[[suggestion]]
Argentina

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Buenos Aires

Etniske grupper

Argentinere af spansk og italiensk herkomst 97%, mestizo, urbefolkning og andre 3%

Sprog

Spansk, engelsk, italiensk, tysk, fransk

Religion

Katolikker 92%, protestanter 2%, jøder 2%, andre/uspecifiseret 4%

Befolkningtal

44 688 864

Styreform

Republik

Areal

2 766 889 km2

Valluta

Peso

Bruttonationalindkomst per indbygger

19 940 PPP$

Nationaldag

25. maj

Andre landesider

Geografi

Argentina strækker sig over et stort område, og klimavariationerne er store. Klimaet er tempereret, og strækker sig fra subtropisk i nord til en udstrakt tempereret klimazone ned til væsentligt koldere klimaregioner i syd. Udover Andesbjergene i vest er landskabet præget af store flade sletter, kaldet pampas. Det argentinske lavland deles i tre hovedområder: nordområdet, pampassen og Patagonia. Nordområdet består hovedsageligt af store græssletter. Pampassen dækker store områder, og jorden giver gode forhold for jordbrug og kvægbrug. Patagonia er et plateaulandskab, med højder op imod 1500 meter over havet. Argentinas og Sydamerikas højeste bjerg er Aconcagua, som rager 6.962 meter over havets overflade. I nord, på grænsen til Brasilien, ligger Iguazú-vandfaldende. Vandfaldende er en af Sydamerikas største turistattraktioner, og er på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Forurening og tab af landbrugsjord er de største miljøproblemer landet kæmper med, og skyldes udslip fra industrien og brug af sprøjtemidler. Både skovrydning og ørkendannelse har ødelagt kvaliteten af jorden.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Argentina, ville vi behøve 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Europæiske opdagelsesrejsende kom til Argentina i 1516 e.Kr. I 1580 etablerede Spanien sin første koloni i det, som i dag er Buenos Aires. Tvangsarbejde og indføringen af sygdomme fra Europa resulterede i en kraftig reduktion i landets oprindelige befolkning. I 1816 blev Argentina uafhængigt af Spanien efter Uafhængighedskrigene, men landet fortsatte med at have tætte bånd til Europa. Særligt havde Argentina et tæt bånd til og handel med England. Frem til 1945 var landet præget af interne modsætninger, både mellem konservative og liberale politikere, og mellem politikere og militær. General Juan Perón blev valgt til Præsident 1946. Han forbedrede de fattiges situation, gav kvinderne stemmeret og nationaliserede industrien. Peróns kone, Evita, blev et symbol for denne velfærdspolitik. Samtidig styrede Perón landet diktatorisk, politisk modstand blev undertrykt og medierne kontrolleret. I 1976 gennemførte militæret et statskup, og op imod 30.000 personer forsvandt i løbet af de ni år diktaturet varede. I 1982 invaderede argentinske tropper de britiske Falklandsøer i det sydlige Atlanterhav, men måtte give op overfor de britiske tropper. Tabet førte til militærdiktaturets undergang.

Samfund og politik


Efter mange år med et ustabilt militærstyre blev demokratiet genoprettet i 1983. Præsidentens handlinger skal i teorien kontrolleres af kongressen, men i praksis har præsidenten magten. Der er 23 provinser i Argentina, udover Buenos Aires, der alle har deres egen regering. Der er en udbredt mistillid til det politiske system blandt landets befolkning, hvilket skyldes den store mængde korruption i den offentlige sektor. Fokus i dagens Argentina er på at reducere forskellene mellem fattig og rig, bekæmpe korruption, samt at give staten en vigtigere rolle i forretningslivet. Der lægges vægt på øget samarbejde med nabolandene, for at reducere USA's indflydelse i regionen. Cristina Fernández de Kirchner blev valgt som præsident i 2007, og blev dermed Argentinas første folkevalgte kvindelig præsident (Eva Perón var den første kvindelige præsident i verden, hun overtog præsidentembedet i Argentina fra 1974 til 1976, da hendes mand Juan Perón døde efter længere sygdom). Siden 2015 har Mauricio Macri siddet på præsidentposten. 
Argentinas befolkning er sammensat af indvandrere fra hele verden, og det siges at ni ud af ti argentinere har europæiske forfædre. Kulturelt er Argentina nok mest berømt for tangoen, men flere store navne inden for litteratur og film stammer også derfra. En tredjedel af Argentinas befolkning er bosat i og omkring Buenos Aires.

Økonomi og handel


I 1945 var Argentina blandt de ti rigeste landende i verden, men fejlslået økonomisk politik og korruption førte landet ind i en krise i 2001. Argentinas valuta mistede sin værdi, og folk mistede deres opsparede værdier i banken. Det resulterede i en række massedemonstrationer, og flere præsidentskift på kort tid. Økonomien er stadig ramt af en stor gæld til USA, høj inflation og en svækket valuta (pesos).
Store dele af Argentinas dyrkbare jord bruges til landbrug, og landbruget står for størstedelen af landets eksport. Argentina er en af verdens største producenter af oksekød. Industrisektoren har traditionelt været baseret på fordelingen af landbrugsprodukter, for eksempel konservesindustri og tekstil- og læderindustri. Argentinas vigtigste handelspartnere er Brasilien, USA og Chile. Landet er også medlem af Mercosur, en regional handelsblok mellem Argentina, Brasilien, Uruguay og Paraguay. Argentina har et veludviklet vejnet. Jernbanenettet er et af de mest omfattende i verden, men på grund af ti år uden vedligeholdelse, er det et ineffektivt system der oftest overgås i kvalitet af bustransport. De største floder bruges også til transportformål.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Argentina på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  -4 930 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  30,30
  procent
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,707
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  92,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  16,7
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  204 025
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  4,75
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,9
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  0
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,947
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  40
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  28,30
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  46,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  3,8
  Procent
  Undervægtige børn
  1,2
  Procent
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  10
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,2
  Procent
  Forventet levealder
  76
  Antal år
  Malariaspredning
  0,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  63
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  6
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  65
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  26
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,5
  Procent
  Alfabetisme
  99,1
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  99,0
  Procent
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,364
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  41,8
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  38,91
  Procent
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  98,5
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  26
  Procent
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  5 756
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  3 052
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  22,5
  Procent
  Ledighed
  9,5
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  637 430 331 479
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  14 398
  US Dollar
  Primære erhverv
  6
  Procent
  Sekundære erhverv
  22
  Procent
  Tertiære erhverv
  63
  Procent
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  75,8
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Argentina

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  861
  Personer
  Befolkningstal
  44 688 864
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  489
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  7 515
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,825
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  80
  År
  Forventet levealder for mænd
  72
  År
  Globalt lykkeindeks
  6,09
  Skala: 1-10 (10 er bedst)