Hopp til innhold

Vand og sanitære forhold

I overensstemmelse med industriel udvikling og befolkningens bevægelser er adgangen til rent drikkevand og vand til brug i hjemmet blevet meget værre i mange dele af verden.

Vand og sanitære forhold

Vestlige lande begyndte i 1970'erne at regulere udledningen af farlige kemikalier og andre ting, som skader deres vandreserver, mens mange fattige lande i dag mangler denne type regulering.

Mange steder mangler også helt basale sanitære systemer såsom kloakering og rindende vand til vask og madlavning. 

Manglen på drikkevand og basal sanitet bidrager til, at sygdomme spreder sig hurtigt, og mange bliver syge og dør.

Det er især hårdt for de yngste børn. Forurenede vandkilder bidrager ikke blot til, at folk bliver syge, men er også skadeligt for dyr og naturområder.

FN-forbundet © 2017