Hopp til innhold

Palæstina

På denne side finder du værdierne for Palæstina på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne:

Vis ændringer for én indikator. Sammenlign landet med resten af verden.

Sammenlign Palæstina med:

 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Asylansøgere efter ankomstland Manglende data Personer
  Befolkning i byområder 74,1 Procent
  Befolkning over 60 år 4,4 Procent
  Befolkning under 15 år 1 688,2 1000
  Befolkningstal 4 549 1000 indbyggere
  Befolkningstæthed 646 Indbyggere per kvardratkilometer
  Fertilitet 3,7 Antal børn per kvinde
  Flygtninge, efter ankomstland Manglende data Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland Manglende data Personer
  Internt fordrevne 263 500 Internt fordrevne
  Forventet levealder 73 Antal år
  Forventet levealder for kvinder 75 År
  Forventet levealder for mænd 72 År
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Atomkraft Manglende data millioner kilowatt-timer (kWh)
  Energieffektivitet Manglende data Energienheder pr 1000 PPP-dollar i BNP
  Eksport af råolie Manglende data 1000 ton
  Import af råolie Manglende data 1000 ton
  Adgang til strøm 97,7 Prosent
  Strømforbrug pr. indbygger Manglende data Kwt per innbygger
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Bistand bevilget til de mindst udviklede lande (MUL) Manglende data Procent
  Bistand modtaget 2 001 390 000 Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Bistand bevilget til grundlæggende sociale tjenester Manglende data Procent af donorlandets sektor-bistand
  Bistand modtaget af lande uden kystlinje Manglende data Procent af landets BNI (bruttonationalindkomst)
  Bistand modtaget af små østater med u-landsstatus Manglende data Procent af BNI
  Ekstrem fattigdom 0,1 Procent
  Fattigdomsgab 0,0
  De fattigstes andel af landets forbrug 7,7 Procent
  Gnierindeksen Manglende data Indeks, på en skala fra 0-10, hvor 0 er best
  IHDI - afslører forskellene 0,577 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - Fattigdomsindeks 0,007 Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Befolkning under national fattigdomsgrænse 21,90 procent
  Befolkning som lever i slum i byer Manglende data Procent af bybefolkningen
  Ubunden bilateral bistand Manglende data Procent (af giverlandets totale bistand)
  Underernæret befolkning Manglende data Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Antal dræbte i væbnede konflikter Manglende data Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsbevarende operationer Manglende data Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Fredsindekset Manglende data Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter Manglende data Procent av BNP
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Afgrøder af kornsorter (kg per hektar) 1 498,18 kg per hektar
  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen 14,8 Prosent
  Arealbrug, dyrkbar mark 7,5 Procent af totalt landareal
  Totalt landareal 6 020 100 hektar
  Subsidier til eget landbrug i OECD-landene Manglende data Procent
  Arealbrug, permanent dyrket mark 43,36 Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov 1,5 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Befolkninger som bor mindre end 5 m.o.h. 11,2 Prosent
  CO2-udslip 2 248 Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger 0,55 Tons CO2 per indbygger
  Fredede områder 0,0 Andel af totalt landareal i procent
  Forbrug af ozon-ødelæggende klorfluorkarbon Manglende data ODP Ton
  Luftforurensning, antall dødsfall Manglende data Totalt antall
  Økologisk landbrug 1,70 Procent
  Økologiske fodaftryk Manglende data Hektar pr. person
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Antal sprog Manglende data Antal sprog
  Børnearbejde 6,0 Prosent
  Civile rettigheder Manglende data Skala: 1-7 (1 er bedst)
  GDI - ligestillingsudvikling 0,860 Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn 0,000 Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling 0,677 Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Henrettelser 2 Antall henrettede
  Korruption Manglende data 0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse Manglende data Procent
  Ligestilling på arbejdsmarkedet 16,3 Procent
  Globalt lykkeindeks 51,2 Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Mislykkede stater Manglende data Indeks (0-120)
  Politiske rettigheder Manglende data
  Pressefrihed 42,93 Skala hvor 0 er bedst
  Unge som arbejder 12,60 Procent af aldersgruppen
  Valgdeltagelse Manglende data Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  AIDS-relaterede dødsfald Manglende data Antal døde
  Børnedødelighed 22 Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalificeret personale 100 Procent
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år) 67 Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Udbredelse af HIV (15-49 år) Manglende data Procent
  Kondombrug blandt kvinder ved sidste højrisikosamleje Manglende data Procent
  Kondombrug blandt mænd ved sidste højrisikosamleje Manglende data Procent
  Børn behandlet med anti-malaria medicin Manglende data Procent
  Børn beskyttet med sengenet med insektmiddel Manglende data Procent
  Malariaspredning Manglende data Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed Manglende data Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Brug af prævention 52,5 Procent
  Spædbørnsdødelighed 19 Antal pr. 1.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde kureret gennem DOTS-programmet 100,0 Procent
  Tuberkulosetilfælde opdaget gennem DOTS-programmet 10 Procent
  Tuberkulose-relaterede dødsfald 0 Dødsfald pr. 100.000 indb.
  Tuberkulosetilfælde 7 Tilfælde pr. 100.000 indb.
  Undervægtige børn 1,4 Procent
  Børn vaccineret mod mæslinger 99 Procent
  Viden om HIV(15-24 år), kvinner 8 Procent
  Viden om HIV (15-24 år), mænd Manglende data Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Antal computere i brug 0 Antal per 100 indbyggere
  Internetbrugere 53,7 Brugere pr. 100 indbyggere
  Mobiltelefonabonnenter 73,74 Abonnenter pr. 100 indbyggere
  Telefonforbindelser 402 000,00 Hovedlinjer pr. 100 indbyggere
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Læse- og skrivefærdigheder blandt unge kvinder i forhold til mænd 1,00 Antal kvinder pr. mand
  Læse- og skrivefærdighed blandt unge 99,3 Procent
  Alfabetisme 96,4 Procent
  Antal år i skole 13 År
  Forældreløse børn i skole Manglende data Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen 93,4 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, drenge 99,9 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, piger 98,7 Procent
  Andelen af børn i grundskolen 93,4 Procent
  Grundskolegang, drenge 93,0 Procent
  Grundskolegang, piger 91,0 Procent
  Ligestilling i grundskolen 1,01 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i ungdomsuddannelserne 1,10 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i videregående uddannelser 1,50 Antal piger pr. dreng
  Videregående skole 80 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Fodaftryk vand Manglende data Forbrug af vand
  Adgang til rent vand 58,0 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i byområder 51 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i landsbyer 82 Procent
  Adgang til gode sanitære forhold 92 Procent
  Bybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 93 Procent
  Landsbybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 90 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Afbetaling af gæld Manglende data Procent af eksportindtægterne
  Andel af BNI brugt på bistand Manglende data Procent
  Bruttonationalindkomst per indbygger 5 080 PPP$ pr. indbygger
  Bruttonationalprodukt 12 737 613 125 PPP-dollar
  BNP per indbygger 2 966 US Dollar
  BNP per indbygger i PPP-dollar 4 509 PPP
  Direkte udenlandske investeringer (FDI) 1 Procent av BNP
  Eksport af varer og tjenester 16 Procent av BNP
  Forbrugerprisindekset 109,4 Indeks: 2000=100
  Import af varer og tjenester 61 Procent af BNP
  Ledighed 23,0 Prosent
  Arbejdsløshed blandt unge 41,0 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge kvinder 64,7 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge mænd 37,0 Procent
  Primære erhverv 7 Procent
  Sekundære erhverv 24 Procent
  Tertiære erhverv 69 Procent
  Udenlandsgæld Manglende data US dollar

FN-forbundet © 2016