Hopp til innhold

Yemen

Yemen blev forenet i 1990 og er det fattigste land i Mellemøsten. Landet har været præget af borgerkrige, politisk vold og uro.

Sidst opdateret 04.01.2015

Geografi og miljø

Yemen er over 10 gange så stort som Danmark. Landet har et meget variereret landskab. Inden i landet er der bjerge, hvor der er meget tørt Langs Yemens kyst er der ørken. Mellem bjergene og kysten er der frugtbare højsletter. Landet omfatter 112 øer, og gør krav på, Kuri Muria i Adenbugten. Den yemenitiske grænse op til Saudi-Arabien er ikke endeligt fastlagt, mens grænsen til Oman blev etableret i 1995.
Landskabet i Yemen er fuld af kontraster, fra det frugtbare højland i vest til den tørre kyst og det bjergrige indre i øst. Det fremherskende klima er varmt, tørt ørkenklima, bortset fra højlandet, hvor der er en smule køligere. Tidligere var der overflod af dyreliv i Yemen, men de fleste arter er forsvundet.
Mangel på vand er en af ​​landets største problemer. Alle floder i Yemen er tørlagte og fyldes kun når det regner. Situationen er særlig alvorlig, fordi grundvandsniveauet falder, mens befolkningstilvæksten er høj. Værst står det til i hovedstaden, Sana'a, hvor øget benyttelse øger risikoen for større akut vandmangel og beregninger viser, at byen kan stå uden vand så tidligt som 2025.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Yemen, ville vi behøve 0.4 jordkloder.
Se indikatoren som viser vores økologiske fodaftryk.

Historie

Yemens placering, både i antikken og moderne tid givet landet en meget vigtig strategisk position. På grund af sin frugtbarhed, sit veludviklede landbrug og handel af rigdom blev Yemen i klassisk tid kendt som "det lykkelige Arabien," og var en af ​​verdens rigeste lande.
I 600-tallet overgik Yemen til islam og blev besat af forskellige stormagter i århundreder fremover. Fra 1500 – 1900, var landet del af det Osmanniske Rige, men endte som et britisk protektorat. Udviklingen i de to yemenitiske stater var på mange måder forskellige, men begge var præget af stærke sociale og politiske modsætninger, både internt og mellem de to stater.
Lige siden det osmanniske riges styrker blev trukket ud af Yemen efter Første Verdenskrig (1918) har Yemen været præget af politisk uro, kupforsøg og væbnede sammenstød både internt i nord og syd, og mellem nord og syd. Trods betydelige forskelle er begge lande indstillet på forening.

Samfund og politik

Den politiske situation i Yemen har været og er ustabil. Centralmagten har lille betydning og loyaliteten blandt folk går til stammen og klanen fremfor myndighederne. Der har traditionelt været en masse våben i landet hvilket styrker risikoen for uro.
Dagens Yemen blev til i maj 1990, da Nord og Syd gik sammen til en samlet stat, og en liberal forfatning blev vedtaget efter en folkeafstemning i 1991. En politisk krise førte til borgerkrig i 1994. Selvom landet blev genforenet i 1990 er der konstant oprør og væbnet modstand. Den (hidtil) sidste borgerkrig sluttede i 2009. En anden international bekymring er, at mange terrororganisationer befinder sig i Yemen, og landet har været skueplads for flere terrorhandlinger.
Yemen er et patriarkalsk samfund, hvor kvinderne spiller en underordnet rolle. Flerkoneri er tilladt, og i 1999 blev den alder, hvor kvinder kan gifte sig nedsat fra 15 år til begyndelsen af ​​puberteten. Yemen er dog et af ​​de få lande på Den Arabiske Halvø, hvor kvinder har ret til at stemme.

I 1994 blev islamisk sharialovgivning skrevet ind i landets grundlov.

Der er stor fattigdom i Yemen, hvis man sammenligner det med andre arabiske lande. Over halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Børnedødeligheden er høj, og hvert andet barn lider af underernæring.

Økonomi og handel

Yemen har store strukturelle problemer: olieindtægter er reduceret, befolkningen er stærkt stigende, grundvandet forsvinder, fattigdom og arbejdsløshed er høj. Omkring halvdelen af befolkningen i Yemen lever for mindre end 12 kroner om dagen, og mellem 30 og 50 procent er arbejdsløse.
Olieindustrien står for tre fjerdedele af statens indtægter. Det varer ikke mange år før der ikke er mere olie, til gengæld er der fundet gas, og det er håbet, at eksport af gas vil stige. Yemen er et landbrugsland, selv om kun 6 % af landet er dyrkbart, beskæftiger landbruget næsten halvdelen af ​​den erhvervsaktive befolkning. I store dele af landet kører landbrug med lav udbytte. Dyrkningen af ​​Khat er den mest lønsomme for landsbyboerne, men betragtes som en negativ faktor for landets udvikling. Khat er ansvarlig for op til 25 % af BNP, men ligger beslag på store arealer og store mængder af vand - som ellers kunne have været brugt til at dyrke fødevarer.
Yemen rangerer 133 af 169 på FNs liste over menneskelig udvikling (Human Development Report 2010)

Korte fakta

Yemen

Hovedstad:

Sana'a

Etniske grupper:

Arabere

Sprog:

Arabisk

Religion:

Islam

Population:

25 535 086

Area:

527 970 km2

Currency:

Riyal à 100 fil

BNI per citizen:

3 792 PPP$

National Day:

22. maj

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

Krig og konflikter

FN-forbundet © 2017