[[suggestion]]
Benin
Benin

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Porto-Novo

Etniske grupper

Fon- folket 39.2%, adjaerne 15.2%, yorubaerne 12.3%, baribaerne 9.2%, peulherne 7%, ottamarierne 6.1%, yoa-lokpa folket 4%, dendierne 2.5%, andre 1.6% (inkluderer europæere), uspecificeret 2.9% (2002)

Sprog

Fransk (officiel), fon og yoruba (normal dagligtale i syd), stammesprog (mindst 6 forskellige sprog i nord)

Religion

Katolikker 27.1%, muslimer 24.4%, vodoo 17.3%, protestanter 10.4%, andre kristne 5.3%, andre 15.5% (2002)

Befolkningtal

10 879 828

Areal

112 622 km2

Valluta

CFA-francs

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 168 PPP$

Nationaldag

1. august

Andre landesider

Geografi

Benin er en lille vestafrikansk stat, som ligger på nordkysten af Guineabugten. Landet grænser op til Nigeria, Togo og Burkina Faso. Langs Benins smalle, ca. 100 kilometer lange kystlinje, er der sandbanker og mange laguner. Benin strækker sig fra kysten og 665 kilometer ind i landet, hvor der er høje og lave områder og meget frugtbar jord, som kan dyrkes. Benins klima er varmt og fugtigt. Tørkeperioden varer fra december til marts - og fra marts til juli regner det voldsomt. Fra juli til september er det tørt igen, mens regntiden er tilbage igen fra oktober til december. Benin har forholdsvis lidt skov. Tørkeperioder og skovbrandene har ødelagt 59% af skoven, som landet tidligere havde.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Benin, ville vi behøve 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Der eksisterede flere små kongedømmer i området, som senere blev til Benin. I 1700-tallet blev det mægtige kongedømme Dahomey grundlagt. Benin kysten inkluderer området, som plejede at være kendt som Slavekysten, hvor fanger blev solgt og sendt over Atlanterhavet som slaver. På grund af den centrale beliggenhed etablerede portugiserne først og senere franskmændene, hollænderne og englænderne sig i Benin-området. Efter europæisk rivalisering om kontrol over området, blev Dahomey, siden 1975 kendt under navnet Benin, en fransk koloni i slutningen af 1800-tallet.

Efter Anden Verdenskrig blev landet fortsat styret af Frankrig som en del af Fransk Vestafrika, men i 1960 blev det selvstændigt. Under de første årtier som selvstændig stat herskede der ustabilitet i landet og flere militærkup blev gennemført. Landet blev fra 1972 styret som militærdiktatur af major Mathieu Kérékou som erklærede marxisme-leninisme som landets officielle ideologi. Efter et stærkt folkeligt pres blev en demokratiseringsproces indledt i 1989-90 og marxisme-leninisme afskaffet som officiel ideologi stadig med Kérékou som leder frem til 2006. Det er meget unikt at et land går fra at være et militærstyret etpartistat til en demokratisk flerpartistat under samme leder. Det skete under en folkeafstemning i 1990, hvor landet fik ny grundlov. Derefter blev republikken Benin et frit demokrati.

Samfund og politik

Før valget i 2006 blev der spekuleret på, om Kérékou ville forsøge at forlænge sin regeringstid, selvom han havde siddet på magten i 34 år. Det skete ikke. Valget faldt på en uerfaren økonom Boni Yayi, som også blev genvalgt i 2011 med et flertal af støttepartier i parlamentet. Hans største hindringer for at kunne gennemføre sin politik er en stærk fagforening, finanskrisen og eftervirkningerne af en stor oversvømmelse, der ramte landet i 2010.

Benin er afhængig af udenlandsk bistand. I 2012 fremlagde Yayi en 8-punkters fremtidsplan for Benin. Udvikling af havnen i Cotonou, modernisering af jernebanen, udvikling af landbruget, forbedring af uddannelsessystemet, mere ligestilling og fremtrædende roller for kvinder, bekæmpe korruption, styrke den nationale sikkerhed, forhindre sociale uroligheder i samfundet.

Benin er i dag en republik, hvor præsidenten vælges for 5 år og kan genvælges 2 gange. Præsidenten leder regeringen og udnævner selv ministrene, som formelt skal godkendes af den lovgivende forsamling, nationalforsamlingen. Den har 83 medlemmer og vælges for 4 år ad gangen. Landet har fået ros for at være et af Afrikas mest stabile og demokratiske samfund. Grundlæggende menneskerettigheder, som ytringsfrihed og pressefrihed, overholdes og landets etniske grupper og religiøse trossamfund lever fredeligt side om side. Oppositionel aktivitet, fagforeninger og frivillige organisationer er anerkendt i Benins grundlov fra 1990 og har frit spillerum inden for landets demokratiske rammebetingelser. Men landet har også mange udfordringer. Benin er et af de fattigste lande i Afrika og korruption er udbredt, oveni sundhedsproblemer som malaria og AIDS. Benin har også haft grænsestridigheder med sin nordlige nabostat Burkina Faso.

Tre ud af fire i Benin lever for mindre end 2 dollars om dagen, og en ud af fire har ikke adgang til rent drikkevand. Situationen har dog været værre og er gradvist blevet forbedret siden årtusindskiftet takket være den politik, som er blevet ført for at bekæmpe fattigdom.

Økonomi og handel

På trods af en forbedret økonomisk vækst de seneste år, er Benin et af verdens fattigste lande. Økonomien er hovedsageligt baseret på landbrug og handel. Handelen med nabolandene er vigtig, specielt handlen med Nigeria. Landbruget repræsenterer omkring en tredjedel af BNP og hele indtægtsgrundlaget for cirka halvdelen af befolkningen. Landbrugssektoren består hovedsageligt af husmandsbrug, som dyrker mad til eget forbrug samt lidt produkter til salg. Benins eksport består særligt af bomuld og andre landbrugsprodukter som palmeolie, kaffe og kakao. Benin er en af Afrikas største bomuldsproducenter. Benin har begrænsede naturressourcer, men der findes begrænsede mængder af kalksten, guld og noget olie. Korruption er udbredt, og indsatsen mod offentlig korruption har været en mærkesag for flere præsidenter.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Benin på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  675 840 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  49,6
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,346
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  40,10
  procent
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,326
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  44,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  61,5
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  6 318
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,61
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,0
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,973
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  40
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  31,74
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  75,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  10,4
  Procent
  Undervægtige børn
  4,5
  Procent
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  98
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,4
  Procent
  Forventet levealder
  57
  Antal år
  Malariaspredning
  367,9
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  633
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  33
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  94
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  58
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  52,5
  Procent
  Alfabetisme
  32,9
  Procent
  Antal år i skole
  9
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  97,0
  Procent
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,613
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  49,3
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  7,23
  Procent
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  100
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  41,4
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  2,3
  Procent
  Ledighed
  2,1
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  9 246 696 924
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  827
  US Dollar
  Primære erhverv
  22
  Procent
  Sekundære erhverv
  22
  Procent
  Tertiære erhverv
  53
  Procent
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  14,1
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Benin

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  68
  Personer
  Befolkningstal
  11 485 674
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 723
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  1 328
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,515
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  59
  År
  Forventet levealder for mænd
  55
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,88
  Skala: 1-10 (10 er bedst)