[[suggestion]]
Afghanistan
Afganistans flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Kabul

Etniske grupper

Pashtun 42%, tadsjik 27%, hazarere 9%, uzbekere 9%, aimakker 4%, turkmenere 3%, balucher 2%, andre 4%

Sprog

Persisk/dari og pashto

Religion

Sunnimuslimer 84%, shiamuslimer 15%, andre 1%

Befolkningtal

31 412 000

Styreform

Republik

Areal

652 230 km2

Valluta

afgháni à 100 puls

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 944 PPP$

Nationaldag

19. august

Geografi

Den største del af Afghanistan består af ufremkommeligt bjergterræn med dybe dale og høje bjerge på op imod 7.000 meter over havets overflade. Det højeste bjerg hedder Noshaq, og er 7.492 meter højt. Hindu Kush-bjergene, der går nordøst fra grænsen til Kina og Pakistan, strækker sig sydvestover, langt ind i Afghanistan, og skiller de nordlige provinser fra resten af landet. I de nordlige områder finder man lavtliggende slettelandskab med en frugtbar jordbund, hvor der drives landbrug. I de sydlige dele af landet finder man tørre, ørkenagtige lavlandsområder i grænselandet til Iran og Pakistan. En række store floder løber gennem landet på vej mod Centralasien, heriblandt Amu-Darja og Helmand. Afghanistan har et typisk fastlandsklima med varme somre og kolde vintre. Afghanistan døjer med tørke og jorderosion, og mangel på rent drikkevand er et konstant problem for befolkningen, og der er kun sparsomme skove. Alligevel er vandmangel ikke et naturgivent problem for Afghanistan. Flere årtier med krig og mangel på en fungerende centralmagt har bidraget til ødelæggelsen af store landområder, der er blevet minebelagt eller ubrugeligt på grund af forurening. De allerede få skovområder er blevet mindre de sidste år på grund af ukontrolleret hugst. I nord findes lavereliggende slettelandskab med forholdsvis frugtbar jord, og om foråret fylder smeltevandet fra Hindu Kush floder, søer og bække. Størstedelen af vandet render dog imidlertid ud af landet. De gamle vandingsanlæg er ødelagt, og prisen for at reparere dem er anslået til 2 milliarder US dollars.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Afghanistan, ville vi behøve 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie


Afghanistan har været en vigtig gennemfartsvej for handel og gennemrejse mellem øst og vest siden oldtiden, da den gamle Silkevej gik igennem landet. Landet har været domineret af persere, grækere, tadsjiker og mongoler. Nutidens Afghanistan blev erobret af Aleksander den Store ca. 300 år før vor tid, og derefter af tyrkiske og persiske riger, der opstod i nabolandene. Først i løbet af 1700-tallet blev landet mere eller mindre selvstændigt, da det moderne Afghanistan blev grundlagt af Ahmad Shah Durrani. Landet havde lejlighedsvis kontrol over store dele af nutidens Pakistan og Iran, men I 1800-tallet kæmpede russiske og britiske styrker om kontrollen over området, og den svage afghanske statsmagt faldt sammen. Fra 1839 til 1919 fulgte tre væbnede konflikter, de såkaldte anglo-afghanske krige, hvor Britiske styrker forsøgte at mindste den russiske indflydelse i Afghanistan. Med Rawalpinditraktaten fra 1919 opnåede Afghanistan fuld uafhængighed, men måtte give afkald på store områder, der i dag hører til Pakistan.

I løbet af 1900-tallet førte manglende økonomisk udvikling til interne konflikter, og i 1973 blev kongen afsat i et kup. Efter Anden Verdenskrig faldt landet ind under Sovjetunionens interessesfære i Centralasien, men uden at blive indlemmet i unionen. I 1978 begik det afghanske kommunistparti statskup med sovjetisk hjælp, men blev styrtet allerede året efter. Sovjetunionen reagerede med at invadere landet i 1979. Besættelsen mødte stor modstand blandt den afghanske befolkningen, som blev støttet med penge og våben fra USA.Mere end 800.000 afghanere blev dræbt i konflikten, og mere end fem millioner flygtede. Russerne trak sig ud af Afghanistan ved Sovjets fald i 1989, og efterlod sig et land i krise. De følgende syv år var præget af borgerkrig, før det islamistiske Taliban-regime overtog kontrollen. Taliban var et totalitært regime, der forfulgte oppositionen, og nægtede kvinder deres ret til at studere og arbejde. For mange afghanere repræsenterede Taliban alligevel en kærkommen stabilitet efter mange år med krig.
11. september 2001 angreb det Taliban-støttede terrornetværk, Al-Qaeda, USA, hvilket medførte en amerikansk invasion af Afghanistan. Siden da har der været krig mellem en koalition af internationale styrker og Taliban. Siden 2014 er antallet af internationale styrker i Afghanistan blevet reduceret, og målet er at antallet skal være reduceret til nogle få hundrede styrker ved udgangen af 2016. Kampene for at nedkæmpe Taliban fortsætter dog. Du kan finde mere information om konflikten i linkene i højre side.

Samfund og politik

Afghanistan er en islamisk republik, organiseret efter samme mønster som en forbundsrepublik. Republikken er inddelt i 34 provinser, som så er inddelt i tilsammen 398 distrikter. Landet styres af en direkte valgt præsident, som har ansvar for landets udenrigspolitik, forsvar og borgerrettigheder. Han er både regeringschef og leder af militæret, og kan derudover nedlægge veto mod Nationalforsamlingen. Nationalforsamlingen består af to kamre: En folkevalgt forsamling med 250 repræsentanter (Wolsei Jirga), og et slags underhus bestående af 102 repræsentanter.

Føderale myndigheder har imidlertid kun lidt kontrol over hovedstaden Kabul. Den vedvarende konflikt mellem Taliban, de føderale myndigheder og de internationale styrker, har gradvist svækket regeringen de senere år. Mange i Afghanistan er utilfredse med den udenlandske militære tilstedeværelse, og støtter Taliban i deres krigsførsel, men der er også mange, der støtter regeringen. Der er meget korruption og mangel på sundhedstjenester og uddannelsesmuligheder. Uddannelsesmæssige tilbud er blevet bedre efter Talibans fald, specielt for piger, men uden for hovedstaden Kabul er udbuddet af tjenester meget dårligt.

Økonomi og handel

Mange årtier med krig og konflikt har ført til at Afghanistan er et af de fattigste lande i verden. Landet har relativt store naturressourcer, blandt andet i form af mineraler som kul, kobber og jernmalm. Der finnes også en del olie og naturgas. Disse ressourcer er stort set ikke blevet udnyttet på grund af uroligheder i landet, og fordi Afghanistan mangler ordentlige veje og andre transportmuligheder. Serviceerhverv er i vækst, men mellem 60 og 80 procent af befolkningen arbejder fortsat i landbruget.

Afghanistan er helt afhængig af international bistand. Selv om det har været økonomisk vækst i landet, siden Taliban blev styrtet, og internationale penge begyndte at strømme ind, arbejder regeringen i Kabul hårdt med at få landet på fode. Væbnede konflikter, korruption, høj kriminalitet og et svagt statsapparat gør dette til en svær opgave. Ulovlig opiumsproduktion er en bærende bjælke i afghansk økonomi, selvom dette ikke kommer frem i de officielle tal.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Afghanistan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  3 804 010 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,273
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  35,80
  procent
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,350
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  23,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  62,7
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  9 809
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,30
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  18 950
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  3,585
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  6
  Antall henrettede
  Korruption
  16
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  5
  Pressefrihed
  36,55
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  6
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  106,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  14
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  30,3
  Procent
  Undervægtige børn
  9,5
  Procent
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  68
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  49
  Antal år
  Malariaspredning
  23,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  396
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  39
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  87
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  189
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  47,0
  Procent
  Alfabetisme
  31,7
  Procent
  Antal år i skole
  9
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  28,2
  Procent
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,667
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  35,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  27,71
  Procent
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  84,1
  Prosent
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  20,3
  Procent
  Ledighed
  1,5
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  19 543 976 895
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  550
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  22
  Procent
  Tertiære erhverv
  54
  Procent
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  11,5
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Afghanistan

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  60
  Personer
  Befolkningstal
  36 373 176
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  2 958 269
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  76 146
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,498
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  1 286 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  49
  År
  Forventet levealder for mænd
  49
  År
  Globalt lykkeindeks
  3,20
  Skala: 1-10 (10 er bedst)