Hopp til innhold

Sundhed

Globalt set er nedsat sundhed først og fremmest et problem i de allerfattigste lande, hvor adgangen til uddannet sundhedspersonale og lægemidler ofte er dårlig eller ikke-eksisterende.

Alle ressurser om helse på Globalis

Også i rige, velhavende lande er der mange der oplever helbredsproblemer på grund af forurening og dårligt arbejdsmiljø, uden at staten gør nok for de sundhedstjenester man har krav på efter FN's konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

I mange lande er sundhedstjenester dyre og utilgængelige for de fleste, hvilket øger forskellene i samfundet og forstærker fattigdom og andre sociale problemer. FN arbejder på at forbedre adgangen til grundlæggende sundhedstjenester i de allerfattigste lande.

FN-forbundet © 2017