[[suggestion]]
Bosnien-Hercegovina
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Sarajevo

Etniske grupper

bosniakker 48%, serbere 37.1%, kroater 14.3%, andre 0.6% (2000)

Sprog

bosnisk, kroatisk, serbisk

Religion

muslimsk 40%, ortodokse 31%, romerskkatolske 15%, andre 14%

Befolkningtal

3 819 684

Styreform

Demokratisk republik

Areal

51 129 Km2

Valluta

Marka

Bruttonationalindkomst per indbygger

12 172 PPP$

Nationaldag

1. marts

Andre landesider

Geografi

Bosnien-Hercegovina består hovedsageligt af grundfjeld og 92 % af landområderne ligger over 150 meter over havets overflade. Omtrent halvdelen af landet er dækket af skov, men skovrydning er et stort problem. Bosnien-Hercegovina kan inddeles i tre geografiske zoner. Mod Kroatien i nord er det højslettelandskab. Her sørger floden Sava for frugtbare landbrugsområder. Centralt i landet ligger lavlandet, og området er rigt på skov og mineraler. Fra nordvest til sydøst i landet løber de Dinariske alper. Her er Maglić på 2386 meter landets højeste bjergtop. Størstedelen af Bosnien-Hercegovina har kontinentalklima med kolde vintre og varme somre. I den vestlige del af landet falder der op til 4000 mm nedbør om året, og dette er et af de vådeste områder i Europa. Nedbørsmængden skyldes et lavtryk fra Middelhavet som blæser ind over landet. Ved kysten i syd er der middelhavsklima. Bosnien-Hercegovina kæmper med luftforureningen fra metalindustrien, en anden miljøudfordring er affaldshåndtering i de store byer.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bosnien-Hercegovina, ville vi behøve 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Bosnien-Hercegovina var engang en del af Romerriget. Efterfølgende blev landet invaderet af forskellige folkegrupper, før landet i 1300-tallet blev selvstændigt. Dette varede dog kun til 1400-tallet, hvor tyrkerne tog kontrol over området. I opgøret efter den tyrkisk-russiske krig i 1877-1878 blev Bosnien en del af Østrig-Ungarn. Modstanden mod Østrig-Ungarn voksede bland serbere og kroater. Da Østrig-Ungarn tronarving blev dræbt af en bosnisk/ serbisk student, udløste det 1. Verdenskrig. Efter krigen blev Bosnien en ud af seks delstater i Jugoslavien. Fra 1945 blev Jugoslavien styret af den kommunistiske Tito, som indførte etpartistyre. Efter Titos død i 1980 voksede nationalismen i delstaterne, og i 1989 krakelerede samarbejdet i Jugoslavien. Bosnien-Hercegovina blev selvstændigt i 1992. Bosniske serbere modsatte sig dette, de ønskede at slå sig sammen med Serbien for at beskytte deres eget folk. En treårig borgerkrig brød ud. Under krigen blev etnisk udrensning brugt som virkemiddel. Den mest kendte episode skete i Srebenica i den østlige del af Bosnien i 1995. Der blev omkring 8000 civile bosniere dræbt af serbiske styrker. Massakren er det første folkemord i Europa siden 2. Verdenskrig, og førte til at NATO bombede serbiske mål. Efter pres fra blandt andet USA, indgik parterne en fredsaftale i 1995, Daytonaftalen. I løbet af hele borgerkrigen blev døde flere end 100.000 mennesker og halvdelen af befolkningen blev drevet på flugt.  

Samfund og politik

I juli 1995 blev mindst 8000 bosniakker dræbt og over 25000 drevet på flugt fra byen Srebrenica nær den serbiske grænse. Byen var et vigtigt mål for serberne, som kontrollerede omkringliggende områder. Derfor var den også beskyttet af FN’s fredsbevarende styrker og bosniske soldater. Fordi støtte og soldater blev nægtet adgang til Srebrenica, blev situationen i byen yderligere forværret i 1995. Angrebet begyndte den 6. juli, og hændelsen står som en af de værste krigsforbrydelser i efterkrigstidens Europa. NATO svarede med at bombe serbiske militære mål, og serberne gav efter for internationalt pres.

I fredsaftalen blev det bestemt, at landet skulle deles ind i to enheder, den serbiske republik Srpska og den kroatiske og bosniak dominerede føderation Bosnien-Hercegovina. En repræsentant blev sat til at overvåge implementeringen af fredsaftalen, i dag er denne en EU-repræsentant. På nationalt niveau deles den udøvende magt mellem et præsidentråd og regeringen. Præsidentrådet består af én bosniak, én serber og én kroat som vælges hvert fjerde år. Rådets medlemmer bytter på præsidentpladsen i løbet af perioden. Landet kritiseres for at bryde menneskerettighederne, da øvrige folkegrupper ikke kan stille til præsidentvalg. Politiske partier følger ikke en højre-venstre skala. Nationalistiske partier som ønsker mere magt til egen folkegruppe kæmper mod hinanden og multietniske partier. I 2003 blev der indført en fælles læreplan for alle skoler, for at mindske de etniske modsætninger. Landet er dog stadig svært segregeret. Omtrent 30 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen og omtrent 35 % mangler sygeforsikring.

 

Bosnien-Hercegovina er fortsat stærkt præget af etniske modsætninger. I Daytonavaftalen blev det bestemt, at landene skulle inddeles i to selvstyrende dele : Srpska (serbisk republik), og Føderationen Bosnien-Hercegovina (kroat- og bosniakdomineret). En international højrepræsentant blev sat til at overvåge implementeringen af fredsaftalen. Hver del har sin egen præsident, parlament og regering, og de fleste store beslutninger tages i delstaterne. Derudover er der et præsidentråd og en regering på nationalt niveau, som er fælles for hele landet. Præsidentrådet består af en bosnier, en serber og en kroat – og de vælges hvert fjerde år. Landet kritiseres for at bryde menneskerettighederne, idet der ikke er andre folkegrupper, der kan stille op til præsidentvalg. Dette er en af grundene til at Bosnien-Hercegovina ikke er blevet optaget som medlem i EU.

2003 blev der indført en fælles læreplan for alle skoler, for at mindske de etniske modsætninger. Landet er dog stadig svært segregeret. Omtrent 30 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen og omtrent 35 % mangler sygeforsikring.

I grove træk er bosnisk-hercegovinsk politik delt mellem de, der ønsker at bygge en multietnisk stat, og de nationalistiske partier, som vil sikre magten til egne etniske grupper. Endvidere præges politikken af korruption og et tungt bureaukrati.

Økonomi og handel

Bosnien-Hercegovina var den næst fattigste delrepublik i Jugoslavien, og havde et dårligt udgangspunkt for at klare sig økonomisk, da det blev selvstændigt. Borgerkrigen ødelagde økonomien fuldstændigt. Produktionen faldt med 90 % og BNP med 80 %. Industrien forsvandt på grund af forsyningssvigt og direkte krigshandlinger. Efter krigen sørgede udenlandsk bistand for stor økonomisk vækst, men væksten aftog da giverglæden forsvandt. Den globale finanskrise i 2008 har haft store konsekvenser for Bosnien-Hercegovina. Arbejdsløsheden voksede gevaldigt og eksportindtægterne faldt. Dette skræmmer potentielle investorer. Den økonomiske situation er alligevel forbedret i det sidste årti. Siden 1995 er produktionen tredoblet, eksporten er tidoblet og antallet af job i servicesektoren øges. Produktionen af kul er på samme niveau som før krigen. De vigtigste handelspartnere er Kroatien, Slovenien og Italien. Bosnien-Hercegovina importerer madvarer, maskiner og brændsel. Af eksportvarer er metal, træprodukter og tekstiler de vigtigste.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Bosnien-Hercegovina på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  440 560 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,008
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  16,90
  procent
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,649
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  47,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  22 233
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  6,23
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,1
  Prosent
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  1 345
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,065
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  38
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Pressefrihed
  29,02
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  71,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  2,3
  Procent
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  6
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  76
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  17
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  4
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  11
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  27
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,7
  Procent
  Alfabetisme
  97,0
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  Mangler data
  Procent
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,158
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  39,0
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  21,43
  Procent
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  88,6
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  23
  Procent
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  3 366
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  65,3
  Procent
  Ledighed
  20,8
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  18 054 854 789
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  5 148
  US Dollar
  Primære erhverv
  6
  Procent
  Sekundære erhverv
  24
  Procent
  Tertiære erhverv
  66
  Procent
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  69,5
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Bosnien-Hercegovina

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  15
  Personer
  Befolkningstal
  3 503 554
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  19 577
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  5 466
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,768
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  99 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  73
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,39
  Skala: 1-10 (10 er bedst)