Hopp til innhold

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's nye Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) er en fælles arbejdsplan udarbejdet af verdens ledere med det formål at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og gøre op med klimaforandringer inden 2030. Målene er blevet vedtaget i 2015 og erstatter således 2015 Målene (MDG).

De nye verdensmål gælder for alle lande i verden, både rige og fattige, og tager højde for landenes forskellige udfordringer. Verden står over for andre udfordringer end for tyve år siden. Den økonomiske og politiske marginalisering stiger, lige som ungdomsarbejdsløshed i verden er stigende.
Den bæredygtige udvikling er vigtig blandt andet på grund af verdens ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, klimaets forandringer og miljøforurening. Målene indeholder alle udfordringer, der er nationale og regionale anliggender. Det er mål, som stater ikke bør ignorere, og som er nødvendige at løse i fællesskab.

På nedenstående sider kan du læse om hvert enkelt mål.

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN-forbundet © 2017