[[suggestion]]
Belgien
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bruxelles

Etniske grupper

Flamsk 58%, vallonsk 31%, andre 11%

Sprog

Flamsk (nederlandsk), fransk, tysk

Religion

Katolikker 75%, andre/ingen 25%

Bruttonationalindkomst per indbygger

46 429 PPP$

Andre landesider

Geografi

Belgien er et af Europas mindste lande. Landet kan deles ind i tre landskabsområder. Ved kysten i nordvest ligger et sletteområde. Vegetationen er præget af, at dette område tidligere var havbund. De sydlige dele af landet domineres af et område der ligger højere med grønne, frugtbare dale hvor der både løber floder og kunstige kanaler. I landets sydøstlige del ligger bjergkæden Ardennerne. Belgien har et typisk kystklima, med milde vintre og kølige somre. Landet er blandt de mest industrialiserede i verden, noget som har medført meget forurening. Vandkvaliteten er blandt Europas dårligste, og luftforureningen fra industrien er omfattende, særligt i byerne.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Belgien, ville vi behøve 3.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Området som i dag er Belgien, har tidligere været del af Europas største kongeriger. I 1500-tallet blev området del af det tysk-romerske imperium, og de næste 300 år blev landet styret af skiftende herskere. Belgien blev oprettet i 1831, sammensat af sydlige dele af Holland og nordlige dele af Frankrig. En omfattende industrialiseringsproces førte til, at landet begyndte at udforske dele af Afrika på jagt efter råvarer. I begyndelsen af 1900-tallet rådede Belgien over store landområder i det centrale Afrika. Under begge verdenskrige blev landet invaderet af tyskerne. Dette førte blandt andet til, at landet i efterkrigstiden opgav sin oprindelige neutralitet og blev et centralt medlem af forsvarsalliancen NATO. Belgien var også et af landene, som var med til at grundlægge EU. 1950’erne og 60’erne var præget af øgede modsætninger mellem regionerne, som blev forstærket af økonomiske forskelle mellem nord og syd. Dette har ført til, at regionerne gradvist har fået større indre selvstyre.

Samfund og politik

Belgien er formelt et konstitutionelt monarki, men kongens magt er reduceret gennem de seneste årtier. I dag er det i realiteten statsministeren som styrer landet i samarbejde med regeringen. Belgisk politik har siden selvstædigheden været domineret af kulturelle, sproglige og økonomiske forskelle mellem regionerne. I Flandern snakker de flamsk (en hollandsk dialekt), i Vallonien fransk og i Øst-Vallonien tysk. Udover dette er Bruxelles en region for sig selv, hvor både fransk og flamsk er officielle sprog. De forskellige regioner har egne parlamenter. Politikken har gennem efterkrigstiden vekslet mellem højre- og venstrekræfter, men de senere år har det nationalistiske højreparti Flamsk identitet fået stadigt større indflydelse. Forskellige historisk og økonomisk udvikling, har resulteret i øget politiske spændinger mellem de to regioner. I 2010-2011 oplevede landet en regeringskrise efter uenighed om en grundlovsændring som skal give større selvstyre til regionerne. Det medførte at landet i en periode på 18 måneder ikke havde en siddende regering. 

Belgien er en vigtig aktør i international politik, og både NATO og EU's hovedkvarter ligger i hovedstaden Bruxelles.

Økonomi og handel

Belgisk økonomi er meget varieret og moderne. Dette kan i stor grad forklares med landets hurtige og tidlige industrialisering, gunstige geografiske placering og et velfungerende transportnetværk. De vigtigste eksportvarer er madvarer, biler, petroleumsprodukter og tekstiler. Landet er også kendt for sin produktion af eksklusive chokolader og et rigt udvalg af forskellige ølsorter. Mere end 80 procent af råvarerne til industrien må importeres. Den velfungerende tjenestesektor står for nærmest 70 procent af BNP. Der er stor forskel på økonomien i nord og syd: Den nordlige havneby Antwerpen har moderne, eksportorienteret industri, mens økonomien i Bruxelles længere mod syd domineres af tjenesteydelser og finansinstitutter. Efter at efterspørgslen efter landets eksportvarer sank dramatisk i begyndelsen af 1980’erne gik landet ind i en lang økonomisk nedgangsperiode. Stor udlandsgæld og en forældet industri førte til flere problemer. Regeringen satte gang i omfattende reformer i 1990’erne, og i dag er økonomien i stadig bedring, dog har Belgien stadig en stor statsgæld (omkring 102 % af BNP i 2013). Eu har derfor skærpet kravene for Belgiens økonomi, for at nedbringe statsgælden væsentligt inden 2018. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Belgien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  30 530
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  27,0
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  22,6
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  11 498 519
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,9
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,073
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,916
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  80
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  77
  År
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  33 703
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  9 951
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  90
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  60 928
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  2
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,560
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  9
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  8,33
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  6,7
  Hektar pr. person
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,978
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  75
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  23,7
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  29,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  100
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  21,9
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  1
  Procent
  Sekundære erhverv
  22
  Procent
  Tertiære erhverv
  77
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar