[[suggestion]]
Australien
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Canberra

Etniske grupper

Hvide 92%, asiater 7%, urbefolkning og andre 1%

Sprog

Engelsk, kinesisk, italiensk, græsk, arabisk, vietnamesisk og andre sprog

Religion

Protestanter 28,8%, katolikker 25,3%, ortodokse kristne 2,6%, andre kristne 4,5%, buddhister 2,5%, muslimer 2,2%, hinduister 1,3%, andre/uspecificerede/ingen 33%

Befolkningtal

22 404 000

Styreform

Føderalt parlamentarisk demokrati

Areal

7 617 930 km2

Valluta

Australiske dolar

Bruttonationalindkomst per indbygger

46 012 PPP$

Nationaldag

26. januar

Andre landesider

Geografi

Australien er verdens sjette største land målt på areal og fylder størstedelen af kontinentet Oceanien. Det er det fladeste af kontinenterne, da 95 procent af landet ligger under 600 meter over havets overflade. I nord er der tropisk klima med regnskov, mens vegetationen skifter til slettelandskab og ørken i midten af landet. Ørkenklimaet dækker et ellipseformet centralt område, omtrent tredjedelen af Australiens areal. I sydøst Australien er der tempereret klima med meget nedbør, og her findes tropisk regnskov med gigantiske eukalyptustræer. Det er også her, størstedelen af den australske befolkning bor. Australien oplever ofte langvarig sæsonmæssig tørke i syd, mens de nordlige dele er udsat for cykloner. Ud for den nordøstlige kyst ligger verdens største koralrev, Great Barrier Reef med en enorm artsmangfoldighed af fisk og hvirvelløse dyr. Australien er kendt for den unikke artsmangfoldighed som har udviklet sig på grund af kontinentets alder, variable vejrforhold og geografisk isolation. Jordbrug og introduktion af nye arter er de største trusler mod den australske naturs mangfoldighed. Overgræsning og rydning af land har ført til ørkendannelse og erosion, forurening af kysten og havet samt bidraget til, at fremmede arter har spredt sig hurtigere.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Australien, ville vi behøve 3.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

De første mennesker krydsede havet for 50.000 år siden ved hjælp af de tynde landstrækninger fra det som i dag er Sydøstasien til Australien. Da europæerne opdagede landet i 1601, levede de australske folk på jæger-fisker-samler-stadiet med en sammensat mundtlig kultur og verdensbillede. Antagelserne om hvor mange mennesker, der var i Australien, da europæerne kom, er usikre, og varierer mellem 300.000 og 2 millioner. De var ujævnt fordelt på ca. 600 stammer, og talte tilsammen omkring 200 sprog, hvoraf en fjerdedel nu er forsvundet. Urbefolkningen i Australien kaldes aboriginere. I 1770 tog den britiske opdagelses-kaptajn, James Cook, Australien og Tasmanien i besiddelse på vegne af den britiske konge. Briternes kolonisering begyndte med fangetransporter i slutningen af 1700-tallet, og seks selvstændige kolonier blev etableret op igennem 1800-tallet. I 1901 samlede kolonierne sig i en føderation, og grundlagde det australske statsforbund, men Storbritannien beholdt konstitutionelt styre frem til 1931. Den britiske monark er Australiens formelle statsoverhoved, dog uden nogen reel magt.

Aboriginerne blev udsat for en stærk assimilationspolitik under hele koloniseringen, hvilket fik antallet til at falde drastisk. Det var almindeligt, at aboriginske børn blev taget fra deres forældre og anbragt på børnehjem eller hos hvide plejefamilier. Samtidig blev aboriginernes leve- og arbejdsforhold kontrolleret af staten helt op til 1960’erne. I 2008 fik urbefolkningen en officiel undskyldning for måden, de blev behandlet på.

Samfund og politik

Landet er et konstitutionelt monarki, men styres som en forbundsstat. De seks delstater og tre forbundsterritorier har stor grad af selvstyre indenfor politi, uddannelse, lovgivning og transport. Forbundsparlamenterne og regeringen bestemmer over handel, transport, finanser, bankvæsen, valuta, forsvar, udenrigspolitik og socialpolitik. Australsk politik har været præget af tre partier: det fagforeningsallierede arbejderparti (Australian Labor Party), det højreorienterede partier Liberal Party og det landbrugsorienterede parti National Party. De to sidstnævnte partier har ofte dannet en alliance af mere konservativ orientering. I juni 2010 blev Julia Gillard landets første kvindelige statsminister som repræsentant for Labor Party. Hun tabte posten som partileder igen i 2013 til partifællen Kevin Rudd, der derefter tabte valget i 2013 til Tony Abbott fra centrum-højre-partiet Liberal Party. I dag er Australien fortsat præget af indvandring. Folketællingen i 2001 viste, at 22 % af befolkningen (4,1 mio. personer) er født udenfor landet, hvilket er den højeste andel i verden. Før Anden Verdenskrig kom næsten al indvandring fra Storbritannien, men efter krigen indvandrede også andre europæere fra blandt andet Italien og Grækenland. De sidste 30 år har Australien oplevet en øget indvandring fra asiatiske lande. Dette afspejles også i finans- og handelspolitikken, da Australien samarbejder mere og mere med sine asiatiske naboer.

Landet har et veludbygget velfærdssystem, men en stor andel af aboriginerne lever under vanskelige forhold. Forsøg på at integrere urbefolkningen i det nuværende australske samfund er i høj grad mislykkedes.

Økonomi og handel

Landet har haft en stærk økonomisk vækst, takket være en overflod af naturressourcer, og er i dag blandt verdens 20 største økonomier målt efter bruttonationalprodukt (BNP). Historisk set har Australiens eksport været baseret på fåreavl og jordbrug. Australien er fortsat en af verdens førende eksportører af uld, hvede og kød. Landets store forekomster af mineraler og naturgas har dog ændret økonomien mod minedrift og gasudvinding. Australien har også nogle af verdens største forekomster af bly, nikkel, uran og zink, og store forekomster af bauxit, kul, kobolt, kobber, diamanter, guld, jernmalm, manganmalm, ilmenit, rutil og zirkon. Resten af økonomien domineres af servicesektoren med ejendomshandel, forretningsvirksomhed og turisme som de største områder. Australien eksporterer mest til Kina og Japan, men har også lavet frihandelsaftaler med USA og Chile. Siden 1980’erne er den australske og newzealandske økonomi blevet mere integreret og handelsrelationen er meget tæt. De to lande har over længere tid diskuteret muligheden for at skabe et fællesmarked. Australiens minedrift blev hårdt ramt af den internationale finanskrise i 2008-09, men takket være en stimulationspakke fra regeringen og en høj vareeksport til Kina, blev økonomien hurtigt stabiliseret.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Australien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,861
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  89,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  361 262
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  15,39
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,6
  Prosent
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,435
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  77
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  16,55
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  20,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,0
  Procent av BNP
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  0,0
  Procent
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  4
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  82
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  7
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  2
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  12
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  7
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  14
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  96,7
  Procent
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,120
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  46,4
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  28,67
  Procent
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  74
  Procent
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  10 071
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  13,5
  Procent
  Ledighed
  5,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  1 323 421 072 479
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  53 794
  US Dollar
  Primære erhverv
  3
  Procent
  Sekundære erhverv
  23
  Procent
  Tertiære erhverv
  71
  Procent
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  86,5
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Australien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  21 518
  Personer
  Befolkningstal
  24 772 247
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  29
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  96 460
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,939
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  84
  År
  Forventet levealder for mænd
  80
  År
  Globalt lykkeindeks
  7,23
  Skala: 1-10 (10 er bedst)