[[suggestion]]
Bolivia
Bolivia

Nøgletal og fakta

Hovedstad

La Paz

Etniske grupper

Mestizer (blanding af europæisk og indiansk ophav) 68%, indfødte 20%, europæisk oprindelse 5%, cholo/chola 2%, afrikansk oprindelse 1%, andre/uspecificerede 4% (2009)

Sprog

Spansk (officielt) 60,7%, quechua (officielt) 21,2%, aymara (officielt) 14,6%, andre 3,6% i 2001

Religion

Romersk-katolske 76,8%, evangelister 8,1%, protestanter 7,9%, andre 1,7%, ingen 5,5 %

Befolkningtal

11 215 674

Styreform

Republik

Areal

1 098 581 km2

Valluta

Boliviano

Bruttonationalindkomst per indbygger

7 234 PPP$

Nationaldag

6. august

Andre landesider

Geografi

Bolivia mistede i 1884 sin kystlinje til Chile, og er i dag uden kyst. I vest dominerer Andesbjergene landskabet. Her deles de i to kæder, og mellem dem er der en højslette, Altiplano, hvor størstedelen af befolkningen bor. På højsletten ligger Titicacasøen som er Latinamerikas største sø. Nord og øst for Andesbjergene er der områder med lavere slettelandskab, som dækker to tredjedele af landet. Her øges vegetationen nordover: Fra halvtørt landskab i syd via savanneområder til tropisk regnskov i nordøst. Den ene bjergkæde, Cordillera Occidental, består af inaktive vulkaner. Her ligger Bolivias største bjergtop, Sajama, med en højde på 6.542 meter over havets overflade. Klimaet varierer meget på grund af store højdeforskelle. Mens det i vest er koldt og tørt, er der tropisk klima i nord og øst. Jorderosion er et stort miljøproblem, og ca. 30 % af landet er ramt. En væsentlig grund til det er intensivt skovbrug. Vandkvaliteten er dårlig på grund af forurening. Bolivia er også særlig udsat for klimaforandringer; Det er et af de lande i verden med størst biodiversitet, og når klimaet ændrer sig, kan økosystemer forsvinde. Adgangen til vand kan blive forringet, når gletsjerne smelter.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bolivia, ville vi behøve 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

For 3000 år siden udsprang landbrugssamfund rundt om Titicacasøen, hvor de indfødte holdt lamaer og dyrkede kartofler og quinoa. I 1400-tallet blev Bolivia en del af det store Inkarige, som var et indiansk imperium. Inkariget brød sammen på grund af spaniernes indtog i 1530’erne, og i 1538 blev Bolivia erobret af Spanien. Indianerne blev holdt som slaver og måtte arbejde i minerne. Efterhånden voksede modstandsbevægelsen, der ønskede selvstændighed, og i 1825 løsrev Bolivia sig fra Spanien med general Sucre og frihedshelten Bolivár i spidsen. Landet blev opkaldt efter Bolivár, og Sucre blev den første præsident. Bolivia har siden været politisk ustabilt på grund af militærkup og diktatur, og mellem 1824 og 1991 var der 192 kup. I begyndelsen 1980’erne blev et forsøg på demokratisering gennemført. Jævnlige økonomiske kriser og høj arbejdsløshed førte imidlertid til store protester fra befolkningen - specielt bønder, arbejdere og middelklassen. Da den socialistiske aymaraindianer Evo Morales blev valgt som præsident i 2005, blev han landets første præsident fra urbefolkningen. Han startede sit arbejde med en ny grundlov. Kampen om lokalt selvstyre og fordeling af indtægter fra olie- og gasindustrien var centrale temaer til debat, men efter en folkeafstemning i 2009 blev den nye grundlov vedtaget.

Samfund og politik

Bolivia er en republik, hvor præsidenten er både stats- og regeringschef. I den nye grundlov blev befolkningens rettigheder styrket, og staten blev sikret kontrol over naturressourcer som olie, gas og vand. Derudover fik de forskellige regioner (departementer) forøget selvstyre. Morales venstreradikale politik har styrket en polarisering mellem fattige indianere i vest og rige jordejere i øst, der har præget Bolivias politik i mange årtier. Retten til at producere kokablade har været et stridsområde, og landets myndigheder har tidligere fået støtte fra USA til at bekæmpe kokaproduktionen. I den nye grundlov har kokaplanten imidlertid fået status som naturressource. Forholdet til USA er blevet værre efter Morales kom til magten. Bolivia har desuden et anspændt forhold til Chile, fordi Bolivia vil have kyststrækningen, de mistede under en krig i 1884, tilbage. Bolivia er et af Sydamerikas fattigste lande - store dele af befolkninger mangler adgang til sundhedstjenester, og der er store forskelle mellem rige og fattige.

Økonomi og handel

Til trods for at Bolivia har mange naturressourcer såsom olie, gas og metaller, er landet fattigt. Økonomien er baseret på eksport af råvarer, hvilket gør landet sårbart overfor prisnedgange på det internationale marked. Der blev ført en nyliberalistisk økonomisk politik i Bolivia fra begyndelsen af 80’erne, da landet stod på randen til økonomisk kollaps. I samarbejde med Valutafonden blev et Latinamerikas hårdeste indstramningsprogrammer gennemført. Dette stabiliserede økonomien, men medførte også tårnhøj arbejdsløshed og forøgede sociale spændinger. Efter Evo Morales blev præsident, har den økonomiske politik taget en drejning i en socialistisk retning, og staten har overtaget ansvaret for olie- og gassektoren. Højere skatter og afgifter har ført til øgede indtægter i statskassen, som igen er blevet brugt til at opbygge skole- og sundhedssektorerne i landet. Selv om den økonomiske vækst bremsede op under den internationale finanskrise i 2009, klarede landet sig godt gennem krisen. En stor udfordring er imidlertid, at den økonomiske vækst er fordelt meget ujævnt mellem de ressourcerige områder i øst, og de fattige bjergområder i vest.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Bolivia på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  1 098 580
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  4,1
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  50,6
  Procent
 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  11 215 674
  antal indbyggere
  Fertilitet
  3,0
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,446
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,693
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  67
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  69
  År
  Forventet levealder for mænd
  65
  År
 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  7,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  43,5
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  15,9
  Procent
 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 398
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  789
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,092
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  35
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  120
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  1,93
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  3,1
  Hektar pr. person
 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,934
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  29
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  53,08
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  5,78
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  75,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,0
  Procent
  Alfabetisme
  95,1
  Procent
 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  90,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  50
  Procent
 •  

  Bolivia

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  7,6
  Procent
  Ledighed
  3,2
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  12
  Procent
  Sekundære erhverv
  37
  Procent
  Tertiære erhverv
  50
  Procent
  Udenlandsgæld
  8 780 817 000
  US dollar