i 1839 mistede landet mere end halvdelen af ​​sit areal, men vandt også større selvstændighed. Erklæret uafhængig og neutralt land i 1867 og opnåede fuld selvstændighed i 1890, da den hollandske konge Vilhelm 2. døde. Han var nemlig uden sønner og mens hans datter efterfulgte ham som monark i Nederlandene, var der kun mandlig arveret i Luxembourg. En folkeafstemning i 1919 viste et stort flertal for at bevare storhertugdømmets forfatning.

Samfund og politik

Luxembourg var besat af tyske tropper under hele første og anden verdenskrig, hvilket betød, at de opgav neutralitetsprincippet i 1948 og blev en af ​​de grundlæggende nationer i FN, EU og NATO. Landet har spillet en central rolle i Europas nyere historie og er i dag hjemsted for Europa-Parlamentet, Den Europæiske Domstol, Den Europæiske Investeringsbank og en række andre EU-institutioner.

Luxembourg har stabile politiske forhold, og gennem lange perioder, har en koalition af de to store partier, de liberale og de kristensociale, siddet ved magten. Luxembourg er også et af ​​de vigtigste finansielle centre i Europa. De har været i euroen siden begyndelsen, og en folkeafstemning i 2005 gav et flertal for den nye EU-forfatning - et par uger efter den blev afvist af franske og hollandske vælgere.

Økonomi og handel

Luxembourg er et land med stor velstand og økonomisk vækst, lav inflation og arbejdsløshed og har en af ​​de højeste levestandarder i Vesteuropa. Bruttonationalproduktet (BNP) per capita har længe været blandt de højeste i verden. Luxembourgs økonomiske velstand har sit udgangspunkt i jern- og stålindustrien, der blev etableret i 1800-tallet. Industrien er efterfølgende blevet langt mere varieret og omfatter nu blandt andet fremstilling af kemikalier og gummi, samt etablering af ny højteknologisk industri.

Vækst i servicesektoren, især bank- og finanssektoren, har også været vigtigt, og har i vid udstrækning kompenseret for nedgangen i stålindustrien. Luxembourg er et af Europas mest betydningsfulde finansielle centre, og i 2003 var 178 banker og 14.350 holdingselskaber er etableret i landet. Serviceerhverv bidrog i 2004 med lidt over 80 % af BNP og 85 % af beskæftigelsen. Landets smukke natur og mange middelalderlige borge er attraktioner, der trækker turister til landet. I 2004 besøgte ca. 925 000 turister Luxembourg, omkring dobbelt så mange som landets indbyggere.

Korte fakta

Luxembourg

Hovedstad:

Luxembourg

Etniske grupper:

Luxembourger 63.1%, portugisere 13.3%, franskmænd 4.5%, italienere 4.3%, tyskere 2.3%, andre EU 7.3%, andre 5.2%

Sprog:

Luxembourgsk (national sprog), tysk (administrativt sprog), fransk (administrativt sprog)

Religion:

Romersk katolske 87%, andre (herunder protestanter, jøder og muslimer) 13%

Population:

543 261

Government:

Storhertugdømme

Area:

2 590 km2

Currency:

Euro

BNI per citizen:

101 926 PPP$

National Day:

23. juni

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

FN-forbundet © 2017