[[suggestion]]
Albanien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Tirana

Etniske grupper

Albanere 95%, grækere 3% og andre 2% (1989 est) Note: I 1989 viste forskellige estimater af den græske befolkning i Albanien alt fra 1% ifølge officielt albanskk statistisk til 12% i følge en græsk organisation.

Sprog

Albansk, og forskellige græske, roma og slaviske dialekter

Religion

Muslimer 70%, Albansk ortodokse 20%, romersk-katolske 10%. Note: Andelen er estimeret, der findes ikke opdateret statistik, da alle moskeer og kirker blev nedlagt i 1967 og religiøst tilhørsforhold blev forbudt. I 1990 blev privat religiøs udøvelse lovlig igen.

Befolkningtal

3 204 000

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

28 750 km2

Valluta

Lek

Bruttonationalindkomst per indbygger

11 540 PPP$

Nationaldag

28. november

Andre landesider

Geografi

Albaniens landskab er præget af bjerglandskaber og cirka 70% af landets areal ligger mere end 300 meter over havet. Landets højeste bjerg er det 2 753 meter høje Maja e Korabit. Fra bjergene løber mange floder, som munder ud i Adriaterhavet. Albanien har en 362 kilometer lang strandlinje langs Adriaterhavet. Jordbrug findes hovedsageligt langs de frugtbare kystsletter. Klimaet er varierende i forskellige dele af landet: I bjergområderne er klimaet koldere, mens kysten har et typisk middelhavsklima. Langs kysten er vinteren mild med meget nedbør og sommeren er varm og tør. Albanien står overfor miljøudfordringer som blandt andet jorderosion og vandforurening.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Albanien, ville vi behøve 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Albanere stammer fra illyrere, som i antikken boede i det nuværende Albanien. Det Osmanniske Rige erobrer Albanien i 1400-tallet. Efter den første balkankrig erklærede Albanien sig selvstændigt i 1912 fra det Osmanniske Rige. Under første verdenskrig var Albanien en del af krigsområdet og fik støtte fra Italien. I 1939 blev landet okkuperet af Mussolinis Italien. Under anden verdenskrig kæmpede flere nationalistiske albanske frihedsbevægelser mod Italien. Den kommunistiske modstandsbevægelse ledt af Envar Hoxha førte albanerne til sejr, og landet blev i 1946 selvstændigt som folkerepublikken Albanien. Stridighederne med nabolandet Jugoslavien øgedes i styrke og Albanien allierede sig først med Sovjetunionen og senere med Kina. Frem til 1990 var Albanien et meget isoleret og lukket land. De første frie valg blev afholdt i 1991, og siden har det socialistiske og det demokratiske parti skiftes til at have regeringsmagten. I 2005 fik det demokratiske parti igen magten. 

Samfund og politik


'Albanien var det sidste land i Europa, som opgav kommunismen i 1991, da det kommunistiske styre blev opløst efter næsten 50 år. Vejen mod demokrati og frie valg har dog været lang. Efter systemskiftet har to partier domineret albansk politik, det Demokratiske Parti (DP) repræsenterer centrumhøjrefløjen og SP centrumvenstrefløjen.

 I 1998 stemte albanerne for en ny grundlov, som gjorde den politiske styreform mere demokratisk. Landet er dog stadig præget af korruption og ustabilitet, og i 2013 vurderede OSCE a valget for første gang siden 1991 var foregået nogenlunde frit og demokratisk.

Efter systemskiftet i 1991, flyttede mange af indbyggerne til udlandet. Til trods for udvandringsstrømmen er befolkningsvæksten i Albanien en af de højeste i Europa.  
I Albanien er præsidenten statsoverhoved og vælges for fem år ad gangen, og præsidenten udnævner statsministeren. Statsministeren udnævner andre ministre og dette bliver godkendt af præsidenten.


Albanien blev medlem af NATO i april 2009 og har søgt om medlemskab i EU. 
I 2014 ændrede Albanien sin status for EU medlemsskab fra ansøgerland til EU medlemsskab til kandidatland. En række EU-medlemslande rettede stor kritik af statusændringen forinden grundet landets menneskerettighedssituation. 

Økonomi og handel


Albanien er et af Europas fattigste lande, til trods for en forbedret økonomisk vækst i 00erne. Den internationale handel er vokset, først og fremmest med Tyskland, Grækenland og Italien. Overgangen til markedsøkonomi har alligevel været udfordrende og Albaniens industri er fortsat underudviklet. Arbejdsløshedstallene har holdt sig høje og korruptionen holder udenlandske investorer borte. I 1997 blev et landsomfattende pyramidespil afsløret og kaoset, som fulgte, lammede regeringen. Over 1 500 albanere døde i de efterfølgende uroligheder. NATO bombede det tidligere Jugoslavien i 1999, og en halv million kosovere flygtede til Albanien, noget som gjorde landets allerede dårlige økonomi endnu svagere. Pengene som diaspora albanere sender til hjemlandet er en betydelig indtægtskilde for Albanien. 
Albanien blev hårdt ramt af den finansielle krise i 2007, hvilket svækkede økonomien yderligere. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Albanien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  28 750
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  22,5
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  28,2
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  2 934 363
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,8
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,267
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,785
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  77
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  80
  År
  Forventet levealder for mænd
  74
  År
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  485
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  30 940
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  163
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  6
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,849
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  12
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  19
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  1,98
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  2,1
  Hektar pr. person
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,959
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  36
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  36,8
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  60,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,0
  Procent
  Alfabetisme
  97,6
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  95,1
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  93
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  32,5
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  3,3
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  19
  Procent
  Sekundære erhverv
  25
  Procent
  Tertiære erhverv
  52
  Procent
  Udenlandsgæld
  8 000 121 000
  US dollar