Hopp til innhold

Palæstina

Vis land

On this page you will find values for Palæstina for all the indicators (last reported year). You can easily compare these values with values from another country. Click on one of the buttons to get more information about the indicator:

Show changes for one indicator. Compare country value with the rest of the world.

Compare Palæstina with:

 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  Asylansøgere efter ankomstland Missing data Personer
  Asylansøgere efter oprindelsesland Missing data Personer
  Befolkning i byområder 74,1 Procent
  Befolkning over 60 år 4,4 Procent
  Befolkning under 15 år 1 688,2 1000
  Befolkningstal 4 549 1000 indbyggere
  Befolkningstæthed 645,88 Indbyggere per kvardratkilometer
  Fertilitet 3,7 Antal børn per kvinde
  Flygtninge, efter ankomstland Missing data Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland Missing data Personer
  Internt fordrevne 146 000 Internt fordrevne
  Forventet levealder 73 Antal år
  Forventet levealder for kvinder 75 År
  Forventet levealder for mænd 72 År
 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  Atomkraft Missing data millioner kilowatt-timer (kWh)
  Energieffektivitet Missing data Energienheter pr 1000 PPP-dollar i BNP
  Pap- og papirforbrug Missing data Antal kilo per person
  Eksport af råolie Missing data 1000 ton
  Import av råolje Missing data 1000 tonn
  Adgang til strøm Missing data Prosent
  Strømforbrug pr. indbygger Missing data Kwt per innbygger
  Strømproduktion Missing data Millioner kilowatt-timer (kWh)
 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  Bistand bevilget til de mindst udviklede lande (MUL) Missing data Procent
  Bistand modtaget 2 001 390 000 Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Bistand bevilget til grundlæggende sociale tjenester Missing data Procent af donorlandets sektor-bistand
  Bistand modtaget af lande uden kystlinje Missing data Procent af landets BNI (bruttonationalindkomst)
  Bistand modtaget af små østater med u-landsstatus Missing data Procent af BNI
  Ekstrem fattigdom 0,0 Procent
  Fattigdomsgab 0,0
  De fattigstes andel af landets forbrug 7,4 Procent
  Gnierindeksen Missing data Indeks, på en skala fra 0-10, hvor 0 er best
  IHDI - afslører forskellene 0,606 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - Fattigdomsindeks 0,007 Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Befolkning under national fattigdomsgrænse 21,90 procent
  Befolkning som lever i slum i byer Missing data Procent af bybefolkningen
  Ubunden bilateral bistand Missing data Procent (af giverlandets totale bistand)
  Underernæret befolkning Missing data Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  Antal dræbte i væbnede konflikter Missing data Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsbevarende operationer Missing data Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Fredsindekset Missing data Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Landminer, antal dræbte Missing data Antall drepte
  Militærudgifter Missing data Procent av BNP
 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  Afgrøder af kornsorter (kg per hektar) 1 498,18 kg per hektar
  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen 14,8 Prosent
  Arealbrug, dyrkbar mark 7,5 Procent af totalt landareal
  Indeks for landbrug Missing data Indeks, hvor 100 er produktion i 1999-2001
  Totalt landareal 6 020 100 hektar
  Subsidier til eget landbrug i OECD-landene Missing data Procent
  Arealbrug, permanent dyrket mark 43,36 Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov 1,5 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  Befolkninger som bor mindre end 5 m.o.h. 11,2 Prosent
  CO2-udslip 2 365 Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger 0,59 Tons CO2 per indbygger
  Fredede områder 0,2 Andel af totalt landareal i procent
  Forbrug af ozon-ødelæggende klorfluorkarbon Missing data ODP Ton
  Luftforurensning, antall dødsfall Missing data Totalt antall
  Økologisk landbrug 0,15 Procent
  Økologiske fodaftryk 0,7 Hektar pr. person
 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  Antal sprog Missing data Antal sprog
  Børnearbejde 6,0 Prosent
  Civile rettigheder Missing data Skala: 1-7 (1 er bedst)
  GDI - ligestillingsudvikling 0,974 Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn 0,000 Skala: 0-1 (der 0 er bedst)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling 0,686 Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Henrettelser 3 Antall henrettede
  Jernbane Missing data Antall kilometer med jernbane per 1000 innbyggere
  Korruption Missing data 0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse Missing data Procent
  Ligestilling på arbejdsmarkedet 16,7 Procent
  Lufthavne Missing data Antal lufthavne per 1 million indbyggere
  Lykkeindeks Missing data Skala: 1-10 (hvor 10 er bedst)
  Mislykkede stater Missing data Indeks (0-120)
  Politiske rettigheder Missing data
  Pressefrihed 56,13 Skala hvor 0 er bedst
  Unge som arbejder 12,60 Procent af aldersgruppen
  Valgdeltagelse Missing data Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  AIDS-relaterede dødsfald Missing data Antal døde
  Børnedødelighed 22 Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalificeret personale 99 Procent
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år) 46 Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Udbredelse af HIV (15-49 år) Missing data Procent
  Kolera, antall rapporterte tilfeller Missing data Antall rapporterte tilfeller
  Kondombrug blandt kvinder ved sidste højrisikosamleje Missing data Procent
  Kondombrug blandt mænd ved sidste højrisikosamleje Missing data Procent
  Børn behandlet med anti-malaria medicin Missing data Procent
  Børn beskyttet med sengenet med insektmiddel Missing data Procent
  Malariaspredning Missing data Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed 47 Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Brug af prævention 52,5 Procent
  Spædbørnsdødelighed 19 Antal pr. 1.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde kureret gennem DOTS-programmet 100,0 Procent
  Tuberkulosetilfælde opdaget gennem DOTS-programmet 10 Procent
  Tuberkulose-relaterede dødsfald 0 Dødsfald pr. 100.000 indb.
  Tuberkulosetilfælde 11 Tilfælde pr. 100.000 indb.
  Undervægtige børn 3,7 Procent
  Børn vaccineret mod mæslinger 99 Procent
  Viden om HIV(15-24 år), kvinner 7 Procent
  Viden om HIV (15-24 år), mænd Missing data Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  Antal computere i brug 0 Antal per 100 indbyggere
  Internetbrugere 46,6 Brugere pr. 100 indbyggere
  Mobiltelefonabonnenter 73,74 Abonnenter pr. 100 indbyggere
  Telefonforbindelser 402 000,00 Hovedlinjer pr. 100 indbyggere
 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  Læse- og skrivefærdigheder blandt unge kvinder i forhold til mænd 1,00 Antal kvinder pr. mand
  Læse- og skrivefærdighed blandt unge 99,3 Procent
  Alfabetisme 95,9 Procent
  Antal år i skole 13 År
  Forældreløse børn i skole Missing data Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen 99,3 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, drenge 99,9 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, piger 98,7 Procent
  Andelen af børn i grundskolen 92,7 Procent
  Grundskolegang, drenge 93,0 Procent
  Grundskolegang, piger 92,4 Procent
  Ligestilling i grundskolen 0,99 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i ungdomsuddannelserne 1,10 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i videregående uddannelser 1,41 Antal piger pr. dreng
  Videregående skole Missing data Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  Fodaftryk vand Missing data Forbrug af vand
  Adgang til rent vand 82,0 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i byområder 95 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i landsbyer 82 Procent
  Adgang til gode sanitære forhold 94 Procent
  Bybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 95 Procent
  Landsbybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 93 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Show graph
  Afbetaling af gæld Missing data Procent af eksportindtægterne
  Andel af BNI brugt på bistand Missing data Procent
  Bruttonationalindkomst per indbygger 5 300 PPP$ pr. indbygger
  Bruttonationalprodukt 11 262 141 134 PPP-dollar
  BNP per indbygger 2 431 PPP-dollar
  BNP per indbygger i PPP-dollar Missing data PPP
  Direkte udenlandske investeringer (FDI) Missing data Procent av BNP
  Eksport af varer og tjenester 16 Procent av BNP
  Eksport af højteknologi Missing data Procent af vareeksport
  Forbrugerprisindekset Missing data Indeks: 2000=100
  IMF-kreditter Missing data US Dollar
  Import af varer og tjenester Missing data Procent av BNP
  Ledighed 23,0 Prosent
  Arbejdsløshed blandt unge 38,8 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge kvinder 62,2 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge mænd 34,5 Procent
  Primære erhverv 7 Procent
  Rejseliv og turisme indekset Missing data Indeks for udvikling af rejseliv og turisme, hvor 7 er bedst og 1 er dårligst.
  Sekundære erhverv 24 Procent
  Tertiære erhverv 69 Procent
  Udenlandsgæld Missing data US dollar

UN Association of Norway © 2015