[[suggestion]]
Belgien
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bruxelles

Etniske grupper

Flamsk 58%, vallonsk 31%, andre 11%

Sprog

Flamsk (nederlandsk), fransk, tysk

Religion

Katolikker 75%, andre/ingen 25%

Befolkningtal

11 498 519

Areal

30 530 Km2

Valluta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

46 429 PPP$

Nationaldag

21. juli

Andre landesider

Geografi

Belgien er et af Europas mindste lande. Landet kan deles ind i tre landskabsområder. Ved kysten i nordvest ligger et sletteområde, og vegetationen er præget af, at dette område tidligere var havbund. De sydlige dele af landet domineres af et område, der ligger højere og har grønne, frugtbare dale, hvor der både løber floder og kunstige kanaler. I landets sydøstlige del ligger bjergkæden Ardennerne. Belgien har et typisk kystklima, med milde vintre og kølige somre. Landet er blandt de mest industrialiserede i verden, noget som har medført meget forurening. Vandkvaliteten er blandt Europas dårligste, og luftforureningen fra industrien er omfattende, særligt i byerne.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Belgien, ville vi behøve 3.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Området, som i dag er Belgien, har tidligere været en del af Europas største kongeriger. I 1500-tallet blev området en del af det tysk-romerske imperium, og de næste 300 år blev landet styret af skiftende herskere. Belgien blev oprettet i 1831, sammensat af sydlige dele af Holland og nordlige dele af Frankrig. En omfattende industrialiseringsproces førte til, at landet begyndte at udforske dele af Afrika på jagt efter råvarer. I begyndelsen af 1900-tallet rådede Belgien over store landområder i det centrale Afrika. Under begge verdenskrige blev landet invaderet af tyskerne. Dette førte blandt andet til, at landet i efterkrigstiden opgav sin oprindelige neutralitet og blev et centralt medlem af forsvarsalliancen NATO. Belgien var også med til at grundlægge EU. 1950’erne og 60’erne var præget af øgede modsætninger mellem regionerne, som blev forstærket af økonomiske forskelle mellem nord og syd. Dette har ført til, at regionerne gradvist har fået større indre selvstyre.

Samfund og politik

Belgien er formelt et konstitutionelt monarki, men kongens magt er reduceret gennem de seneste årtier. I dag er det i realiteten statsministeren, som styrer landet i samarbejde med regeringen. Belgisk politik har siden selvstændigheden været domineret af kulturelle, sproglige og økonomiske forskelle mellem regionerne. I Flandern snakker de flamsk (en hollandsk dialekt), i Vallonien fransk og i Øst-Vallonien tysk. Udover det er Bruxelles en region for sig selv, hvor både fransk og flamsk er officielle sprog. De forskellige regioner har egne parlamenter. Politikken har gennem efterkrigstiden vekslet mellem højre- og venstrekræfter, men de senere år har det nationalistiske højreparti Flamsk identitet fået stadigt større indflydelse. Den historiske og økonomiske udvikling har resulteret i øget politiske spændinger mellem de to regioner. I 2010-2011 oplevede landet en regeringskrise efter uenighed om en grundlovsændring, som skal give større selvstyre til regionerne. Det medførte at landet i en periode på 18 måneder ikke havde en siddende regering. 

Økonomi og handel

Belgisk økonomi er meget varieret og moderne. Dette kan i stor grad forklares med landets hurtige og tidlige industrialisering, gunstige geografiske placering og et velfungerende transportnetværk. De vigtigste eksportvarer er madvarer, biler, petroleumsprodukter og tekstiler. Landet er også kendt for sin produktion af eksklusive chokolader og et rigt udvalg af forskellige ølsorter. Mere end 80 procent af råvarerne til industrien må importeres. Den velfungerende tjenestesektor står for næsten 70 procent af BNP. Der er stor forskel på økonomien i nord og syd: Den nordlige havneby Antwerpen har moderne, eksportorienteret industri, mens økonomien i Bruxelles længere mod syd domineres af tjenesteydelser og finansinstitutter. Efter efterspørgslen på landets eksportvarer sank dramatisk i begyndelsen af 1980’erne gik landet ind i en lang økonomisk nedgangsperiode. Stor udlandsgæld og en forældet industri førte til flere problemer. Regeringen satte gang i omfattende reformer i 1990’erne, og i dag er økonomien i fortsat bedring, selvomBelgien stadig har en stor statsgæld (omkring 102 % af BNP i 2013). EU skærpede derfor kravene for Belgiens økonomi for at nedbringe statsgælden væsentligt mere inden 2018. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Belgien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,916
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,836
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  77
  År
  Globalt lykkeindeks
  6,92
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  97,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  378
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  6,7
  Hektar pr. person
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  93 351
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  8,33
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  7,7
  Prosent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  2
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  137
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  61 718
  Personer
  Fredsindekset
  1,560
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korruption
  75
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  12,07
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  29,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  4
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  80
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  7
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  2
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  7
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  9
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  98,3
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,073
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  45,8
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  38,00
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  98,4
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  97
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  33 703
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  7 709
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  21,9
  Procent
  Ledighed
  6,3
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  494 763 551 891
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  43 467
  US Dollar
  Primære erhverv
  1
  Procent
  Sekundære erhverv
  20
  Procent
  Tertiære erhverv
  77
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  87,7
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  9 951
  Personer
  Befolkningstal
  11 498 519
  antal indbyggere