[[suggestion]]
Benin
Benin

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Porto-Novo

Etniske grupper

Fon-folket (38.4%), Adjaene (15.1%), Yorubaene (12%), Baribaene (9.6%), Fulaniene (8.6%), Ottamariene (6.1%), Yoa-Lokpa folket (4.3%), Dendiene (2.9%), andre (2.8%) (2013)

Sprog

Fransk (officiel), fon og yoruba (normal dagligtale i syd), stammesprog (mindst 6 forskellige sprog i nord)

Religion

Muslimer (27.7%), romersk-katolske (25.5%), protestanter (13.5%), vodoo (11.6%), andre (14.7%), ingen (5.8%) (2013)

Befolkningtal

11 176 000 (2017)

Styreform

Republik

Areal

112 622 km2

Valuta

CFA-francs

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 168 PPP$

Nationaldag

1. august

Andre landesider

Geografi

Benin er en lille vestafrikansk stat, som ligger ved nordkysten af Guineabugten. Langs Benins smalle kyst er der sandbanker og mange laguner. Terrænet består af flade bakker og meget frugtbar jord. Landets højeste punkt, Mont Sokbaro, ligger 658 moh.

Klimaet er varmt og fugtigt. Der er tropisk klima i nord og tørt mod syd. Tørkeperioden varer fra december til marts, og fra marts til juli regner det voldsomt. Fra juli til september er det tørt igen, mens regntiden er tilbage fra oktober til december. Benin har forholdsvis lidt skov. Tørkeperioder og skovbrande har ødelagt 59% af skoven, som landet tidligere havde.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Benin, ville vi behøve 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Landets historie er præget af kongedømmer, vekslende kolonivælde og en omfattende slavehandel. Benins kyst er en del af det, som tidligere var kendt som slavekysten. Slaver blev solgt og sendt over Atlanterhavet for at arbejde. Kolonimagterne Portugal, Frankrig og Storbritannien ønskede alle at kontrollere området, men i 1800-tallet blev Benin en fransk koloni.

Efter 2. Verdenskrig fortsatte landet med at være styret af Frankrig som en del af fransk Vestafrika. I 1960 blev landet selvstændig under navnet Dahomey. Den første årrække efter selvstændigheden var urolige. Stadige militærkup gjorde det vanskeligt at drive politikken i rigtig retning. Landet blev fra 1972 styret af en diktator, major Mathieu Kérékou. Han erklærede landet som en marxistisk-leninistisk ét-parti-stat. Kérékou sad på magten fra 1972 til 2006 og fik kaldenavnet «Kamæleonen». Årsagen var, at det lykkedes Benin at gå fra at være en militærstyret ét-parti-stat til en demokratisk flerpartistat under samme leder. Dette skete under en folkeafstemning i 1990, hvor landet fik ny grundlov. Dermed blev Benin et frit demokrati.

I efteråret 2010 blev Benin ramt af den værste oversvømmelse i mere end fyrre år. Mere end ¼ af landet lå under vand, og 200.000 mennesker blev tvunget til at flygte fra deres hjem.

Samfund og politik

Benin er en republik, hvor præsidenten vælges for en periode på fem år og kan genvælges to gange. Præsidenten leder regeringen og udnævner selv ministrene, som formelt skal godkendes af lovgivende magt. Nationalforsamlingen har 83 medlemmer og vælges for fire år. Landet har fået ros for at være et af Afrikas mest stabile og demokratiske samfund siden 1991, men valget i 2019 var ikke frit og retfærdigt, fordi oppositionspartier ikke fik lov at deltage og internettet blev slået fra på valgdagen.

Grundlæggende menneskerettigheder som ytringsfrihed og pressefrihed overholdes rimeligt - og landets etniske grupper og religiøse trossamfund lever fredelig side om side. Oppositionel aktivitet, fagforeninger og frivillige organisationer er anerkendt i Benins grundlov fra 1990 og oplever ikke undertrykkelse. Men landet har også mange udfordringer. Benin er et af de fattigste lande i Afrika, og korruption er udbredt, endvidere er der sundhedsproblemer som malaria og AIDS. Benin har også haft grænsestrider med sin nordlige nabostat Burkina Faso. Tre ud af fire lever for mindre end 2 dollar om dagen, og en uf af fire har ikke adgang til rent drikkevand. Situationen har bedret sig gradvis gennem 2000-tallet.

For nyligt har magthaverne lagt mere vægt på udviklingsplaner. Punkterne er forbedring af infrastruktur, transport og uddannelsessystemet, bekæmpe korruption, give kvinder mere ligestilling og mere fremtrædende rolle i samfundet, styrke den nationale sikkerhed og forhindre sociale uroligheder.

Økonomi og handel

Til trods for økonomisk vækst de senere årene er Benin et fattigt land. Økonomien er hovedsagelig baseret på landbrug og handel. Handelen med nabolandene er vigtig specielt handelen med Nigeria. Landbruget repræsenterer omkring en tredel af værditilvækst og hele indtægtsgrundlaget for omkring halvdelen af befolkningen. Landbrugssektoren består hovedsageligt af småbrug, som dyrker mad til selvforsyning og lidt til salg. Benins eksport består særlig af bomuld og andre landbrugsprodukter som palmeolie, kaffe og kakao. Benin er en af Afrikas største bomuldsproducenter.

Benin har begrænsede naturressourcer, men man finder blandt andet kalksten, guld og også noget olie. Korruption er udbredt, og indsats mod offentlig korruption har været en mærkesag for flere præsidenter.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Benin på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet