[[suggestion]]
Bahamas
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Nassau

Etniske grupper

Afrikansk opridnelse 85%, europæisk oprindelse 12%, asiater og latinoer 3%.

Sprog

Engelsk (officielt), kreol (blandt immigranter fra Haiti)

Religion

Protestanter 67,6%, romersk-katolske 13,5%, andre kristne 15,2%, ingen/uspecificeret 3,7% (2000)

Befolkningtal

343 000

Styreform

Konstitutionelt parlamentarisk demokrati

Areal

13 880 km2

Valluta

Bahamansk dollar

Bruttonationalindkomst per indbygger

22 517 PPP$

Nationaldag

10. juli

Andre landesider

Geografi

Bahamas består af femten større og ca. 700 små øer af kalksten. Øgruppen strækker sig næsten fra 80 mil fra Haiti i sydøst til Florida i nordvest og har ca. 2400 rev og sandbanker. Kun 5,4 % af Bahamas er landområder, det meste er dækket af vand. De fire største øer, Andros, Great Abaco, Great Inagua og grand Bahama, udgør mere end to tredjedele af landområdet. Der er store skove af caribisk fyr. Adgangen til ferskvand er stærkt begrænset på Bahamas. Der findes ingen floder, og regnvandet forsvinder ned i den porøse kalksten. Derfor må bahamanerne samle regnvand i cisterner og bassiner. Bahamas har subtropisk klima. Vintrene er milde, og somrene er varme og fugtige. Fra juni til september er det regntid. Tropiske orkaner ved høsttid forekommer, og de kan forsage store ødelæggelser. Øgruppen er meget sårbar overfor klimaforandringer. De marine økosystemer kan ikke tåle store temperaturforskelle, og når 80 % af landområderne kun er 1,5 meter over havet, er landet meget sårbar overfor stigninger af vandstanden.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bahamas, ville vi behøve 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Det siges at Columbus’ første skridt i ”den nye verden” var på en af Bahamas øer i 1492. Spanierne var dog ikke interesseret i øerne fordi de manglede ædelstene. I stedet udnyttede de arawakene, fiskerne på Bahamas, som slaver i guldminer i andre dele af det spanske imperium. Allerede i 1520 var øgruppen tømt for folk. Det skulle tage hundrede år, før briterne kom, og opdagede øens strategiske værdi. Bahamas blev koloniseret og genbeboet af briter og afrikanske slaver. Frem til 1834 var de vigtigste økonomiske virksomheder slavehandel, sørøveri og smugling. Den hvide elite dominerede i 300 år. I 1942 demonstrerede sorte arbejdere mod løn diskriminering, og elleve år senere blev landets første politiske parti dannet. Landet har efter dets selvstændighed, været domineret af to politiske partier. Det progressive liberale parti, PLP, der samlede den sorte befolkning, og fik stadig større politisk indflydelse, og den frie nationale bevægelse, FNM, der blev dannet i 1973. Samme år blev Bahamas selvstændig fra Storbritannien. PLP ledede landet indtil 1992, hvor de mistede magten ved valget i 1992 efter anklager om korruption, men genvandt den ti år senere.

Samfund og politik

Siden slutningen af 1960erne har to partier PLP og FNM haft regeringsmagten i landet på skift. Bahamas er medlem i det britiske Commonwealth; en frivillig forening af Storbrittanien og de tidligere britiske kolonier. Den britiske dronning er statsoverhovede, men hun har kun symbolsk betydning. Regeringen er den udøvende magt, og er ansvarlige over for parlamentet. Domstolene er frie, men kritiseres for lange ventetider. Mange sidder derfor i fængsel uden at være blevet dømt. Siden 1960erne er mange migranter kommet til Bahamas fra Haiti og Cuba for at arbejde. Dette har ført til spændinger - specielt mellem indbyggerne på Bahamas og haitiere. Menneskerettighedsorganisationer rapporterer om overgreb og umenneskelige forhold i landets eneste asylcenter. Bahamas har længe været et paradis for hvidvaskning af penge og narkotikasmugling. Den amerikanske kystvagt samarbejder med Bahamas om at standse smugling og den illegale indvandring.

Økonomi og handel

Bahamas er et af de rigeste lande i Caribien. Udlandsgælden er lille takket være turistindtægterne. Turistindustrien startede i 1950’erne og i 2006 stod den for næsten 1/3 af BNP. Hver tredje bahamaner er ansat i turistindustrien, og hvert år besøger 4,5-5 millioner turister landet. Både fordi 80 % af turisterne er amerikanere og fordi den bahamske dollar er bundet op på den amerikanse,er landets økonomi helt afhængig i tilstanden i USA. Efter terrorangrebet mod USA i 2001 led turistindustrien et knæk. Økonomien kom på fode igen, men forværres i kølvandet på den globale finanskrise i 2008. Men i årene efter 2008 stabiliserede økonomien sig. Den næstvigtigste økonomiske sektor er finanssektoren med udenlandske banker i centrum. Bahamas har ikke moms eller indtægtsskat. Statskassen får penge fra importafgifter og salg af statslige forretninger. Udenlandske selskaber har etableret sig i Freetown, en frizone uden told og skat. I de sidste år har international kritik tvunget myndighederne til at indføre strengere retningslinjer for finanssektoren. Fordi landet har dårlig jordbund og få naturressourcer, må det meste importeres. USA er den vigtigste handelspartner. Fisk og skaldyr står for 1/5 af eksportindtægterne, og landet eksporterer særligt til USA, Canada og EU-landene. Størstedelen af statskassens indtægter kommer fra import- og havneafgifter, og i tillæg har landet tjent penge på at sælge statslige virksomheder til private aktører.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Bahamas på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  13 880
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  0,8
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  51,5
  Procent
 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  399 285
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,9
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,362
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,807
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  76
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  79
  År
  Forventet levealder for mænd
  73
  År
 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  17
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  614
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  29
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  9
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  12
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  6,32
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  4,8
  Hektar pr. person
 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  1,001
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  65
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  50,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  98,4
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  92
  Procent
 •  

  Bahamas

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  27,6
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  1
  Procent
  Sekundære erhverv
  21
  Procent
  Tertiære erhverv
  77
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar