[[suggestion]]
Brasilien
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Brasilia

Etniske grupper

Hvide (af europæisk herkomst) 53.7%, mulatter 38.5%, sorte 6.2%, andre/uspecificeret 1.6% (2000)

Sprog

Portugisisk, spansk, engelsk, fransk

Religion

Romersk-katolikker 73.6%, protestanter 15.4%, spiritualister 1.3%, bantu/voodoo 0.3%, andre/uspecificeret/ingen 9.4% (2000)

Befolkningtal

202 656 788

Areal

8 511 965 km2

Valluta

Real

Bruttonationalindkomst per indbygger

15 124 PPP$

Nationaldag

7. september

Andre landesider

Geografi

Brasilien er det femte største land i verden efter Rusland, Canada, Kina og USA. Landet har et meget varieret landskab. I den nordlige del af landet ligger regnskovsområdet Amazonas, mens den sydlige del af landet er dækket af bjerge og savanneområder med skov. Brasilien har også en meget lang kystlinje. Klimaet er tropisk, og forskellen mellem vinter og sommer er lille.

Miljømæssigt er rydning af regnskoven i Brasilien et stort problem. I 2005 var en femtedel af skoven allerede hugget ned. Regnskoven reduceres med mellem 1,5 til 4 procent om året. Minevirksomhed, kvægdrift og landbrug er nogen af årsagerne til den omfattende skovrydning. Tab af regnskov fører også til en reduktion af Brasiliens ellers meget rige plante- og dyreliv, og truer eksistensgrundlaget for indianerbefolkningen i området. Miljøproblemer som luft- og vandforurening er også et stort problem særligt i de store byer, som Rio de Janeiro og Sao Paulo.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Brasilien, ville vi behøve 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Før portugiserne koloniserede Brasilien i 1500-tallet var området befolket af forskellige indianergrupper. I denne periode var der mellem tre og fem millioner indianere i landet. I dag er det blot mellem 100.000 og 200.000 tilbage. Indianere blev taget til fange og brugt som slaver af portugiserne, der manglede arbejdskraft til deres sukker- og kaffeplantager. Mange indianere døde af sygdomme som portugiserne bragte med sig. På jagt efter arbejdskraft blev der fragtet millioner af slaver fra Portugals kolonier i Afrika til Brasilien. Slaveriet blev først afskaffet i 1888, dette var Brasilien det sidste land i verden til at gøre. Efter 300 år med Portugal ved magten, blev Brasilien i 1822 en selvstændig nation. Det blev etableret som en republik med en præsident som øverste leder. Den politiske situation i landet har været ustabil, og præget af skiftet mellem demokratiske og militære styreformer. Brasilien fik sin første civile præsident i 1985, og grundloven som blev vedtaget i 1988 markerede den endelige overgang til demokrati.

Samfund og politik


Præsidenten er landets stats- og regeringschef. Han/hun vælges hvert fjerde år og udnævner ministre og embedsmænd. Den lovgivende magt ligger i parlamentet, Nationalkongressen. Efter at Luiz Inacio Lula de Silva, populært kaldet Lula, blev valgt til præsident i 2002 har retfærdig omfordeling været et prioriteret politisk tema - også efter hans arvtager Dilma Rousseff overtog magten i 2010.
Brasilien er det land i Sydamerika, hvor der er størst forskel mellem rig og fattig. Dette kommer specielt til udtryk i byerne hvor en stor andel af befolkningen lever i slumområder, også kaldet favelas. Fordelingen af jordområder er også meget skæv. En lille del af befolkningen ejer en stor andel af jorden, og der findes flere millioner jordløse landarbejdere. Helt siden kolonitiden har distriktspolitik været et betændt tema i Brasilien. Skatteindtægterne i de forskellige delstater fordeles til andre dele af landet. Det fører til, at de rige delstater klager over, at de må forsørge de fattige regioner.

Økonomi og handel


Brasilien har både en veludviklet landbrugs-, industri- og servicesektor. Den økonomiske situation i landet er god sammenlignet med andre latinamerikanske lande, og Brasilien er langt den største økonomi i regionen. Alligevel kæmper staten med stor udenlandsgæld, og til tider høj inflation' og siden 2011 har landet oplevet en alvorlig økonomisk nedgang.
Landbruget står for en stor andel af eksportindtægterne. Brasilien er en storproducent af kaffe og bananer, samtidig med at landet også er verdens største eksportør af kylling og oksekød. Andre vigtige landbrugsprodukter er sukkerrør, sojabønner, tobak, kakaobønner, hvede, majs og ris. Industri blev bygget op i 1980’erne hvor der blev lagt vægt på forskellige mekanismer som beskyttede deres egen industri. I 1990’erne blev industrien moderniseret og privatiseret. I dag betegnes Brasiliens som den vigtigste industristat i Latinamerika og producerer blandt andet biler, forskellige maskiner, elektroniske produkter, gummiprodukter, tøj og tekstiler. Samtidig med at de bearbejder sine egne landbrugsprodukter. Turismen i landet er vigtig og beskæftiger en stor del af befolkningen. Brasilien har også store forekomster af mineraler som for eksempel jernmalm, mangan og tin, og store forekomster af ædelstene.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Brasilien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  265 060 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  3,4
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,016
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  8,70
  procent
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,578
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  84,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  22,3
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  529 808
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  2,59
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,6
  Prosent
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,160
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  35
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  32,79
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  68,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,4
  Procent av BNP
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  1,6
  Procent
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  15
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,3
  Procent
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Malariaspredning
  5,1
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  54
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  9
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  62
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  44
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,0
  Procent
  Alfabetisme
  92,0
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  95,5
  Procent
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,414
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  43,4
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  10,72
  Procent
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  39
  Procent
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  15 378
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  2 601
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  17,9
  Procent
  Ledighed
  12,5
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  2 053 594 877 013
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  9 812
  US Dollar
  Primære erhverv
  5
  Procent
  Sekundære erhverv
  18
  Procent
  Tertiære erhverv
  71
  Procent
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  67,5
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Brasilien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  11 216
  Personer
  Befolkningstal
  210 867 954
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  7 658
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  96 010
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,759
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  77
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
  Globalt lykkeindeks
  6,30
  Skala: 1-10 (10 er bedst)