Hopp til innhold

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling er en menneskeret. At sørge for, at kvinder har adgang til uddannelse, sundhedsydelser og jobmarkedet er ligeledes økonomisk gunstigt for et land.

5. Ligestilling mellem kønnene

Mål 5: Opnå ligestilling og styrk alle kvinder og piger

Langt flere piger går nu i skole i forhold til år 2000. De fleste udviklingslande har opnået målet om at skabe mere ligestilling i både primære og sekundære skoler samt på de videregående uddannelser.

Samtidig har uddannede kvinder større valgfrihed, når det kommer til ægteskab, arbejdsliv samt hvornår og hvor ofte de får børn. De har flere økonomiske muligheder, og de har bedre muligheder for at deltage og påvirke samfundet. På trods af denne styrkelse oplever piger og kvinder stadig udbredt diskrimination og vold i alle dele af verden.

Mål 5 vil afskaffe tvangsægteskaber, menneskehandel og omskæring af kvinder.

GII- Gender Inequality Index. En målemetode der måler på skævfordelingen mellem kvinder og mænd inden for områderne reproduktiv sunhed, medbestemmelse og arbejdsmarkedsdeltagelse.
Læs mere | Statistik

Kvinders andel af arbejdsmarkedet (undtagen landbrug).
Læs mere | Statistik

På Gloablis.dk kan du sammenligne to lande med hinanden. Dette kan bl.a. vise kontrasten mellem skævfordelingen i et land i forhold til et andet. Prøv det her

FN-forbundet © 2017