[[suggestion]]
Andorra

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Andorra La Vella

Etniske grupper

Spaniere 43%, andorranere 33%, portugisere 11%, franskmænd 7%, andre 6% (1998)

Sprog

Catalansk (officielt), fransk, spansk, portugisisk

Religion

Katolicisme

Befolkningtal

76 953

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

468 km2

Valluta

Euro

Nationaldag

8. september

Andre landesider

Geografi

Andorra ligger i Pyrenæerne. Landskabet er præget af ujævnt bjergterræn, med højder på op imod 3000 meter. Floderne Valira del Nort og Valire d’ Oriente mødes midt i landet, og danner floden Valira. Floden løber mod sydøst, og munder ud i en af bifloderne til Ebro i Spanien. Klimaet i Andorra er som i nabolandende, Spanien og Frankrig, men på grund af højden er der mere sne om vinteren og lidt køligere om sommeren. Skovfældning og ørkendannelse er nogle af de miljøproblemer Andorra står overfor. Ørkendannelsen skyldes overgræsning. Tømmer har længe været Andorras eneste eksportvare.   

Historie

Karl den store gav Andorra sin frihed i 819 e.Kr mod at de hjalp ham i krigen mod maurerne. Det overordnede ansvar blev først givet til den spanske greve af Urgell og derefter overgivet til biskoppen af Urgell. I 1100 tallet ønskede Frankrig magten over Andorra tilbage. Konflikten blev løst ved, at landet blev delt mellem Spanien og Frankrig. Andorra har op gennem tiden været et fattigt land, hvor kontakten til det internationale samfund har været begrænset til nabolandene. En voksende turistindustri i perioden efter anden verdenskrig har forbedret landets økonomiske situation. Turismen, hjulpet af udvikling i transport og kommunikation, har åbnet landet for omverdenen. Samtidig ønskede befolkningen en øget indflydelse i styringen af landet. I 1993 blev en ny grundlov vedtaget og Andorra blev en selvstændig stat. I 1994 blev det første parlamentsvalg afholdt.

Samfund og politik


Ifølge grundloven fra 1993 er Andorra en selvstændig stat. Officielt er lederskabet delt mellem Spanien og Frankrig, men praksis er det Andorras regeringschef, som har magten over indenrigsforhold, mens Spanien og Frankrig har ansvaret for landets udenrigs- og forsvarspolitik. Politiske partier blev ikke tilladt før landets selvstændighed i 1993. Siden da er det Andorras Liberale Parti, som har domineret i regeringen.

Det er kun andorranske statsborgere har stemmeret, samt personer der har boet i landet i mere end 20 år. Først i 1970 fik kvinder stemmeret i Andorra. På grund af Andorras historie som opdelt land, er uddannelsessystemet i landet delt. De franske skoler modtager støtte fra den franske stat, mens de spanske modtager støtte fra den katolske kirke. 

Økonomi og handel

I midten af 1900 tallet blev landbrug erstattet af turisme og handel med toldfrie varer som Andorras hovedintægter. Landet har længe været kendt som et bank- og finanscentrum. Gunstige skatteordninger førte til at mange internationale forehavender og rige privatpersoner flyttede deres virksomheder til Andorra, som blev regnet for et skatteparadis. Mod slutningen af 00'erne gennemførte landets myndigheder omfattende økonomiske reformer for at ændre på dette, og for at skabe mere åbenhed omkring de økonomiske forhold. I 2009 tog OECD landet af sortlisten over skatteparadiser. Andorra er ikke medlem af EU, men er den del af EU's toldunion. I 2011 blev euro indført som officiel valuta i Andorra, hvor mange tidligere benyttede franc og pesetas. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Andorra på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  87,8
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  462
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  5,83
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  24,63
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  Mangler data
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  1
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  3
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  2
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  Mangler data
  Procent
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  Mangler data
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  32,14
  Procent
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  100
  Procent
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  3 012 914 131
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  39 147
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  10
  Procent
  Tertiære erhverv
  79
  Procent
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  98,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Andorra

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstal
  76 953
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  8
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,858
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for mænd
  Mangler data
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)