Hopp til innhold

Qatar

Store forekomster af olie og naturgas har gjort Qatar til et af de mest velhavende lande i Mellemøsten. Kun en af fem qatarer er født i landet og de fleste indbyggere er udenlandske gæstearbejdere. Al-Thanifamilien har styrt landet i næsten 150 år.

Sidst opdateret 20.05.2016

Geografi og miljø

Det meste af landet består af tørt ørkenlandskab, som uden kunstvanding er meget lidt egnet til landbrug. Landet er meget fladt og det højeste punkt ligger kun 105 meter over havets overflade. Om sommeren kan temperaturen komme op på 50º C, mens den om vinteren ligger på omkring 20º C. Landet får kun lidt nedbør, men har generelt høj luftfugtighed, som skyldes fordampning fra den persiske bugt. Qatar står overfor en række miljømæssige udfordringer. Udover smog og syreregn har landet været plaget af luftforurening efter den første Golfkrig i begyndelsen af 1990’erne. Udslip fra olieindustrien har forurenet grundvandet, mens jorden er blevet ødelagt af sprøjtemidler og kunstgødning.

Historie

Allerede 4.000 år f. Kr. fandtes der bosættelser i Qatar, men historisk set har landet ikke spillet nogen fremtrædende rolle. I 1700-tallet styrede beduinklanen Khalifa både Bahrain og Qatar. I 1867 opstod en intern magtkamp i Khalifaklanen og med briternes hjælp tog landets nutidige herskere, Al-Thanifamilien, magten i landet. I 1916 blev landet udnævnt til britisk protektorat. Planen var, at Qatar skulle indgår i de forenede arabiske emirater (FAE), men Al-Thanifamilien kunne ikke blive enige med de andre lande om kravene for medlemskab, så i 1971 blev Qatar en selvstændig stat. I perioden efter selvstændigheden opstod der interne konflikter i herskerfamilien om hvem der skulle være landets leder, eller emir. Siden 1995 har lederskabet været stabilt og der er sket en betydelig politisk og økonomisk modernisering af landet.

Samfund og politik

Ifølge Qatars grundlov sidder emiren i praksis på at magten i landet, og i samråd med andre medlemmer af Al-Thanifamilien træffer han alle større beslutninger. Landets nyeste grundlov fra 2005 oprettede en rådgivende forsamling (et parlament) der er folkevalgt og består af 30 til 45 medlemmer. Der har dog endnu ikke været afholdt valgt til parlamentet. Politiske partier er forbudt,  De mere rutinemæssige beslutninger bliver truffet af regeringen, hvis medlemmer er udnævnt af emiren. Næsten alle medlemmerne af regeringen er enten i familie med emiren eller tilhængere af Al-Thanifamilien. Emirens lederstil er autoritær, men eftersom befolkningens velfærd og uddannelse har været højt prioriteret i den politiske top, er der str opbakning og loyalitet overfor den siddende ledelse. Den høj loyalitet overfor ledelsen var en afgørende årsag til at det Arabiske Forår aldrig slog rigtig igennem i Qatar. 
Emiren udnævner også landets dommere og der findes derudover også en shariadomstol, der dømmer i forhold til den islamiske trosretning.
Kun en ud af fem qatarer er født i landet og de fleste indbyggere er gæstearbejdere fra Indien, Iran og Nordafrika. Emiren ønsker at modernisere det politiske system, og der er nedsat en komite, der skal arbejde på en ny og mere demokratisk grundlov. Kvinder har for nylig fået stemmeret og landet er også hjemsted for den arabisksprogede og Qatar-finansierede tv-kanal Al-Jazeera. 

Økonomi og handel

Før oliefundene i begyndelsen af 1940’erne var Qatar blandt de fattigste områder i Mellemøsten. Olien har forandret landets økonomi og Qatar er i dag et af verdens rigeste lande. Befolkningen har en rigtig høj levestandard. Landet har en relativt beskeden produktion af råolie, men besidder verdens tredjestørste naturgasreserve. Industrisektoren er rettet mod olie- og naturgasindustrien og der drives kun landbrug i begrænset omfang. For at reducere afhængigheden af indtægterne fra olie- og naturgasvirksomheden forsøger landet at udvikle den private sektor. Som en del af denne strategi blev der i 2004 etableret en teknologi- og videnskabspark. Målet er at lokke både lokale og udenlandske firmaer til. Qatars vigtigste handelspartnere er Japan, Korea, Singapore, USA, EU, Saudi-Arabien og FAE. Ligesom andre dele af samfundet er transportmulighederne i landet blevet moderniseret og Qatar har gode forbindelser både til lands, til vands og i luften.

Korte fakta

Qatar

Hovedstad:

Doha

Etniske grupper:

Arabere 40%, indere 18%, pakistanere 18%, iranere 14%, andre 14%

Sprog:

Arabisk (officielt) og engelske

Religion:

Muslimer 77,5%, kristne 8,5%, andre 14% (2004)

Population:

2 350 549

Government:

Emirat

Area:

11.610 km2

Currency:

Riyal

BNI per citizen:

143 788 PPP$

National Day:

18. december

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

FN-forbundet © 2017