[[suggestion]]
Angola
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Luanda

Etniske grupper

Ovimbundu 37%, kimbundu 25%, bakongo 13%, mestiso 2%, europæere 1%, andre 22%

Sprog

Portugisisk, bantu og andre afrikanske sprog

Religion

Traditionelle 47%, katolikker 38%, protestanter 15% (1998)

Befolkningtal

22 819 926

Styreform

Republik

Areal

1 246 700 km2

Valluta

Kwanza

Bruttonationalindkomst per indbygger

6 454 PPP$

Nationaldag

11. november

Andre landesider

Geografi

Tre fjerdedele af Angola består af en højslette, der ligger mere end 1000 meter over havets overflade. I de nordlige dele af landet er der tæt tropisk regnskov. I den sydøstlige del er der tørt slettelandskab, der går over i Kalahari-ørkenen på grænsen til Namibia. Klimaet er tropisk med jævnt høje temperaturer året rundt. Sletten i midten af landet er mere tempereret på grund af sin højde over havets overflade. Regnskoven er truet af ureguleret træfældning til brændstof, og jorderosion og ørkendannelse er et voksende problem. Efter mange års borgerkrig er store dele af landet ubrugeligt til landbrug på grund af miner, og vandkvaliteten er dårlig over det meste af landet.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Angola, ville vi behøve 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie


De nordlige dele af nutidens Angola var fra 800-tallet og fremefter en del af større kongeriger.
Portugiserne kom til Angola i slutningen af 1400-tallet og begyndte at handle med stammerne langs kysten. De næste århundreder blev mere end tre millioner mennesker fragtet ud af landet og solgt som slaver i Amerika. Portugal styrede landet ved at indgå handelsaftaler med de forskellige stammer. Først i begyndelsen af 1900-tallet fik portugiserne fuld kontrol over Angola, og i 1951 blev landet indlemmet som en selvstændig provins i Portugal. I 1970'erne begyndte flere oprørsgrupper at kæmpe for uafhængighed, og i 1975 blev landet selvstændigt. Kort tid efter selvstændigheden udbrød der borgerkrig mellem de tre største oprørsgrupper. Den kommunistiske gruppe MPLA tog magten, og Angola blev en folkerepublik med et etpartisystem efter traditionelt sovjetisk mønster. Etpartistaten blev ophævet i 1990/91. På trods af en ny grundlov, som indførte demokrati i 1992, beholdt MPLA magten. Borgerkrigen varede indtil 2002, da parterne underskrev en fredsaftale.

Samfund og politik

Præsident Jose Eduardo dos Santos fra MPLA har styret Angola siden 1979. Hans magt blev styrket ved valget i 2008 samt ved en ny grundlov i 2010. Oppositionen er svag og splittet, og præsidenten kontrollerer i stor grad massemedierne, militæret og landets økonomi. Oveni udpeger han også dommere til domstolene og er chefen for rigsrevisionen. Angola står overfor enorme samfundsproblemer efter 27 år med borgerkrig. Under borgerkrigen flygtede millioner af mennesker. Nu er de fleste vendt hjem, men ofte til ødelagte områder uden et sted at bo, skoler, sygehus, rent vand eller fungerende jordbrug. Flere områder er dækket af miner, og store mængder håndvåben er i omløb efter borgerkrigen. Angola er blandt de mest korrupte lande i verden, og regeringen er blevet kritiseret kraftigt af FN for alvorlige krænkelser på menneskerettighederne.

Økonomi og handel

Angola har været et ressourcerigt land, men den tidligere velfungerende økonomi blev til dels ødelagt efter mange år med borgerkrig. Da borgerkrigen brød ud i 1975 forlod mange højtuddannede portugisere landet. Den varierede og velfungerende økonomi brød sammen kort tid efter. Store mængder af diamanter og andre mineraler blev smuglet ud af landet, og regeringens planøkonomi fungerede dårligt.

Efter fredsaftalen i 2002 har Angolas økonomi gennemgået en periode med store forandringer. Angola er blandt Afrikas største olieproducenter og opsvinget i olieindustrien har ført til stor økonomisk vækst - uden at det dog er kommet befolkningen til gode. Oveni dette er landet en af verdens største diamantproducenter og har et stort potentiale for landbrug. Da den økonomiske vækst ikke er kommet den almindelige befolkning til gode, ernærer mere end 80% af befolkningen sig ved simpelt landbrug, og mange lever i ekstrem fattigdom. Kina og USA er landets vigtigste handelspartnere. De sidste år har der været fokus på genopbygning af landet, og store investeringer finder sted inden for sundhed, uddannelse og transport og veje.

Angola er afhængig af støtte udefra og har fået skarp kritik fra FN og andre internationale organisationer for den dårlige forvaltning af økonomien og udbredt korruption. Den Internationale Valutafond (IMF) har gennemført forskellige støtteprogrammer i landet i begyndelsen af 2000'erne, men har nu trukket sig ud, efter at regeringen har undladt at følge sine forpligtelser.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Angola på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  223 220 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  30,1
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,283
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  36,60
  procent
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,393
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  58,4
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  55,5
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  34 763
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  1,29
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,1
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  25
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,048
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  19
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Pressefrihed
  34,96
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  6
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  89,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,2
  Procent av BNP
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  23,9
  Procent
  Undervægtige børn
  4,9
  Procent
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  81
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,7
  Procent
  Forventet levealder
  52
  Antal år
  Malariaspredning
  155,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  988
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  29
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  163
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  359
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  77,4
  Procent
  Alfabetisme
  66,0
  Procent
  Antal år i skole
  8
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  77,5
  Procent
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  50,1
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  30,45
  Procent
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  312
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  40,5
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  12,0
  Procent
  Ledighed
  7,3
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  122 123 822 334
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  4 100
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  42
  Procent
  Tertiære erhverv
  27
  Procent
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  14,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Angola

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  30 212
  Personer
  Befolkningstal
  30 774 205
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  16 146
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  71 270
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,581
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  53
  År
  Forventet levealder for mænd
  50
  År
  Globalt lykkeindeks
  3,80
  Skala: 1-10 (10 er bedst)