[[suggestion]]
Ækvatorialguinea
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Malabo

Etniske grupper

Fang 85.7%, Bubi 6.5%, Mdowe 3.6%, Annobon 1.6%, Bujeba 1.1%, andre 1.4%

Sprog

Spansk 67.6% (officielt), andre 32.4% (inklusiv fransk (officielt), fang, bubi)

Religion

nominelt Christian and overvejende romersk katolske, hedenske ritualer

Bruttonationalindkomst per indbygger

26 058 PPP$

Andre landesider

Geografi

Ækvatorialguinea består af fastlandet og fem øer. På hovedøen, Bioko, ligger hovedstaden Malabo. Omkring tre fjerdedele af befolkningen bor på fastlandet, der hovedsageligt er dækket af regnskov. Bioko er en vulkanø, der hovedsageligt er dækket af jungle, undtagen i nord, hvor der finders kaffe -og kakaoplantager.

Der er mere end 140 forskellige træarter og et rigt dyreliv i Ækvatorialguinea, med elefanter og rødbøffler som de største. Der er også mange typer af primater, blandt andet lavlandsgorilla, chimpanse, mandril og marekat. Flere af dem er truede dyrearter. Ækvatorialguinea har været et fattigt land, hvor små landbrug, også kendt som selvforsynende landbrug, har været almindelige. Der har været nogen eksport af kakao, kaffe og tømmer indtil opdagelsen af ​​olie og gas i midten af ​​90'erne.

Udviklingen i olieindustrien og skovbrug har skabt mange miljøproblemer. Olieudslip har skadet kystlinjen og der er blevet ryddet store skovområder gennem intensiv skovrydning, der også er en trussel mod mange truede dyrearter.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Ækvatorialguinea, ville vi behøve 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Området har været beboet siden jernalderen og dets første indbyggere var pygmæer. Ækvatorialguinea blev en portugisisk koloni fra 1400-tallet og blev kendt i århundreder som en udskibningshavn for slavehandelen. Spanien overtog kolonien i 1778, og efter den spanske borgerkrig endeligt 150 år senere begyndte et økonomisk udviklingsprogram for kolonien baseret på dyrkning af kakao.

I 1959 blev kolonien gjort til en integreret del af Spanien. Alle borgere blev automatisk borgere i Spanien, og havde mulighed for at vælge repræsentanter til det spanske parlament. Kolonien fik også en vis grad af selvstændighed. I 1968 blev Ækvatorial Guinea en uafhængig republik, og Francisco Macias Nguema blev valgt som landets første præsident. Landet udviklede sig hurtigt til et brutalt diktatur. Omkring en tredjedel af befolkningen blev dræbt eller flygtede ud af landet. I 1979 blev præsidenten henrettet ved et kup af hans nevø, Obiang Nguema, der var oberstløjtnant i hæren. Obiang Nguema er stadig præsident, og forholdene er ikke forbedret særlig meget efter at han overtog magten. Ækvatorialguinea var længe et af Afrikas fattigste lande.

Samfund og politik

Fra 1991 blev der efter stort internationalt pres indført en ny forfatning og et flerpartisystem i Ækvatorialguinea. Men landet er ikke blevet demokratiseret, og der er endnu ikke blevet afholdt et frit og retfærdigt valg. Oppositionspolitikere har længe arbejdet i udlandet, men der sker kun få ændringer. Obiang Nguema tilhører den største etniske gruppe i landet og har siden han overtog præsidentembedet i 1979 praktisk talt siddet på al magten. Der har været adskillige kupforsøg og uroligheder selv i de seneste år. I 2011 blev grundloven ændret, således at præsidenten kun kan besidde embedet i to valgperioder på syv år. Det er imidlertid uvist om Nguema har til hensigt at følge denne

Adskillige organisationer rapporterer om grove krænkelser af menneskerettighederne, retssystemet er ikke frit og brug af tortur er udbredt. Efter at det blev kendt, at støttemidler er blevet misbrugt, har Verdensbanken, FN og andre donorer trukket sig ud af landet.

Økonomi og handel

I 1995 fandt man olie i Ækvatorialguinea. På omkring ti år havde landet i 2007 udviklet sig til at blive Afrikas syvende største olieproducent. Det forventes, at indtægterne fra gas vil stige i fremtiden. Olie og gas tegner sig for næsten 95 % af den samlede eksport, efterfulgt af tømmer, kaffe og kakao. På grund af kolonitiden handler Ækvatorialguinea meget med Spanien, men det er stadig USA, der er den største handelspartner for både import og eksport. Olie og gas eksporteres til flere lande og USA, Spanien og Kina er blandt Ækvatorialguineas vigtigste eksportmarkeder.

Bruttonationalproduktet (BNP) steg per indbygger (statistisk set) fra mere end 2000kr per person per år i 1995 til 110 000 per person per år i 2011. Dette gør Ækvatorialguinea til et af de rigeste lande i Afrika, men det kommer sjældent befolkningen til gode, da de fleste penge forbliver i de velhavende kredse.

Ækvatorial Guinea blev i 2010 nummer 117 af 169 på FN's liste over menneskelig udvikling. (Human Development Index)

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Ækvatorialguinea på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet