Hopp til innhold

Sverige

Kongeriget Sverige

Sverige er det største og mest folkerige land i Norden. Landet har store ressourcer i form af tømmer, mineraler og vandkraft. Dette har gjort det muligt at udvikle industrien, som har givet Sverige en høj levestandard og et godt velfærdssystem.

Sidst opdateret 29.09.2016

Geografi og miljø

Med et areal på næsten 450.000 kvadratkilometer, er Sverige det største land i Norden. Landskabet er meget lig det norske med en masse højland og nogle bjergrige områder i nord. Den centrale del af Sverige har frugtbare områder ud mod kysten, og her ligger landets fabrikker og industri. I syd, hvor befolkningen er tæt, drives landbruget. Ligesom i Norge, varierer klimaet i forskellige dele af landet. I nord er vintrene kolde med sne, mens sommeren kan være varm. I den sydlige del af Sverige, er klimaet mildt året rundt. Golfstrømmen i Atlanterhavet giver et varmere klima i Sverige, end der er andre steder på samme breddegrader.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sverige, ville vi behøve 3.6 jordkloder.
Se indikatoren som viser vores økologiske fodaftryk.

Historie

Vikingetiden er en vigtig del af den tidlige svenske historie. Perioden varede fra slutningen af ​​700-tallet til midten af 1000-tallet. Vikingerne fra Skandinavien plyndrede og hærgede Europa. De efterlod spor, herunder i det engelske sprog. Arkæologiske fund tyder på, at skandinaverne handlede og plyndrede i Europa allerede før dette tidspunkt. Før Sverige blev uafhængigt, var landet forenet med Danmark og Norge som Kalmarunionen fra 1397. I 1523 gik Gustav Vasa ud af unionen, og genoprettede den svenske krone. Hundrede år senere fik Sverige gradvist større indflydelse i områderne omkring Østersøen. Landet erobrede forskellige landområder og blev en stormagt i Europa. Dette varede ikke længe. Som følge af udvidelsen af ​​det svenske område fik svenskerne flere fjender. Rusland og Sverige kæmpe om det, der i dag er Letland, Estland og Litauen. I 1709 måtte Sverige give op; Rusland blev den dominerende magt i Østersøen, og Sveriges storhedstid var forbi. Fra 1814 til 1905 indgik Sverige i en union med Norge. Norge blev givet til Sverige som et krigsbytte efter at have tabt til Napoleon under Napoleonskrigene, og som et plaster på såret for at have tabt Finland til russerne. Sverige forblev neutral under både første og anden verdenskrig og har siden forsøgt at fastholde sin neutralitet. Da freden kom i 1945, stod Sverige stærkt økonomisk. De havde undgået krigens ødelæggelser, og de havde genoprettet deres industri i løbet af krigstiden. I løbet af socialdemokraternes år ved magten i sidste halvdel af 1900-tallet, blev den svenske velfærdsstat opbygget. I 1995 blev Sverige medlem af EU.

Samfund og politik

Sverige har - ligesom de andre skandinaviske lande - en høj andel af ældre. Faktisk er de ældre i flertal. Den gennemsnitlige levealder er høj, og i perioder har fødselstallene været lave. Fødselsraten ligger alligevel over Europas gennemsnit, og med en relativ høj indvandring, har befolkningstallet været jævnt stigende.

Sverige er et konstitutionelt monarki, ligesom Danmark. Kong Carl XVI er statsoverhoved, men har næsten ingen politisk magt. Den lovgivende magt ligger hos rigsdagen, et folkevalgt parlament. I store dele af 1900-tallet, var Socialdemokraterne enerådende i svensk politik. I de senere år, har man set en mere tydelig todeling med de borgerlige partier på den ene side, og et rød-grønt samarbejde på den anden. Den 14. september 2014 blev socialdemokraten Stefan Löfven valgt til Sveriges statsminister, hvilket betød at Sverige efter otte år med et borgerligt styre, fik en socialdemokratisk regering igen.

Økonomi og handel

Sverige har en åben økonomi, og er afhængige af eksport. Store forekomster af tømmer, mineraler og vandkraft har dannet grundlag for den svenske industrielle stat, og er vigtige grunde til at man kalder Sverige for Skandinaviens førende industristat. I den vestlige verden, er svensk industri på mange måder banebrydende. Maskinindustrien, med produktion af især transportmidler, udgør halvdelen af ​​branchens samlede eksportværdi. Landet har en blandet økonomi med en stærk offentlig sektor. Dette gælder især inden for sundhed, social velfærd, uddannelse og service. Sverige er blandt verdens mest eksport-afhængige lande, og blev derfor hårdt ramt af den globale finansielle krise i 2008. Regeringens svar til nedgangen var en mere ekspansiv finanspolitik og øgede investeringer i infrastrukturen og sundhedssektoren.

Selvom den svenske økonomi er karakteriseret som stærk, er Sverige i den værste økonomiske recession siden 2. verdenskrig. Dette har ført til stor arbejdsløshed. Ungdomsarbejdsløsheden er specielt bekymrende. Sverige har Europas næsthøjeste ungdomsarbejdsløshed, efter Spanien.

Korte fakta

Sverige

Hovedstad:

Stockholm

Etniske grupper:

indfødte befolkning: svenskere med finsk og samisk mindretal udenlandsk fødte eller første-generations indvandrere: finner, jugoslavere, danskere, nordmænd, grækere, tyrkere

Sprog:

Svensk (officielt), små Sami-og finsk-talende mindretal

Religion:

Luthersk 87%, andre (herunder romersk-katolske, ortodokse, baptister, muslimer, jøder og buddhistiske) 13%

Population:

9 693 883

Government:

Konstitutionelt monarki

Area:

449.964 km2

Currency:

Svensk krone

BNI per citizen:

46 420 PPP$

National Day:

6. juni

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

FN-forbundet © 2017