[[suggestion]]
Andorra

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Andorra La Vella

Etniske grupper

Spaniere 43%, andorranere 33%, portugisere 11%, franskmænd 7%, andre 6% (1998)

Sprog

Catalansk (officielt), fransk, spansk, portugisisk

Religion

Katolicisme

Befolkningtal

76 953

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

468 km2

Valuta

Euro

Nationaldag

8. september

Andre landesider

Geografi

Andorra ligger i Pyrenæerne. Landskabet er præget af ujævnt bjergterræn, med højder på op imod 3000 meter. Floderne Valira del Nort og Valire d’ Oriente mødes midt i landet, og danner floden Valira. Floden løber mod sydøst, og munder ud i en af bifloderne til Ebro i Spanien. Klimaet i Andorra er som i nabolandende, Spanien og Frankrig, men på grund af højden er der mere sne om vinteren og lidt køligere om sommeren. Skovfældning og ørkendannelse er nogle af de miljøproblemer Andorra står overfor. Ørkendannelsen skyldes overgræsning. Tømmer har længe været Andorras eneste eksportvare.   

Historie

Karl den store gav Andorra sin frihed i 819 e.Kr mod at de hjalp ham i krigen mod maurerne. Det overordnede ansvar blev først givet til den spanske greve af Urgell og derefter overgivet til biskoppen af Urgell. I 1100 tallet ønskede Frankrig magten over Andorra tilbage. Konflikten blev løst ved, at landet blev delt mellem Spanien og Frankrig. Andorra har op gennem tiden været et fattigt land, hvor kontakten til det internationale samfund har været begrænset til nabolandene. En voksende turistindustri i perioden efter anden verdenskrig har forbedret landets økonomiske situation. Turismen, hjulpet af udvikling i transport og kommunikation, har åbnet landet for omverdenen. Samtidig ønskede befolkningen en øget indflydelse i styringen af landet. I 1993 blev en ny grundlov vedtaget og Andorra blev en selvstændig stat. I 1994 blev det første parlamentsvalg afholdt.

Samfund og politik


Ifølge grundloven fra 1993 er Andorra en selvstændig stat. Officielt er lederskabet delt mellem Spanien og Frankrig, men praksis er det Andorras regeringschef, som har magten over indenrigsforhold, mens Spanien og Frankrig har ansvaret for landets udenrigs- og forsvarspolitik. Politiske partier blev ikke tilladt før landets selvstændighed i 1993. Siden da er det Andorras Liberale Parti, som har domineret i regeringen.

Det er kun andorranske statsborgere har stemmeret, samt personer der har boet i landet i mere end 20 år. Først i 1970 fik kvinder stemmeret i Andorra. På grund af Andorras historie som opdelt land, er uddannelsessystemet i landet delt. De franske skoler modtager støtte fra den franske stat, mens de spanske modtager støtte fra den katolske kirke. 

Økonomi og handel

I midten af 1900 tallet blev landbrug erstattet af turisme og handel med toldfrie varer som Andorras hovedintægter. Landet har længe været kendt som et bank- og finanscentrum. Gunstige skatteordninger førte til at mange internationale forehavender og rige privatpersoner flyttede deres virksomheder til Andorra, som blev regnet for et skatteparadis. Mod slutningen af 00'erne gennemførte landets myndigheder omfattende økonomiske reformer for at ændre på dette, og for at skabe mere åbenhed omkring de økonomiske forhold. I 2009 tog OECD landet af sortlisten over skatteparadiser. Andorra er ikke medlem af EU, men er den del af EU's toldunion. I 2011 blev euro indført som officiel valuta i Andorra, hvor mange tidligere benyttede franc og pesetas. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Andorra på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet