Hopp til innhold

Norge

Norge er et rigt land med høj levestandard. Landet har et solid velfærdssystem, og nyder godt af store indtægter fra olieindustrien.

Sidst opdateret 04.12.2016

Geografi og miljø

Norge har en kyststrækning, der er mere end 20.000 km lang. Kysten er præget af smalle fjorde, der blev dannet under sidste istid. Inde i landet, er der flere små bjergkæder og skove, med lavtliggende slette områder i midten af ​​landet. Klimaet er varmere end det forventes af landets nordlige placering, på grund af golfstrømmen, der løber langs kysten. Der er variationer mellem regionerne, med et tørt, koldt indre klima i landets østlige regioner, et vådere og mere tempereret kystklima i vest, og arktisk koldt klima i nord. Dele af landet blev ramt af det radioaktive udslip fra Tjernobyl-ulykken i 1986, og nogle områder kæmper stadig med eftervirkningerne. Norge er blandt de lande i verden, der udleder mest CO2 i forhold til indbyggertal. Dette skyldes øget fokus på naturgas, en voksende industri og en gammel flåde. Emissioner er steget støt i de seneste år, men landet har underskrevet Kyoto-protokollen og forpligtet sig til at reducere udledningen inden 2012.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Norge, ville vi behøve 2.7 jordkloder.
Se indikatoren som viser vores økologiske fodaftryk.

Historie

Norge var i århundreder regeret af konger, der herskede over mindre områder. I 900-tallet samlede Harald Hårfager landet til ét rige. I løbet af 400 år, erobrede vikingerne Island, Grønland, og gik på plyndringstogter over det meste af Europa. Norge var på dette tidspunkt en vigtig handelsmagt. Landet blev hårdt ramt af den sorte død i midten af ​​1300-tallet, og næsten halvdelen af ​​befolkningen omkom. Fra slutningen af ​​1300-tallet frem til begyndelsen af ​​1800 tallet, var Norge i union med Danmark og derefter i union med Sverige. Landet blev først selvstændigt i 1905. Norge var stort set neutral i begge verdenskrige, men blev invaderet af Tyskland under Anden Verdenskrig. Efter dette opgav landets dets officielle neutralitet. Årene efter krigen var præget af genopbygning af landet og udviklingen af ​​en stærk velfærdsstat. Norge stemte imod medlemskab i EF i 1972, og EU i 1994. Efter at landet begyndte at producere olie i 1970'erne, voksede økonomien hurtigt.

Samfund og politik

Norge er et konstitutionelt monarki, men i dag har kongen hovedsagelig symbolske pligter og rettigheder. Den reelle magt ligger hos Stortinget, valgt for fire år ad gangen. Et flertal i parlamentet danner regering. Norge har, ligesom de andre skandinaviske lande, en stærk socialdemokratisk tradition. Tidligere var det dog parterne på højre side større støtte. Levestandarden i Norge er en af de højeste i verden, med meget høje leveomkostninger og en omfattende skat og afgifter. Landet har et veludviklet socialt velfærdssystem med gratis uddannelse, godt sygehusvæsen, højt velfærdsniveau og sociale sikringsordninger. Hvordan dette system vil blive finansieret, når olien slipper op, har vist sig som et af ​​de vigtigste temaer i norsk politik. Andre eksempler på politiske kampe er klimaændringer, stigende indvandring og det offentliges rolle i erhvervslivet. Norge er blandt verdens førende, når det kommer til ligestilling og menneskerettigheder. Den koalitionsregering der blev dannet efter valget i 2005, blev genvalgt ved valget i 2009. Således er Jens Stoltenberg, den første premierminister i Norge efter Anden Verdenskrig der genvælges. Der er over 60.000 samer i Norge. Sametinget ligger i Karasjok og åbnede i 1989.

Økonomi og handel

Før opdagelsen af ​​olie i Norskehavet i 1960'erne, var Norge en skibs-, landbrugs- og fiskerination og størstedelen af ​​befolkningen arbejder i disse brancher. I de seneste årtier har olieindustrien domineret norsk industri, og de traditionelle industrier er faldet. Økonomien har svinget i takt med oliepriserne på verdensmarkedet. For at modvirke effekten af ​​disse udsving skabte staten i 1995 en særlig fond, hvor hovedparten af ​​overskuddet fra olieindustrien blev brugt til at investere i udlandet. Olieindtægterne og udvikling i servicesektoren i økonomien har gjort Norge til et af de lande med det højeste bruttonationalprodukt (BNP) per indbygger i verden. Norge er verdens 7 største olieeksportør, og oliesektoren tegner sig for omkring en tredjedel af landets indtægter. Norge har gode betingelser for fiskeri og opdræt af fisk og skaldyr. I 2008 var fiskeri landets tredjevigtigste eksportvare efter olie og gas og metaller, og det tegner sig for 4,5 procent af den samlede norske eksport. Danmark, Rusland, Frankrig og Japan er de vigtigste eksportlande. Staten har stadig store interesser i erhvervslivet, men de sidste par år har der været en gradvis privatisering i sektorer som telekommunikation og transport. Den norske økonomi er også mærket af den igangværende globale finansielle krise, men konsekvenserne har været mindre dramatisk end i de fleste andre lande.

Korte fakta

Norge

Hovedstad:

Oslo

Etniske grupper:

Nordmænd, Samere

Sprog:

Norsk, samisk

Religion:

Evangelisk-luthersk kristendom 86%, pinsemenigheder 1%, katolicisme 1%, andre kristne grupperinger 2%, muslimer 2%, andre 8%

Population:

5 142 842

BNI per citizen:

61 472 PPP$

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

FN-forbundet © 2017