[[suggestion]]
Belize
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Belmopan

Etniske grupper

Mestiser 48.7%, kreoler 24.9%, maya- indianere 10.6%, garifunere 6.1%, andre 9.7% (2000)

Sprog

Spansk 46%, kreolsk 32.9%, maya dialekter 8.9%, engelsk 3.9% (officielt), garifuna 3.4% (caribisk), tysk 3.3%, andre 1.4%, ukendt 0.2% (2000)

Religion

Romersk- katolsk 49.6%, protestanter 25.5% (pinsevenner 7.4%, anglikanere 5.3%, syvendedagsadventister 5.2%, mennonitter 4.1%, metodister 3.5%), jehovas vidner 1.5%, andre 14%, ingen/uspecificeret 9.4% (2000)

Befolkningtal

347 598

Areal

22 965 km2

Valluta

Belizisk dollar

Bruttonationalindkomst per indbygger

8 462 PPP$

Nationaldag

21. september

Andre landesider

Geografi

Belize er en lille stat, som ligger i Mellemamerika på sydøstkysten af Yucatan-halvøen. Belize er omkring 280 kilometer langt og 100 kilometer bredt. Det nordlige Belize består af sumpagtige kystområder og regnskov. I syd ligger den lave bjergkæde Mayabjergene, hvor Belizes højeste punkt, Victoria Peak, på 1160 meter ligger. Ved Belizes kyst ligger den nordlige halvkugles største koralrev, som er på UNESCOs verdensarvsliste.

Klimaet er tropisk, og landet har en rig flora og fauna. Regntiden varer fra maj til november. Naturkatastrofer som orkaner og oversvømmelser er en regelmæssig prøvelse for Belize. Turismen er vigtig for landet og har i de sidste år været med til at skærpe interessekonflikten mellem at beskytte regnskovsområderne eller at fælde skov for at udbygge vandkraft i områderne. Belizes regnskov er et af Mellemamerikas største uberørte regnskovsområder med mange truede dyrearter.

Earth Earth Ecoprint

2.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Belize, ville vi behøve 2.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Belize var oprindelig en del af mayakulturens område. Mayarene levede i området i 1500-tallet, da europæerne, hovedsageligt spaniere, ankom. Fra 1638 slog britiske pirater sig ned i området, byggede flere kolonier og bragte afrikanske slaver med sig for at arbejde med træfældning. Spanierne prøvede flere gange at drive briterne ud med magt. Belize blev en britisk koloni i 1840, under navnet Britisk Honduras. Belize fik indre selvstyre i 1964, og ni år senere skiftede det navn til Belize. Guatemala gjorde krav på området, men det lykkedes til sidst Belize at blive selvstændig i 1981. Guatemala indvilgede først i at anerkende Belize ti år senere, men grænsestriden fortsætter stadig, idet Guatemala mener, at et område svarende til halvdelen af Belize, tilhører dem.

To politiske partier har skiftevis haft magten i landet; Folkets Forenede Parti (PUP) og Det Forenede Demokratiske Parti (UDP). Fra årtusindskiftet styrede PUP med statsminister Said Musa i spidsen. Korruption har været et stort problem. I foråret 2005 var der store demonstrationer og strejker grundet IMF (Den Internationale Pengefond) råd om at øge skatterne og fastfryse de offentlige ansattes lønninger. Korruptionsbeskyldningerne mod PUP førte til valgsejr for UDP i 2008. UDP-lederen Dean Barrow blev landets første sorte statsminister. Han førte flere selskaber, som Musa havde privatiseret, tilbage til statsligt ejerskab – og han lavede en ny politi- og sikkerhedsafdeling, som er koblet til forsvaret. Grunden til denne oprettelse var en stigning i kriminalitetsproblemer. Da parlamentsvalget blev afholdt i 2012, lykkedes det UDP at beholde regeringsmagten. I 2013 erklærede højesteret alle kontrakter, omhandlende olieboringer nær de sårbare koralrev, for ugyldige.

Samfund og politik

Belize har kulturelt set mere tilfælles med de caribiske stater end med sine mellemamerikanske naboer. Belize, tidligere kaldt Britisk Honduras, var Storbritanniens sidste koloni i Amerika. Landet er et konstitutionelt monarki og er medlem af det britiske Commonwealth, med Dronning Elisabeth som statsoverhovedet. Dronningens repræsentant er en generalguvernør, som ifølge loven skal være en belizer. Statsministeren er Dean Barrow fra det konservative, United Democratic Party (UDP). Politikken domineres af to partier som afløser hinanden ved magten: UDP og det centrumorienterede parti People's United Part (PUP). Belizes parlament er bygget op efter britisk mønster. Belize har et problem med voldskriminalitet, der hænger sammen med, at det er et transitland for narkotikahandlen mellem Sydamerika og USA. I 2012 rapporterede FN, at Belize er verdens sjette mest voldlige land, som ikke er i krig – med en statistik på 40 mord per 100 000 indbyggere. 

Cirka hver tredje indbygger lever i fattigdom. I syd, hvor størstedelen af den oprindelige befolkning bor, er underernæringen dobbelt så høj som for landet generelt. Andelen af folk smittet med HIV/AIDS er blandt de højeste i Latinamerika. Til gengæld er spædbarnsdødeligheden de sidste år faldet, da flere får hjælp af jordemødre.

Økonomi og handel

Landbrug og turisme er landets vigtigste indtægtskilder. Servicebranchens andel af landets BNP er voksende. Skovbrug og eksport har en lang historie på øen, noget de britiske kolonialister drev med succes allerede i 1600-tallet. De vigtigste eksportvarer er sukker, bananer, citrusfrugter, appelsinkoncentrat, tekstiler og tøj. Belizes vigtigste handelspartnere er USA, Storbritannien og Mexico. Landets eksportbaserede økonomi er vældig afhængig af USAs økonomiske situation og generelt af priserne på verdensmarkedet. Fra USA kommer der mange luksuriøse cruise skibe og antallet af turister er voksende. Turisterne kommer først og fremmest for at se resterne efter mayaindianernes bosættelser.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Belize på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  34 080 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  14,9
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,017
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  6,5
  Procent
  Undervægtige børn
  1,8
  Procent
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  14
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  2,5
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  1,0
  Procent
  Forventet levealder
  76
  Antal år
  Malariaspredning
  0,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  28
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  9
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  69
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  36
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  77,6
  Procent
  Alfabetisme
  70,3
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  96,1
  Procent
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  40,4
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  9,38
  Procent
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Adgang til strøm
  92,2
  Prosent
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  22,4
  Procent
  Ledighed
  9,2
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  4 971
  US Dollar
  Primære erhverv
  11
  Procent
  Sekundære erhverv
  19
  Procent
  Tertiære erhverv
  66
  Procent
  Udenlandsgæld
  1 288 465 000
  US dollar
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  22 970
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  3,4
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  59,9
  Procent
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  382 444
  antal indbyggere
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,375
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,708
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  75
  År
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  10,8
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  114
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  274
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  3 125
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  1,41
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  5,2
  Hektar pr. person
 •  

  Belize

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,967
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Globalt lykkeindeks
  5,96
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  63,7
  Indeks (0-120)