[[suggestion]]
Ækvatorialguinea
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Malabo

Etniske grupper

Fang 85.7%, Bubi 6.5%, Mdowe 3.6%, Annobon 1.6%, Bujeba 1.1%, andre 1.4%

Sprog

Spansk 67.6% (officielt), andre 32.4% (inklusiv fransk (officielt), fang, bubi)

Religion

nominelt Christian and overvejende romersk katolske, hedenske ritualer

Bruttonationalindkomst per indbygger

26 058 PPP$

Andre landesider

Geografi

Ækvatorialguinea består af fastlandet og fem øer. På hovedøen, Bioko, ligger hovedstaden Malabo. Omkring tre fjerdedele af befolkningen bor på fastlandet, der hovedsageligt er dækket af regnskov. Bioko er en vulkanø, der hovedsageligt er dækket af jungle, undtagen i nord, hvor der finders kaffe -og kakaoplantager.

Der er mere end 140 forskellige træarter og et rigt dyreliv i Ækvatorialguinea, med elefanter og rødbøffler som de største. Der er også mange typer af primater, blandt andet lavlandsgorilla, chimpanse, mandril og marekat. Flere af dem er truede dyrearter. Ækvatorialguinea har været et fattigt land, hvor små landbrug, også kendt som selvforsynende landbrug, har været almindelige. Der har været nogen eksport af kakao, kaffe og tømmer indtil opdagelsen af ​​olie og gas i midten af ​​90'erne.

Udviklingen i olieindustrien og skovbrug har skabt mange miljøproblemer. Olieudslip har skadet kystlinjen og der er blevet ryddet store skovområder gennem intensiv skovrydning, der også er en trussel mod mange truede dyrearter.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Ækvatorialguinea, ville vi behøve 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Området har været beboet siden jernalderen og dets første indbyggere var pygmæer. Ækvatorialguinea blev en portugisisk koloni fra 1400-tallet og blev kendt i århundreder som en udskibningshavn for slavehandelen. Spanien overtog kolonien i 1778, og efter den spanske borgerkrig endeligt 150 år senere begyndte et økonomisk udviklingsprogram for kolonien baseret på dyrkning af kakao.

I 1959 blev kolonien gjort til en integreret del af Spanien. Alle borgere blev automatisk borgere i Spanien, og havde mulighed for at vælge repræsentanter til det spanske parlament. Kolonien fik også en vis grad af selvstændighed. I 1968 blev Ækvatorial Guinea en uafhængig republik, og Francisco Macias Nguema blev valgt som landets første præsident. Landet udviklede sig hurtigt til et brutalt diktatur. Omkring en tredjedel af befolkningen blev dræbt eller flygtede ud af landet. I 1979 blev præsidenten henrettet ved et kup af hans nevø, Obiang Nguema, der var oberstløjtnant i hæren. Obiang Nguema er stadig præsident, og forholdene er ikke forbedret særlig meget efter at han overtog magten. Ækvatorialguinea var længe et af Afrikas fattigste lande.

Samfund og politik

Fra 1991 blev der efter stort internationalt pres indført en ny forfatning og et flerpartisystem i Ækvatorialguinea. Men landet er ikke blevet demokratiseret, og der er endnu ikke blevet afholdt et frit og retfærdigt valg. Oppositionspolitikere har længe arbejdet i udlandet, men der sker kun få ændringer. Obiang Nguema tilhører den største etniske gruppe i landet og har siden han overtog præsidentembedet i 1979 praktisk talt siddet på al magten. Der har været adskillige kupforsøg og uroligheder selv i de seneste år. I 2011 blev grundloven ændret, således at præsidenten kun kan besidde embedet i to valgperioder på syv år. Det er imidlertid uvist om Nguema har til hensigt at følge denne

Adskillige organisationer rapporterer om grove krænkelser af menneskerettighederne, retssystemet er ikke frit og brug af tortur er udbredt. Efter at det blev kendt, at støttemidler er blevet misbrugt, har Verdensbanken, FN og andre donorer trukket sig ud af landet.

Økonomi og handel

I 1995 fandt man olie i Ækvatorialguinea. På omkring ti år havde landet i 2007 udviklet sig til at blive Afrikas syvende største olieproducent. Det forventes, at indtægterne fra gas vil stige i fremtiden. Olie og gas tegner sig for næsten 95 % af den samlede eksport, efterfulgt af tømmer, kaffe og kakao. På grund af kolonitiden handler Ækvatorialguinea meget med Spanien, men det er stadig USA, der er den største handelspartner for både import og eksport. Olie og gas eksporteres til flere lande og USA, Spanien og Kina er blandt Ækvatorialguineas vigtigste eksportmarkeder.

Bruttonationalproduktet (BNP) steg per indbygger (statistisk set) fra mere end 2000kr per person per år i 1995 til 110 000 per person per år i 2011. Dette gør Ækvatorialguinea til et af de rigeste lande i Afrika, men det kommer sjældent befolkningen til gode, da de fleste penge forbliver i de velhavende kredse.

Ækvatorial Guinea blev i 2010 nummer 117 af 169 på FN's liste over menneskelig udvikling. (Human Development Index)

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Ækvatorialguinea på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  6 920 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  76,80
  procent
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  39,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  66,2
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  5 346
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  4,73
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,3
  Prosent
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,946
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  9
  Antall henrettede
  Korruption
  16
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  58,35
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  7
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  83,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,2
  Procent av BNP
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  3,1
  Procent
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  90
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  3,8
  Procent
  Forventet levealder
  52
  Antal år
  Malariaspredning
  343,3
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  542
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  31
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  176
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  191
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,2
  Procent
  Alfabetisme
  95,0
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  43,3
  Procent
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  37,0
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  20,00
  Procent
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  67,9
  Prosent
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  16,6
  Procent
  Ledighed
  9,2
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  12 293 579 173
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  9 698
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  56
  Procent
  Tertiære erhverv
  Mangler data
  Procent
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  26,2
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Ækvatorialguinea

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstal
  1 313 894
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  251
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,591
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  53
  År
  Forventet levealder for mænd
  50
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)