[[suggestion]]
Albanien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Tirana

Etniske grupper

Albanere 95%, grækere 3% og andre 2% (1989 est) Note: I 1989 viste forskellige estimater af den græske befolkning i Albanien alt fra 1% ifølge officielt albanskk statistisk til 12% i følge en græsk organisation.

Sprog

Albansk, og forskellige græske, roma og slaviske dialekter

Religion

Muslimer 70%, Albansk ortodokse 20%, romersk-katolske 10%. Note: Andelen er estimeret. Der findes ikke opdateret statistik, da alle moskeer og kirker blev nedlagt i 1967 og religiøst tilhørsforhold blev forbudt. I 1990 blev privat religiøs udøvelse lovlig igen.

Befolkningtal

2 934 363

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

28 750 km2

Valluta

Lek

Bruttonationalindkomst per indbygger

11 540 PPP$

Nationaldag

28. november

Andre landesider

Geografi

Albaniens landskab er præget af bjerglandskaber og cirka 70% af landets areal ligger mere end 300 meter over havet. Landets højeste bjerg er det 2 753 meter høje Maja e Korabit. Fra bjergene løber mange floder, som munder ud i Adriaterhavet. Albanien har en 362 kilometer lang strandlinje langs Adriaterhavet. Jordbrug findes hovedsageligt langs de frugtbare kystsletter. Klimaet er varierende i forskellige dele af landet: I bjergområderne er klimaet koldere, mens kysten har et typisk middelhavsklima. Langs kysten er vinteren mild med meget nedbør og sommeren er varm og tør. Albanien står overfor miljøudfordringer som blandt andet jorderosion og vandforurening.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Albanien, ville vi behøve 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Albanere stammer fra illyrere, som i antikken boede i det nuværende Albanien. Det Osmanniske Rige erobrer Albanien i 1400-tallet. Efter den første balkankrig erklærede Albanien sig selvstændigt i 1912 fra det Osmanniske Rige. Under første verdenskrig var Albanien en del af krigsområdet og fik støtte fra Italien. I 1939 blev landet okkuperet af Mussolinis Italien. Under anden verdenskrig kæmpede flere nationalistiske albanske frihedsbevægelser mod Italien. Den kommunistiske modstandsbevægelse ledt af Envar Hoxha førte albanerne til sejr, og landet blev i 1946 selvstændigt som folkerepublikken Albanien. Stridighederne med nabolandet Jugoslavien øgedes i styrke og Albanien allierede sig først med Sovjetunionen og senere med Kina. Frem til 1990 var Albanien et meget isoleret og lukket land. De første frie valg blev afholdt i 1991, og siden har det socialistiske og det demokratiske parti skiftes til at have regeringsmagten. I 2005 fik det demokratiske parti igen magten. 

Samfund og politik


Albanien var det sidste land i Europa, som opgav kommunismen i 1991, da det kommunistiske styre blev opløst efter næsten 50 år. Vejen mod demokrati og det frie valg har dog været lang. Efter systemskiftet har to partier domineret albansk politik, henholdsvis det Demokratiske Parti (DP), der repræsenterer centrumhøjrefløjen, og det Socialistiske Parti (SP), der repræsenterer centrumvenstrefløjen. I Albanien er præsidenten statsoverhoved og vælges for fem år ad gangen. Præsidenten udnævner statsministeren, mens statsministeren udnævner andre ministre for efterfølgende at få dem godkendt af præsidenten. Efter systemskiftet i 1991, flyttede mange af indbyggerne til udlandet. Til trods for udvandringen er befolkningstilvæksten i Albanien en af de højeste i Europa.  

 I 1998 stemte albanerne for en ny grundlov, som gjorde den politiske styreform mere demokratisk. Landet er dog stadig præget af korruption og ustabilitet, og i 2013 vurderede OSCE at valget for første gang siden 1991 var foregået nogenlunde frit og demokratisk.

Albanien blev medlem af NATO i april 2009 og har siden søgt om medlemskab i EU.  I 2014 ændrede Albanien sin status fra ansøgerland til EU-medlemsskab til kandidatland. En række EU-medlemslande rettede stor kritik af statusændringen forinden, grundet landets menneskerettighedssituation. I 2018 stod EU klar til optagelsesforhandlinger med Albanien. 

Økonomi og handel


Albanien er et af Europas fattigste lande, til trods for en forbedret økonomisk vækst i 00'erne. Den internationale handel er vokset, og særligt handlen med Tyskland, Grækenland og Italien. Overgangen til markedsøkonomi har alligevel været udfordrende og Albaniens industri er fortsat underudviklet. Arbejdsløshedstallene har holdt sig høje og korruptionen holder udenlandske investorer borte. I 1997 blev et landsomfattende pyramidespil afsløret og kaosset, som fulgte, lammede regeringen. Over 1500 albanere døde i de efterfølgende uroligheder. NATO bombede det tidligere Jugoslavien i 1999, og en halv million kosovere flygtede til Albanien, hvilket belastede landets allerede dårlige økonomi yderligere. Pengene som diaspora-albanere sender til hjemlandet er en betydelig indtægtskilde for Albanien.  Albanien blev også hårdt ramt af den finansielle krise i 2007, hvilket landets økonomi stadig bærer præg af i 2019.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Albanien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  157 320 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  1,1
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,008
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  14,30
  procent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,785
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,707
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  80
  År
  Forventet levealder for mænd
  74
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,72
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  52,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  107
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  2,1
  Hektar pr. person
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  5 717
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  1,98
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  4,9
  Prosent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  6
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  34 601
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  293
  Personer
  Fredsindekset
  1,849
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korruption
  36
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  29,84
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  60,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  5,5
  Procent
  Undervægtige børn
  9,4
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  9
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  77
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  29
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  6
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  20
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  20
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,2
  Procent
  Alfabetisme
  97,2
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  96,5
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,267
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  42,0
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  27,86
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  68,9
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  65
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  2 309
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  32,5
  Procent
  Ledighed
  13,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  13 038 538 300
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  4 538
  US Dollar
  Primære erhverv
  19
  Procent
  Sekundære erhverv
  21
  Procent
  Tertiære erhverv
  52
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  71,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  485
  Personer
  Befolkningstal
  2 934 363
  antal indbyggere