Hopp til innhold

Slovakiet

Slovakiet var tidligere en del af Tjekkoslovakiet, og blev selvstændigt i 1993. Siden dengang har landet haft en betydelig økonomisk vækst, men forskellene mellem rig og fattig i landet er steget.

Sidst opdateret 06.06.2016

Geografi og miljø

Den nordlige og centrale dele af Slovakiet er domineret af Karpaterne, med toppe tæt på 2655 meter over havets overflade. Floder løber fra bjergene til slettelandskabet, der karakteriserer landets sydlige del. De fleste små floder løber ud i floden Donau. Slovakiet har kontinental klima, med kolde, tørre vintre og varme somre. I bjergområderne er det både køligere og vådere end på sletterne i syd, hvor hovedstaden Bratislava ligger. I det tidligere Tjekkoslovakiet var kul en almindelig energikilde og luftforureningen i Slovakiet er stadig et stort problem. Emissioner fra industrien er en stor miljømæssig trussel, ud over at det er meget skadeligt for landets befolkning. Lungekræft er almindelig i de mest forurenede områder. Store skovområder er blevet ødelagt af syreregn fra Polen og det tidligere Østtyskland. Ørkendannelse forårsaget af landbrug og minedrift er også udfordringer på miljøområdet.

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Slovakiet, ville vi behøve 2.1 jordkloder.
Se indikatoren som viser vores økologiske fodaftryk.

Historie

Slovakiet var en del af Østrig-Ungarn indtil 1918, da landet sammen med Den Tjekkiske Republik blev en del af Tjekkoslovakiet. Slovakiet blev etableret som en selvstændig stat for første gang i 1939 som et resultat af München-aftalen, og landet var allieret med Tyskland under Anden Verdenskrig. Efter krigen blev Tjekkoslovakiet genoprettet, under stor indflydelse fra det kommunistiske Sovjetunionen. Den fredelige "fløjlsrevolutionen" i 1989 endte med afviklingen af ​​det kommunistiske styre i Tjekkoslovakiet, men det afslørede modstridende interesser blandt slovakkerne og tjekkerne. I 1993 delte Slovakiet og Tjekkiet sig, men har fortsat tætte bånd.

Samfund og politik

Slovakiet er en parlamentarisk republik. Præsidenten har en vis politisk rolle, men den udøvende magt ligger hovedsagelig hos statsministeren og regeringen. Præsidenten bliver valgt ved direkte valg, for en periode på 5 år. 
Nationalrådet, Slovakiets parlament, har 150 medlemmer som vælges hvert fjerde år ved forholdstalsvalg. Partisystemet er fragmenteret, og samarbejdsregeringer har været almindelige. Siden slutningen af ​​1990'erne fokuserede regering på modernisering af økonomien ved at tiltrække udenlandske investeringer. Disse ændringer har ført til større forskelle mellem rig og fattig, med pensionister og sigøjnere som de mest påvirkede. Slovakiets ca. 375.000 sigøjnere lever under meget vanskelige forhold, og de fleste bor i brakvandsområder i udkanten af ​​byerne. Ifølge tal fra 2000 er arbejdsløsheden blandt denne befolkningsgruppe på omkring 75 procent, men i nogle områder, lever hele byer af social bistand. I 2004 blev Slovakiet medlem af både EU og NATO, og i 2009 indførte Slovakiet euroen som valuta. Den siddende regering har ført en pro-EU politik, og fokuseret på øget integration med EU både økonomisk og politisk.  
Dog er nationalistiske kræfter vokset frem i de seneste år, hvilket med medført en stærk motstand mod minoriteter og en hård tone i flygtninge debatten. Protester mod EUs krisepakker og anklager om korruption har også præget politikken.

Økonomi og handel

Slovakiet er gået fra planøkonomi til markedsøkonomi. Overgangen har været langsom på grund af korruption og politisk ustabilitet. Landet blev alligevel betragtet som et af de ny EU lande med den stærkeste økonomi. Lave skatter har gjort landet attraktivt for udenlandske investorer, og banksektoren er i dag næsten udelukkende i udenlandske hænder. Industriens og landbrugets andel af BNP er faldet siden slutningen af ​​1990'erne, mens der har været en stigning i servicesektoren. Slovakiet er afhængig af importeret olie og gas fra Rusland. Den Tjekkiske Republik og andre EU-lande er andre vigtige handelspartnere. Slovakiets floder, anvendes til gods- og passagertransport, og er forbindelsen til floder i andre europæiske lande. Myndighederne ønsker at udnytte landets centrale placering i midten af ​​kontinentet og udvikle det til et transportknudepunkt i Europa.
På trods af en økonomisk nedgang under finanskrisen i 2008, gik Slovakiet fra at være låntager til at ære bidragsyder i Verdensbanken samme år, og landet har generelt oplevet en stigende vækst siden 2001. I 2009 hvor landet overgik til Euroen, dykkede BNP'en lidt, men steg efterfølgende igen. 

Korte fakta

Slovakiet

Hovedstad:

Bratislava

Etniske grupper:

Slovakker 86%, ungarere 10%, romani 2%, andet/uspecificeret 2%

Sprog:

Slovakisk, ungarsk, romani, ukrainsk

Religion:

Katolikker 69%, protestanter 11%, græsk-katolske 4%, andre/uspecificeret 3%, ingen religion 13%

Population:

5 457 889

Government:

Parlamentarisk demokrati

Area:

49 036 km2

Currency:

Euro

BNI per citizen:

28 877 PPP$

National Day:

1. januar

Lokaliteter

Gabcikovo

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

FN-forbundet © 2017