[[suggestion]]
Bangladesh
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Dhaka

Etniske grupper

Bengalere 98%, andre 2% (1998

Sprog

Bengali, engelsk

Religion

Islam 83%, hinduisme 16%, andre 1% (1998)

Befolkningtal

148 692 000

Styreform

Parlamentarisme

Areal

144 000 km2

Valluta

Bangladesh Taka

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 580 PPP$

Nationaldag

26. marts

Andre landesider

Geografi

Bangladesh er et frugtbart land som hovedsagelig består af deltaområderne til floderne Brahmaputra og Ganges. Tropisk monsunklima giver store nedbørsmængder om sommeren, og i de sidste 10 år har oversvømmelser skabt store problemer for landet. Det er de fattige, som rammes hårdest, da de ofte er bosat i deltaområderne. Oversvømmelserne antages at have sammenhæng med afskovning i nabolandene Nepal og Bhutan. I 1991 tog en stormflod livet af over 100.000 mennesker. Til trods for meget vand er drikkevand en mangelvare. Brønde er blevet boret for at give et alternativ til det forurenede overfladevand, men i de sidste år har det vist sig, at brøndvandet ofte er forurenet af arsenikholdige bjergarter.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bangladesh, ville vi behøve 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Indien blev afviklet som britisk koloni i 1947, hvilket medførte at landet blev delt i to. Området hvor muslimerne var i flertal, blev til Pakistan, mens hinduerne fik Indien. Bangladesh blev en del af Pakistan, men havde meget lidt til fælles med resten af landet. Blandt andet var 98 procent af befolkningens modersmål bengali. Da urdu blev erklæret eneste officielle sprog i Pakistan, brød det ud optøjer i det som dengang blev kaldt for Østpakistan. Regionen erklærede derefter sin uafhængighed fra det såkaldte Vestpakistan i marts 1971, og efter en blodig men også kortvarig krig, greb Indien ind på Bangladesh’ side og landet fik sin selvstændighed. Landets korte historie har været præget af statskup og mord på siddende regeringschefer.

Samfund og politik

I 1991 blev landets første demokratiske valg afholdt i det parlamentariske dmeokrati Bangladesh. Parlamentet udnævner en præsident som så udnævner en statsminister. Politikken domineres af kontinuerlige konflikter mellem landets to største politiske partier Bangladesh Nationalist Party (BNP) og Awami League (AL). De politiske forskelle er små, og magtkampen præges i stor grad af personlige agendaer mellem de to ledere. Politisk motiverede dræb, trusler og vold er udbredt. Det samme er korruption: Landet regnes i dag som verdens mest korrupte på "Transparancy International" listen. Lige siden selvstændigheden har militæret haft stor indflydelse på politikken, og mange politiske ledere har militær baggrund.  Manglende sikkerhed og vilkårlighed gør hverdagen usikker for den fattige bengalske befolkningen. Mange opfatter også politiet som en trussel mod deres personlige sikkerhed. Religiøs ekstremisme er i de senere år blevet et problem i Bangladesh, som ellers traditionelt set har været et moderat og tolerant land.

Økonomi og handel

Bangladesh er et af verdens fattigste land. Omkring 2/3 af landet består af dyrket areal, hvoraf der dyrkes ris på omtrent 80 procent. Jute og te har traditionelt været blandt landets vigtigste eksportartikler, men faldende efterspørgsel og en lavere pris på verdensmarkedet fører til stadig lavere indtægter. Andre vigtige eksportartikler er tøj, te, ler og fisk. Omtrent 2/3 af befolkningen arbejder i landbruget, men jorden er samlet på få hænder. De sidste 10 års kraftige oversvømmelser har forstærket skævheden i ejerforholdene, fordi småbønder er blevet tvunget til at sælge jord efter at have fået såsæd og de dyrkede markeder ødelagt flere gange i træk. Der har været økonomisk vækst siden 1990’erne, og selv under finanskrisen i 2008, fortsatte Bangladeshs økonomi med at vokse. Men selv om landets BNP stiger jævnt, er fattigdommen ikke blevet reduceret i væsentlig grad. Man har derimod fået større forskelle mellem fattig og rig. Så selv om landet i teorien er blevet nær selvforsynet med mad i de sidste par år, er 35 procent af befolkningen stadigvæk underernæret.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Bangladesh på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  3 740 010 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  14,8
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,194
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  24,30
  procent
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,462
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  27,9
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  55,1
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  73 190
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,46
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  9,6
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  47
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,084
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  10
  Antall henrettede
  Korruption
  26
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Pressefrihed
  50,74
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  90,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,4
  Procent av BNP
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  15,2
  Procent
  Undervægtige børn
  14,3
  Procent
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  32
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  69
  Antal år
  Malariaspredning
  1,9
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  125
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  18
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  78
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  221
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  93,0
  Procent
  Alfabetisme
  72,9
  Procent
  Antal år i skole
  11
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  90,5
  Procent
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,520
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  30,6
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  20,29
  Procent
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  55,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  310
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  75,9
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  11,8
  Procent
  Ledighed
  4,3
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  249 723 862 487
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  1 517
  US Dollar
  Primære erhverv
  13
  Procent
  Sekundære erhverv
  28
  Procent
  Tertiære erhverv
  56
  Procent
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  18,0
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Bangladesh

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  13
  Personer
  Befolkningstal
  166 368 149
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  85 021
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  932 334
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,608
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  432 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  70
  År
  Forventet levealder for mænd
  69
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,46
  Skala: 1-10 (10 er bedst)