Hopp til innhold

Palæstina

På denne side kan du via diagrammer og tabeller finde ud af, hvad et land gør i forhold til 2015 Målene. Du kan let sammenligne Palæstina met et andet land. Kloik på en af tasterne for at få mere information om indikatoren:

Vis ændringer for én indikator. Sammenlign landet med resten af verden.

Sammenlign med:

Forklaring på diagrammerne

 • Søjlerne viser de registrerede værdier som Palæstina har på denne indikator.
 • Placer musen på diagrammet for at se den faktiske værdi.
 • Klik på søjlerne for at se landets placering sammenlignet med de andre landes.
 • Linien indikerer den fremgang som landet skal have for at nå 2015 Målene.
 • 1.A: Halvere andelen af verdens befolkning som lever for under én dollar om dagen inden 2015.

  Ekstrem fattigdom
  Palæstina
  Ekstrem fattigdom 0,3 Procent
  Fattigdoms kløften 0,0
  De fattigstes andel af landets forbrug 7,7 Procent

  1.B: I samarbejde med udviklingslandene at udvikle og implementere strategier for værdigt og produktivt arbejde for unge.

  Palæstina
  Arbejdsløshed blandt unge 38,0 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge kvinder 49,9 Procent
  Arbejdsløshed blandt unge mænd 37,0 Procent

  3: Halvere andelen af verdens befolkning som lider af hungersnød inden 2015.

  Underernæret befolkning
  Palæstina
  Underernæret befolkning 0,0 Procent
  Undervægtige børn 1,4 Procent
 • 2.A: Inden 2015 at sikre, at børn overalt, piger såvel som drenge, vil være i stand til at fuldføre et grundskoleforløb.

  Andelen af børn i grundskolen
  Palæstina
  Andelen af børn i grundskolen 92,7 Procent
  Andelen af skolebørn som gennemfører grundskolen 93,4 Procent
  Læse- og skrivefærdighed blandt unge 99,4 Procent
 • 3.A: Udrydde kønsforskelle i grundskole og ungdomsuddannelser inden 2005 og på alle niveauer i uddannelsessystemet inden 2015.

  Palæstina
  Ligestilling i grundskolen 1,01 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i ungdomsuddannelserne 1,10 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling i videregående uddannelser 1,50 Antal piger pr. dreng
  Ligestilling på arbejdsmarkedet 16,3 Procent
  Ligestilling i landets ledelse Manglende data Procent
  Læse- og skrivefærdigheder blandt unge kvinder i forhold til mænd 1,00 Antal kvinder pr. mand
 • 4.A: Reducere børnedødeligheden hos børn under fem år med to trediedele i perioden 1990 til 2015.

  Børnedødelighed
  Spædbørnsdødelighed
  Palæstina
  Børnedødelighed 21 Antal per 1000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed 18 Antal pr. 1.000 levendefødte
  Børn vaccineret mod mæslinger 99 Procent
 • 7: Reducere dødsfald i forbindelse med fødsler og graviditet med to trediedele inden år 2015.

  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Palæstina
  Svangerskabsrelateret dødelighed 45 Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Fødsler med kvalificeret personale 100 Procent
 • 6.A: Inden 2015 at have standset spredningen af hiv/aids og begyndt at reducere forekomsten af sygdommen.

  Palæstina
  Forældreløse børn i skole Manglende data Procent
  Udbredelse af HIV (15-49 år) Manglende data Procent
  AIDS-relaterede dødsfald Manglende data Antal døde

  6.C: Stoppe spredningen af malaria og andre sygdomme og begyndt at reducere forekomsten af malaria og andre væsentlige sygdomme inden 2015.

  Palæstina
  Børn beskyttet med sengenet med insektmiddel Manglende data Procent
  Børn behandlet med anti-malaria medicin Manglende data Procent
  Tuberkulose-relaterede dødsfald 0 Dødsfald pr. 100.000 indb.
  Tuberkulosetilfælde 6 Tilfælde pr. 100.000 indb.
 • 7.A: Integrere principperne om bæredygtig udvikling i landepolitikker og -programmer samt reducere tabet af miljøressourcer.

  Palæstina
  Landområder dækket af skov 1,5 Procent
  Fredede områder 0,0 Andel af totalt landareal i procent
  CO2-udslip 2 439 Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger 0,58 Tons CO2 per indbygger

  7.C: Halvere andelen af mennesker, som lever uden adgang til rent drikkevand inden 2015.

  Befolkning med adgang til rent vand i landsbyer
  Befolkning med adgang til rent vand i byområder
  Bybefolkning med adgang til gode sanitære forhold
  Adgang til rent vand
  Adgang til gode sanitære forhold
  Landsbybefolkning med adgang til gode sanitære forhold
  Palæstina
  Befolkning med adgang til rent vand i landsbyer 82 Procent
  Befolkning med adgang til rent vand i byområder 51 Procent
  Bybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 93 Procent
  Adgang til rent vand 58,4 Procent
  Adgang til gode sanitære forhold 92 Procent
  Landsbybefolkning med adgang til gode sanitære forhold 90 Procent

  7.D: Forbedre levevilkårene for mindst 100 millioner slumbeboere inden 2020.

  Palæstina
  Befolkning som lever i slum i byer Manglende data Procent af bybefolkningen
 • 8.A-D: Øget bistand, retfærdige handelsregler og gældseftergivelse.

  Palæstina
  Bistand bevilget til de mindst udviklede lande (MUL) Manglende data Procent
  Andel af BNI brugt på bistand Manglende data Procent
  Bistand bevilget til grundlæggende sociale tjenester Manglende data Procent af donorlandets sektor-bistand
  Ubunden bilateral bistand Manglende data Procent (af giverlandets totale bistand)
  Bistand modtaget af lande uden kystlinje Manglende data Procent af landets BNI (bruttonationalindkomst)
  Bistand modtaget af små østater med u-landsstatus Manglende data Procent af BNI
  Subsidier til eget landbrug i OECD-landene Manglende data Procent
  Afbetaling af gæld Manglende data Procent af eksportindtægterne

  8.E: I samarbejde med medicinalindustrien at give adgang til livsvigtig medicin til overkommelige priser i udviklingslandene.

  Manglende indikatorer

  8.F: I samarbejde med den private sektor at gøre fordelene ved ny teknologi tilgængelig - især informations- og kommunikationsteknologi.

  Palæstina
  Telefon- og mobilforbindelser 36,1 Antal pr. 100 indbyggere
  Andel af individer som bruger internettet 57,4 Brugere pr. 100 indbyggere
  Antal computere i brug 6 Antal per 100 indbyggere

FN-forbundet © 2017