Hopp til innhold

Rumænien

Rumænien er et af Europas fattigste lande og kæmper med høj korruption og stor social ulighed. Landet blev medlem af EU i 2007, hvilket har skabt ny optimisme og håb for fremtiden.

Sidst opdateret 05.11.2006

Geografi og miljø

Midt i Rumænien ligger den store bjergkæde Karpaterne, med 14 toppe på over 2.000 meter. De høje bjerge går over i lavere kamme længere mod syd og mod ves og sydøst ligger vidtstrakte sletter. Næsten halvdelen af landarealet består af uberørte økosystemer, hvilket gør, at Rumænien har en af Europas bedst bevarede artsmangfoldigheder. Landet har store beskyttede skovområder, der er blevet plantet på ny efter at være blevet fældet under kommunist tiden. I sydøst er der typisk middelhavsklima med milde vintre og somre. Længere mod nord er der indlandsklima med iskolde vintre og meget varme somre. Klimaet varierer også en del mellem landskabsområderne på grund af forskelligheder i højden over havets overflade. Rumænien blev stærkt forurenet under kommunist tiden, da primitiv tungindustri raserede store landområder. Meget af jorden er ødelagt af syreregn og radioaktivt affald efter ulykken i Tjernobyl i nabolandet Ukraine i 1986 har også skadet store områder. I de sidste årtier er arbejdet med at beskytte miljøet gået stærkt og stadig større områder gøres nu til naturreservater, samtidig med at kontrollen med miljøskadeligt udslip er forbedret efter landet blev medlem af EU i 2007.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Rumænien, ville vi behøve 1.4 jordkloder.
Se indikatoren som viser vores økologiske fodaftryk.

Historie

Rumænien blev indlemmet som provins i Romerriget omkring år 200 e. Kr., og da Romerrigets lange opløsning startede, blev landet plyndret af forskellige nomadiske folkeslag i 300-tallet. Landet blev i flere hundrede år styret af en række nabolande og manglede en central statsdannelse indtil de to fyrstedømmer Vallakia og Moldavia blev grundlagt i 1300-tallet. I 1400-tallet blev områderne indlemmet i det Osmanniske rige, som styrede landet frem til slutningen af 1700-tallet, da presset fra Østrig-Ungarn og Rusland blev for stort og osmannerne trak sig ud. Rusland annekterede landet som et protektorat, men mistede området efter Krim-krigen (1853-1856) og i 1881 erklærede Rumænien sig for et selvstændigt kongedømme under kong Carol. Rumænien var neutral under både første og anden verdenskrig, men blev tvunget med på den tabende side og skiftede side i slutningen af begge krige. Efter anden verdenskrig kom kommunisterne til magten og afskaffede monarkiet. I perioden mellem 1965 og 1989 blev Rumænien styret af diktatoren Nicolae Ceaucescu, som blev afsat efter en blodig revolution i 1989. Efter nogle turbulente år i 1990’erne blev Rumænien medlem af EU i 2007 og har oplevet kraftigt økonomisk vækst og relativ politisk stabilitet siden da.

Samfund og politik

Rumænien fik en ny grundlov efter revolutionen i 1989. Landet styres i dag af en præsident og en statsminister i fællesskab, og begge vælges for fem år ad gangen. I de år der er gået efter revolutionen er en rig mangfoldighed af politiske partier vokset frem, men uden at det har ført til fløjdannelser eller tydelige politiske skillelinjer. Politikken domineres af personlig opmærksomhed og det er ikke unormalt at personer skifter parti eller danner samarbejdsregeringer med tidligere modstandere. Landet gennemgik i begyndelsen af 2000’erne omfattende reformer for at kunne kvalificere sig til at blive medlem af EU. Mange kritikere mener at disse reformer blev forladt, efter landet blev medlem i 2007. Rumænien er et af Europas fattigste lande, og har kæmpet med forældre sværindustri og et meget lidt effektivt landbrug efter revolutionen i 1989. Arbejdsløsheden og den sociale nød var stor og situationen forværredes i 1990’erne. Efter årtusindeskiftet har landet fået styr på økonomien og er langsomt men sikkert begyndt at nærme sig sine nabolande når det kommer til levestandard og velfærdsniveau.

Økonomi og handel

I tiden efter kommunismen har Rumænien i en årrække fået økonomisk støtte fra Den Internationale Pengefond (IMF). Størstedelen af landets eksportmarked forsvandt da Sovjetunionen kollapsede i 1991 og industrien og landbruget måtte bygges op fra bunden. Efter at have kæmpet med et stort handelsunderskud igennem 1990’erne har Rumænien i de seneste år eksporteret for mere end de har importeret og flere af landets erhvervssektorer er i vækst. Servicesektoren står nu for over halvdelen af landets BNP og landbruget er moderniseret og effektiviseret. Overgangsperioden fra kommunistisk planøkonomi til markedsøkonomi er nu næsten fuldført og staten har fået andele i de største industrier. Forenklingen af det tidligere meget komplicerede skattesystem har gjort landet attraktivt for udenlandske investeringer og Rumænien er i dag blandt de tidligere østbloklande med flest direkte investeringer fra udlandet. På trods af de positive udviklinger er landet stadig blandt de fattigste i Europa, med stor social nød, høj arbejdsløshed og et lavt udviklet velfærdssystem. Den videre økonomiske udvikling i landet bremses yderligere af svært omfattende korruption.

Korte fakta

Rumænien

Hovedstad:

Bukarest

Etniske grupper:

Rumenere 89.5%, ungarere 6.6%, romaer 2.5%, ukrainere 0.3%, tyskere 0.3%, russere 0.2%, tyrkere 0.2%, andre 0.4%

Sprog:

Rumænsk, ungarsk, romani

Religion:

Ortodokse kristne 86,8%, protestantiske kristne 7,5%, katolikker 4,7%, andre/ingen/uspecificeret 1%

Population:

21 579 201

BNI per citizen:

21 403 PPP$

Lokaliteter

Copsa Mica

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

FN-forbundet © 2017