Hopp til innhold

Nordkorea

Den demokratiske folkerepublik Korea

Nordkorea er et centralstyret og isoleret land, der har ambitioner om at udvikle atomvåben. Politiken er domineret af det magtfulde kommunistparti og konflikten med Sydkorea, mens størstedelen af befolkningen lever i fattigdom.

Sidst opdateret 10.10.2016

Geografi og miljø

Bjerge og bjergrige områder udgør omkring 80 procent af landarealet i Nordkorea. Landet har et kontinentalt monsunklima med kolde vintre og varme somre. Landet er rigt på mineralressourcer, især kul og jernmalm, men landets store industri har ført til forurening af jord og drikkevand. Behovet for brændsel har medført at lavlandet stort set er ryddet for skov, og dette til trods for, at landet systematisk har plantet skov siden midten af 1950'erne. Som et resultat af skovrydning, er jorderosion også et blevet et stort problem.

Historie

Koreansk historie er kendetegnet ved, at landet geografisk er placeret mellem Kina og Japan. I mange århundreder var det Kina, der havde størst indflydelse på den koreanske halvø, men fra slutningen af ​​1800-tallet, fik Japan overhånd. Japan koloniserede landet i 1895 og beholdt det indtil Anden Verdenskrig. Efter Japans nederlag i krigen, blev Korea delt i to zoner, en deling det var meningen skulle være midlertidig. Den nordlige zone blev administreret af Sovjetunionen, den sydlige zone af USA. Rivaliserende regeringer blev etableret i de to zoner, og i Nord blev Kim il Sung leder for kommunistpartiet. I 1948 proklamerede først Sydkorea og derefter Nordkorea sig som uafhængige stater. USA og Sovjetunionen trak sig ud, men sidstnævnte forlod en velorganiseret nordkoreanske hær. Korea-krigen brød ud i 1950, efter at Nordkorea angreb Sydkorea. Nordkorea blev støttet af Kina, mens USA og de fleste af FN's medlemslande tog den sydkoreanske side. Da krigen sluttede tre år senere, forblev grænsen uændret. De to lande har endnu ikke underskrevet en fredstraktat, og nægter fortsat omkring 10 mio. nære slægtninge at have kontakter på tværs af grænsen.

Samfund og politik

Nordkorea er en kommunistisk stat med en lukket, totalitær styreform. Formelt har landet både et parlament og en regering, men i praksis er det Den nationale forsvarskommission, med lederen Kim Jong-Un i spidsen, som sidder på magten. Han er efterkommer af Kim il Sung, hvis familie har haft magten i landet siden selvstændigheden. Der er parlamentsvalg hvert femte år, men alle kandidaterne skal godkendes af kommunistpartiet, som med undtagelse af nogle små støttepartier, er det eneste parti i landet. Nordkorea er et militariseret samfund, som siden 50’erne har været bygget på juche-ideologien, der er fortaler for national, kulturel og økonomisk uafhængighed, og at partiet og samfundet skal sættes før individet. Selvom landets ledere hævder at Nordkorea er et klasseløst samfund, er der store skel mellem den lille del af befolkningen, der har magt i landet, og det store flertal, der ikke har. Størstedelen af befolkningen lever i fattigdom, og er isolerede fra omverden.

Den statslige propaganda er omfattende, og der er krænkelser af menneskerettighederne. Nordkorea, er med sin hær af én million mand, det land i verden der menes at have den største hær i form af befolkningstal. Værnepligt varer mellem tre og ti år. Nordkorea har også brugt betydelige ressourcer på at udvikle både kemiske og biologiske våben, og atomvåben. Våbeninspektørerne fra IAEA (Det Internationale Atomenergiagentur) blev smidt ud af landet i 1994, og det internationale samfund gør gentagne forsøg på at stoppe Nordkoreas atomvåbenprogram. En række af nordkoreanske atomprøvesprængninger og missil-lanceringer i 00'erne har ført til gentagne svigt i forhandlingerne. Som følge heraf vedtog FN's Sikkerhedsråd strenge sanktioner mod Nordkorea. Mod slutningen af 2009 viste regeringen tegn på at være villig til at indtage en mere forsonende holdning til omverdenen. Det nordkoreanske regime kritiseres for at prioritere militær optrapning i stedet for at tænke på borgernes basale behov. Siden midten af ​​90’erne har landet været afhængig af udenlandsk støtte til at brødføde befolkningen, og var i en periode den største modtager af fødevarehjælp i verden. Som reaktion på sanktioner mod landet i efteråret 2009, har Nordkorea begrænset aktivitet af World Food Programme (WFP) i landet. FN anslår, at 40 procent af Nordkoreas befolkning i dag sulter.

Økonomi og handel

Nordkoreas økonomi er baseret på den stalinistiske model, og staten kontrollerer næsten al aktivitet. Landets økonomi er en af ​​verdens mest centralstyrede og isolerede. Stort set hele vareudvalget kommer fra den statsejede industri og landbruget er organiseret i store kollektiver. Nordkorea eksporterer tekstiler, metaller og landbrugsvarer. Da landet altid har fokuseret på selvforsyning, er både eksporten og importen forholdsvis beskeden. Landet blev hårdt ramt, da Sovjetunionen gik i opløsning i 1991. Sovjetunionen var landets vigtigste handelspartner, og subsidierede desuden Nordkorea med billig olie. Manglen på energi er blevet et stort problem for landet, og er den vigtigste årsag til, at industrien siden 1990 kun er gået til halv kapacitet. Industri og landbrug kæmper med forældet teknologi, forældede produktionsfaciliteter og manglende reservedele. Nedgangen tvang landet til at tage imod støtte udefra, og indføre små reformer som at tillade udenlandske investeringer. Reformerne blev udvidet i starten af 00’erne, men adgangen til varer var mindre end efterspørgslen, hvilket førte til inflation og skyhøje fødevarepriser. Kombineret med at mange var arbejdsløse efter industrien kollapsede i 90’erne, og at fødevarehjælpen udefra blev mindsket pga. konflikten med Sydkorea, blev situationen kritisk. I 2009 forsøgte myndighederne at standse den markedsliberalistiske udvikling og inflationen, og indførte en omstridt valutareform. Der mangler generelt pålidelige økonomiske data om Nordkorea, men landet har formentlig haft en vis økonomisk vækst i 2008-2009.

Korte fakta

Nordkorea

Hovedstad:

Pyongyang

Etniske grupper:

Næsten udelukkende koreanere, enkelte japanere

Sprog:

Koreansk

Religion:

Buddhister, konfucianister, enkelte kristne og mindre religiøse grupper

Population:

25 155 326

Government:

Kommunistisk diktatur

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

FN-forbundet © 2017