[[suggestion]]
Benin
Benin

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Porto-Novo

Etniske grupper

Fon- folket 39.2%, adjaerne 15.2%, yorubaerne 12.3%, baribaerne 9.2%, peulherne 7%, ottamarierne 6.1%, yoa-lokpa folket 4%, dendierne 2.5%, andre 1.6% (inkluderer europæere), uspecificeret 2.9% (2002)

Sprog

Fransk (officiel), fon og yoruba (normal dagligtale i syd), stammesprog (mindst 6 forskellige sprog i nord)

Religion

Katolikker 27.1%, muslimer 24.4%, vodoo 17.3%, protestanter 10.4%, andre kristne 5.3%, andre 15.5% (2002)

Befolkningtal

10 879 828

Areal

112 622 km2

Valuta

CFA-francs

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 168 PPP$

Nationaldag

1. august

Andre landesider

Geografi

Benin er en lille vestafrikansk stat, som ligger på nordkysten af Guineabugten. Landet grænser op til Nigeria, Togo og Burkina Faso. Langs Benins smalle, ca. 100 kilometer lange kystlinje, er der sandbanker og mange laguner. Benin strækker sig fra kysten og 665 kilometer ind i landet, hvor der er høje og lave områder og meget frugtbar jord, som kan dyrkes. Benins klima er varmt og fugtigt. Tørkeperioden varer fra december til marts - og fra marts til juli regner det voldsomt. Fra juli til september er det tørt igen, mens regntiden er tilbage igen fra oktober til december. Benin har forholdsvis lidt skov. Tørkeperioder og skovbrandene har ødelagt 59% af skoven, som landet tidligere havde.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Benin, ville vi behøve 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Der eksisterede flere små kongedømmer i området, som senere blev til Benin. I 1700-tallet blev det mægtige kongedømme Dahomey grundlagt. Benin kysten inkluderer området, som plejede at være kendt som Slavekysten, hvor fanger blev solgt og sendt over Atlanterhavet som slaver. På grund af den centrale beliggenhed etablerede portugiserne først og senere franskmændene, hollænderne og englænderne sig i Benin-området. Efter europæisk rivalisering om kontrol over området, blev Dahomey, siden 1975 kendt under navnet Benin, en fransk koloni i slutningen af 1800-tallet.

Efter Anden Verdenskrig blev landet fortsat styret af Frankrig som en del af Fransk Vestafrika, men i 1960 blev det selvstændigt. Under de første årtier som selvstændig stat herskede der ustabilitet i landet og flere militærkup blev gennemført. Landet blev fra 1972 styret som militærdiktatur af major Mathieu Kérékou som erklærede marxisme-leninisme som landets officielle ideologi. Efter et stærkt folkeligt pres blev en demokratiseringsproces indledt i 1989-90 og marxisme-leninisme afskaffet som officiel ideologi stadig med Kérékou som leder frem til 2006. Det er meget unikt at et land går fra at være et militærstyret etpartistat til en demokratisk flerpartistat under samme leder. Det skete under en folkeafstemning i 1990, hvor landet fik ny grundlov. Derefter blev republikken Benin et frit demokrati.

Samfund og politik

Før valget i 2006 blev der spekuleret på, om Kérékou ville forsøge at forlænge sin regeringstid, selvom han havde siddet på magten i 34 år. Det skete ikke. Valget faldt på en uerfaren økonom Boni Yayi, som også blev genvalgt i 2011 med et flertal af støttepartier i parlamentet. Hans største hindringer for at kunne gennemføre sin politik er en stærk fagforening, finanskrisen og eftervirkningerne af en stor oversvømmelse, der ramte landet i 2010.

Benin er afhængig af udenlandsk bistand. I 2012 fremlagde Yayi en 8-punkters fremtidsplan for Benin. Udvikling af havnen i Cotonou, modernisering af jernebanen, udvikling af landbruget, forbedring af uddannelsessystemet, mere ligestilling og fremtrædende roller for kvinder, bekæmpe korruption, styrke den nationale sikkerhed, forhindre sociale uroligheder i samfundet.

Benin er i dag en republik, hvor præsidenten vælges for 5 år og kan genvælges 2 gange. Præsidenten leder regeringen og udnævner selv ministrene, som formelt skal godkendes af den lovgivende forsamling, nationalforsamlingen. Den har 83 medlemmer og vælges for 4 år ad gangen. Landet har fået ros for at være et af Afrikas mest stabile og demokratiske samfund. Grundlæggende menneskerettigheder, som ytringsfrihed og pressefrihed, overholdes og landets etniske grupper og religiøse trossamfund lever fredeligt side om side. Oppositionel aktivitet, fagforeninger og frivillige organisationer er anerkendt i Benins grundlov fra 1990 og har frit spillerum inden for landets demokratiske rammebetingelser. Men landet har også mange udfordringer. Benin er et af de fattigste lande i Afrika og korruption er udbredt, oveni sundhedsproblemer som malaria og AIDS. Benin har også haft grænsestridigheder med sin nordlige nabostat Burkina Faso.

Tre ud af fire i Benin lever for mindre end 2 dollars om dagen, og en ud af fire har ikke adgang til rent drikkevand. Situationen har dog været værre og er gradvist blevet forbedret siden årtusindskiftet takket være den politik, som er blevet ført for at bekæmpe fattigdom.

Økonomi og handel

På trods af en forbedret økonomisk vækst de seneste år, er Benin et af verdens fattigste lande. Økonomien er hovedsageligt baseret på landbrug og handel. Handelen med nabolandene er vigtig, specielt handlen med Nigeria. Landbruget repræsenterer omkring en tredjedel af BNP og hele indtægtsgrundlaget for cirka halvdelen af befolkningen. Landbrugssektoren består hovedsageligt af husmandsbrug, som dyrker mad til eget forbrug samt lidt produkter til salg. Benins eksport består særligt af bomuld og andre landbrugsprodukter som palmeolie, kaffe og kakao. Benin er en af Afrikas største bomuldsproducenter. Benin har begrænsede naturressourcer, men der findes begrænsede mængder af kalksten, guld og noget olie. Korruption er udbredt, og indsatsen mod offentlig korruption har været en mærkesag for flere præsidenter.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Benin på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet