Hopp til innhold

Palæstina

På denne side finder du værdierne for Palæstina på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne:

Vis ændringer for én indikator. Sammenlign landet med resten af verden.

Sammenlign Palæstina med:

 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Asylansøgere efter ankomstland Manglende data Personer
  Befolkning i byområder 74,1 Procent
  Befolkning over 60 år 4,4 Procent
  Befolkningstal 4 549 1000 indbyggere
  Befolkningstæthed 646 Indbyggere per kvardratkilometer
  Fertilitet 3,7 Antal børn per kvinde
  Flygtninge, efter ankomstland Manglende data Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland 97 973 Personer
  Internt fordrevne 263 500 Internt fordrevne
  Forventet levealder 73 Antal år
  Forventet levealder for kvinder 75 År
  Forventet levealder for mænd 72 År
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Atomkraft Manglende data millioner kilowatt-timer (kWh)
  Adgang til strøm 97,7 Prosent
  Strømforbrug pr. indbygger Manglende data Kwt per innbygger
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Bistand modtaget 2 486 510 000 Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom 0,3 Procent
  De fattigstes andel af landets forbrug 7,7 Procent
  IHDI - afslører forskellene 0,581 Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  MPI - Fattigdomsindeks 0,005 Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse 25,80 procent
  Befolkning som lever i slum i byer Manglende data Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning 0,0 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Antal dræbte i væbnede konflikter Manglende data Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsbevarende operationer Manglende data Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Fredsindekset Manglende data Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter Manglende data Procent av BNP
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen 14,8 Prosent
  Arealbrug, dyrkbar mark 10,6 Procent af totalt landareal
  Totalt landareal 6 020 100 hektar
  Arealbrug, permanent dyrket mark 49,50 Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov 1,5 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  CO2-udslip 2 439 Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger 0,58 Tons CO2 per indbygger
  Fredede områder 0,0 Andel af totalt landareal i procent
  Økologisk fodaftryk Manglende data Hektar pr. person
  Økologisk landbrug 1,70 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Antal sprog Manglende data Antal sprog
  Børnearbejde 5,7 Prosent
  Civile rettigheder Manglende data Skala: 1-7 (1 er bedst)
  GDI - ligestillingsudvikling 0,867 Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn Manglende data Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling 0,684 Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Henrettelser 2 Antall henrettede
  Korruption Manglende data 0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse Manglende data Procent
  Ligestilling på arbejdsmarkedet 11,9 Procent
  Globalt lykkeindeks 34,5 Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder Manglende data
  Pressefrihed 42,90 Skala hvor 0 er bedst
  Sammenbrudte stater Manglende data Indeks (0-120)
  Unge som arbejder 12,60 Procent af aldersgruppen
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Børnedødelighed 21 Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler med kvalificeret personale 100 Procent
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år) 67 Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Udbredelse af HIV (15-49 år) Manglende data Procent
  Malariaspredning Manglende data Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed 45 Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed 18 Antal pr. 1.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde 6 Tilfælde pr. 100.000 indb.
  Undervægtige børn 1,4 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Antal computere i brug 6 Antal per 100 indbyggere
  Andel af individer som bruger internettet 57,4 Brugere pr. 100 indbyggere
  Mobiltelefonabonnenter 73,74 Abonnenter pr. 100 indbyggere
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Læse- og skrivefærdigheder blandt unge kvinder i forhold til mænd 1,00 Antal kvinder pr. mand
  Læse- og skrivefærdighed blandt unge 99,4 Procent
  Alfabetisme 96,7 Procent
  Antal år i skole 13 År
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen 93,4 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, drenge 99,9 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen, piger 98,7 Procent
  Andelen af børn i grundskolen 92,7 Procent
  Grundskolegang, drenge 92,3 Procent
  Grundskolegang, piger 93,1 Procent
  Ligestilling i grundskolen 1,01 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i ungdomsuddannelserne 1,10 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i videregående uddannelser 1,50 Antal piger pr. dreng
  Videregående uddannelse 80 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Adgang til rent vand 58,4 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i byområder 51 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i landsbyer 82 Procent
  Adgang til gode sanitære forhold 92 Procent
  Bybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 93 Procent
  Landsbybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 90 Procent
 • Flag
  Palæstina Variable Vis graf
  Andel af BNI brugt på bistand Manglende data Procent
  Bruttonationalindkomst per indbygger 5 070 PPP$ pr. indbygger
  Bruttonationalprodukt 12 677 399 995 PPP-dollar
  BNP per indbygger 2 867 US Dollar
  BNP per indbygger i PPP-dollar 5 010 PPP
  Direkte udenlandske investeringer (FDI) 1 Procent av BNP
  Eksport af varer og tjenester 18 Procent av BNP
  Import af varer og tjenester 59 Procent af BNP
  Ledighed 26,2 Prosent
  Arbejdsløshed blandt unge 38,0 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge kvinder 23,9 Procent
  Primære erhverv 5 Procent
  Sekundære erhverv 24 Procent
  Tertiære erhverv 72 Procent
  Udenlandsgæld Manglende data US dollar

FN-forbundet © 2017