Hopp til innhold

Palæstina

Show country

På denne side finder du værdierne for Palæstina på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne:

Vis ændringer for én indikator. Sammenlign landet med resten af verden.

Sammenlign Palæstina med:

 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Asylansøgere efter ankomstland Manglende data Personer
  Asylansøgere efter oprindelsesland Manglende data Personer
  Befolkning i byområder 74,1 Procent
  Befolkning over 60 år 4,4 Procent
  Befolkning under 15 år 1 688,2 1000
  Befolkningstal 4 549 1000 indbyggere
  Befolkningstæthed 645,88 Indbyggere per kvardratkilometer
  Fertilitet 3,7 Antal børn per kvinde
  Flygtninge, efter ankomstland Manglende data Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland Manglende data Personer
  Internt fordrevne 146 000 Internt fordrevne
  Forventet levealder 73 Antal år
  Forventet levealder for kvinder 75 År
  Forventet levealder for mænd 72 År
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Atomkraft Manglende data millioner kilowatt-timer (kWh)
  Energieffektivitet Manglende data Energienheter pr 1000 PPP-dollar i BNP
  Pap- og papirforbrug Manglende data Antal kilo per person
  Eksport af råolie Manglende data 1000 ton
  Import av råolje Manglende data 1000 tonn
  Adgang til strøm Manglende data Prosent
  Strømforbrug pr. indbygger Manglende data Kwt per innbygger
  Strømproduktion Manglende data Millioner kilowatt-timer (kWh)
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Bistand bevilget til de mindst udviklede lande (MUL) Manglende data Procent
  Bistand modtaget 2 001 390 000 Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Bistand bevilget til grundlæggende sociale tjenester Manglende data Procent af donorlandets sektor-bistand
  Bistand modtaget af lande uden kystlinje Manglende data Procent af landets BNI (bruttonationalindkomst)
  Bistand modtaget af små østater med u-landsstatus Manglende data Procent af BNI
  Ekstrem fattigdom 0,0 Procent
  Fattigdomsgab 0,0
  De fattigstes andel af landets forbrug 7,4 Procent
  Gnierindeksen Manglende data Indeks, på en skala fra 0-10, hvor 0 er best
  IHDI - afslører forskellene 0,606 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - Fattigdomsindeks 0,007 Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Befolkning under national fattigdomsgrænse 21,90 procent
  Befolkning som lever i slum i byer Manglende data Procent af bybefolkningen
  Ubunden bilateral bistand Manglende data Procent (af giverlandets totale bistand)
  Underernæret befolkning Manglende data Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Antal dræbte i væbnede konflikter Manglende data Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsbevarende operationer Manglende data Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Fredsindekset Manglende data Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Landminer, antal dræbte Manglende data Antall drepte
  Militærudgifter Manglende data Procent av BNP
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Afgrøder af kornsorter (kg per hektar) 1 498,18 kg per hektar
  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen 14,8 Prosent
  Arealbrug, dyrkbar mark 7,5 Procent af totalt landareal
  Indeks for landbrug Manglende data Indeks, hvor 100 er produktion i 1999-2001
  Totalt landareal 6 020 100 hektar
  Subsidier til eget landbrug i OECD-landene Manglende data Procent
  Arealbrug, permanent dyrket mark 43,36 Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov 1,5 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Befolkninger som bor mindre end 5 m.o.h. 11,2 Prosent
  CO2-udslip 2 365 Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger 0,59 Tons CO2 per indbygger
  Fredede områder 0,2 Andel af totalt landareal i procent
  Forbrug af ozon-ødelæggende klorfluorkarbon Manglende data ODP Ton
  Luftforurensning, antall dødsfall Manglende data Totalt antall
  Økologisk landbrug 0,15 Procent
  Økologiske fodaftryk 0,7 Hektar pr. person
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Antal sprog Manglende data Antal sprog
  Børnearbejde 6,0 Prosent
  Civile rettigheder Manglende data Skala: 1-7 (1 er bedst)
  GDI - ligestillingsudvikling 0,974 Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn 0,000 Skala: 0-1 (der 0 er bedst)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling 0,686 Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Henrettelser 3 Antall henrettede
  Jernbane Manglende data Antall kilometer med jernbane per 1000 innbyggere
  Korruption Manglende data 0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse Manglende data Procent
  Ligestilling på arbejdsmarkedet 16,7 Procent
  Lufthavne Manglende data Antal lufthavne per 1 million indbyggere
  Mislykkede stater Manglende data Indeks (0-120)
  Politiske rettigheder Manglende data
  Pressefrihed 56,13 Skala hvor 0 er bedst
  Unge som arbejder 12,60 Procent af aldersgruppen
  Valgdeltagelse Manglende data Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  AIDS-relaterede dødsfald Manglende data Antal døde
  Børnedødelighed 22 Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalificeret personale 99 Procent
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år) 46 Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Udbredelse af HIV (15-49 år) Manglende data Procent
  Kolera, antall rapporterte tilfeller Manglende data Antall rapporterte tilfeller
  Kondombrug blandt kvinder ved sidste højrisikosamleje Manglende data Procent
  Kondombrug blandt mænd ved sidste højrisikosamleje Manglende data Procent
  Børn behandlet med anti-malaria medicin Manglende data Procent
  Børn beskyttet med sengenet med insektmiddel Manglende data Procent
  Malariaspredning Manglende data Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed 47 Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Brug af prævention 52,5 Procent
  Spædbørnsdødelighed 19 Antal pr. 1.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde kureret gennem DOTS-programmet 100,0 Procent
  Tuberkulosetilfælde opdaget gennem DOTS-programmet 10 Procent
  Tuberkulose-relaterede dødsfald 0 Dødsfald pr. 100.000 indb.
  Tuberkulosetilfælde 11 Tilfælde pr. 100.000 indb.
  Undervægtige børn 3,7 Procent
  Børn vaccineret mod mæslinger 99 Procent
  Viden om HIV(15-24 år), kvinner 7 Procent
  Viden om HIV (15-24 år), mænd Manglende data Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Antal computere i brug 0 Antal per 100 indbyggere
  Internetbrugere 46,6 Brugere pr. 100 indbyggere
  Mobiltelefonabonnenter 73,74 Abonnenter pr. 100 indbyggere
  Telefonforbindelser 402 000,00 Hovedlinjer pr. 100 indbyggere
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Læse- og skrivefærdigheder blandt unge kvinder i forhold til mænd 1,00 Antal kvinder pr. mand
  Læse- og skrivefærdighed blandt unge 99,3 Procent
  Alfabetisme 95,9 Procent
  Antal år i skole 13 År
  Forældreløse børn i skole Manglende data Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen 99,3 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, drenge 99,9 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, piger 98,7 Procent
  Andelen af børn i grundskolen 92,7 Procent
  Grundskolegang, drenge 93,0 Procent
  Grundskolegang, piger 92,4 Procent
  Ligestilling i grundskolen 0,99 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i ungdomsuddannelserne 1,10 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i videregående uddannelser 1,41 Antal piger pr. dreng
  Videregående skole Manglende data Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Fodaftryk vand Manglende data Forbrug af vand
  Adgang til rent vand 82,0 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i byområder 95 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i landsbyer 82 Procent
  Adgang til gode sanitære forhold 94 Procent
  Bybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 95 Procent
  Landsbybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 93 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Afbetaling af gæld Manglende data Procent af eksportindtægterne
  Andel af BNI brugt på bistand Manglende data Procent
  Bruttonationalindkomst per indbygger 5 300 PPP$ pr. indbygger
  Bruttonationalprodukt 11 262 141 134 PPP-dollar
  BNP per indbygger 2 431 PPP-dollar
  BNP per indbygger i PPP-dollar Manglende data PPP
  Direkte udenlandske investeringer (FDI) Manglende data Procent av BNP
  Eksport af varer og tjenester 16 Procent av BNP
  Eksport af højteknologi Manglende data Procent af vareeksport
  Forbrugerprisindekset Manglende data Indeks: 2000=100
  IMF-kreditter Manglende data US Dollar
  Import af varer og tjenester Manglende data Procent av BNP
  Ledighed 23,0 Prosent
  Arbejdsløshed blandt unge 38,8 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge kvinder 62,2 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge mænd 34,5 Procent
  Primære erhverv 7 Procent
  Rejseliv og turisme indekset Manglende data Indeks for udvikling af rejseliv og turisme, hvor 7 er bedst og 1 er dårligst.
  Sekundære erhverv 24 Procent
  Tertiære erhverv 69 Procent
  Udenlandsgæld Manglende data US dollar

FN-forbundet © 2015