[[suggestion]]
Bulgarien
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Sofia

Etniske grupper

Bulgariere 76.9%, tyrkere 8%, romaer 4.4%, andre 0.7% (inklusiv russere, armere og vlachere), andre (ukendte) 10% (2011)

Sprog

Bulgarsk (officielt) 76.8%, tyrkisk 8.2%, romani 3.8%, andre 0.7%, uspecificeret 10.5% (2011)

Religion

Østlig ortodoks 59.4%, muslimer 7.8%, andre (inkl. katolikker, protestanter, jøder og armenske apostolske ortodokse) 1.7%, ingen 3.7%, uspecificeret 27.4% (2011)

Befolkningtal

7 036 848

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

110 879 km2

Valluta

Lev

Bruttonationalindkomst per indbygger

19 243 PPP$

Nationaldag

3. marts

Andre landesider

Geografi

Bulgarien ligger på Balkanhalvøen i det sydøstlige Europa. Landet grænser op til Rumænien, Tyrkiet, Grækenland, Republikken Makedonien og Serbien. Bulgariens sydøstlige del består af bjerge, og i det område ligger landets højeste punkt, det 2 925 meter høje Musala-bjerg. Bulgariens centrale område deles i to af Balkan-bjergene, som går tværs gennem landet fra vest til øst. I øst grænser Bulgarien op til Sortehavet, og i kystområdet er der bakkede landskaber og sletter. Bulgarien hører til fyrreskovszonen. Landets klima er en overgang fra middelhavsklima i syd til et koldere klima i bjergområderne i nord.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bulgarien, ville vi behøve 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Den tidligst kendte befolkning i det nuværende Bulgarien var thrakerne, et indoeuropæisk folkeslag. Bulgariens første rige blev grundlagt i 681. Riget var størst i 800-tallet og blev kristnet i 864. I 1000-tallet blev riget styret af det østlige Romerrige. Landet blev frigjort i 1100-tallet og i 1202 blev Bulgariens andet rige grundlagt. Tyrkerne erobrede landet og i 1396 blev landet det første af de europæiske lande, som blev indlemmet i det Osmanniske Rige. Osmannerne styrede Bulgarien i 500 år. Flere større oprør mod det fremmede styre blev slået ned i løbet af denne tid. På 1800-tallet voksede en national frihedsbevægelse frem, til del med støtte fra Rusland. Efter den russisk-tyrkiske krig blev Bulgarien et fyrstedømme med selvstyre i 1878. Landet selvstændighed blev anerkendt i 1908. Bulgarien var under Første Verdenskrig på centralmagternes side, og stod i Anden Verdenskrig på Tysklands side. Landet mistede en del af sine områder i krigen og blev invaderet og besat af Sovjetunionen. I 1946 blev landet udråbt til en kommunistisk folkerepublik.

Samfund og politik

Kommunistregimet ophørte i 1990, og de første demokratiske valg siden Anden Verdenskrig blev afholdt samme år. Landet fik en ny grundlov i 1991 og efter denne blev landet en parlamentarisk-demokratisk republik. Bulgariens præsident bliver valgt ved et direkte folkevalg for fem år ad gangen og maksimalt to perioder. Præsidenten besidder den øverste magt i landet, og er også forsvarets øverstkommanderende. Nationalforsamlingen vælges for fire år. Bulgarsk politik har siden kommunistregimets fald været præget af uro, og flere partier og alliancer har siddet ved magten. Bulgarien blev medlem af NATO i 2004 og af EU i 2007. Landet har haft flere store udfordringer knyttet til korruption, organiseret kriminalitet og høj arbejdsløshed. EU har stillet strenge krav til forbedringer og har i perioder frosset den økonomiske hjælp til landet. Levestandarden i landet er forholdsvis lav og fattigdom er udbredt.

Overgangen til markedsøkonomi har været vanskelig for landet. Under den akutte krise i 1997 var der tilfælde af hungersnød. Efter 2000 er økonomien og levestandarden blevet bedre, men de seneste år har finanskrisen fra 2007 fortsat præget landets økonomi. 

Situationen er særlig vanskelig for dem, som står udenfor arbejdsstyrken: pensionister, arbejdsløse, funktionshæmmede, gadebørn, børnehjemsbørn og romfolk. Barnedødeligheden er betydeligt højere end i resten af Europa. Bulgarien er et af de lande i Europa hvor UNICEF har størst andel børn, som vokser op i børnehjem. Med hjælp fra FN arbejder myndighederne på at finde nye hjem til disse børn. Det tidligere mål om at kunne lukke alle børnehjem inden 2014 blev langt fra opnået. En anden særligt udsat gruppe i Bulgarien er romfolket. I denne gruppe regnes 80% som fattige. Helbred, uddannelse og social støtte til denne gruppe er væsentlig dårligere end for en gennemsnits bulgarer. Mange romfolk bor i elendige huse uden basis sanitære forhold. Ydermere er der et enormt befolkningsfald i Bulgarien, der har dannet grundlag for samtlige spøgelsesbyer og rekorden som den hurtigst skrumpende befolkning i EU. 

Økonomi og handel

Efter at kommunismen kollapsede i 1991, begyndte Bulgarien sin smertefulde og langsomme overgang til markedsøkonomi. Kommunismens fald raserede Bulgariens økonomi og BNP faldt med op til 40%, men i 2004 var den steget op til samme niveau som før faldet. Dog havde den efterfølgende finanskrise en stor indvirkning på Bulgariens økonomi. Der er alligevel sket en udvikling: Arbejdsløshedstallene er faldet og inflationen er nu under kontrol. I 00'erne blev det meste af industrien privatiseret. Omfattende korruption er fortsat den største bremseklods for Bulgariens økonomiske udvikling. Bulgariens vigtigste eksportartikler er maskiner og landbrugsprodukter. Landets største naturressourcer er kobber, bly og træ. I dag står servicesektoren med turisme og udenrigshandel for det meste af BNP. Bulgarien er i 2018 EU's fattigste land. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Bulgarien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  1,5
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  22,90
  procent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,710
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  72,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  42 416
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  5,87
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,2
  Prosent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,635
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  42
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  35,11
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  51,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,6
  Procent av BNP
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  3,0
  Procent
  Undervægtige børn
  3,2
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  8
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  11
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  4
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  39
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  25
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  97,9
  Procent
  Alfabetisme
  98,4
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  91,2
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,223
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  46,4
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  23,75
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  96,6
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  49
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  15 867
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  4 709
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  22,3
  Procent
  Ledighed
  5,3
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  58 220 973 783
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  8 228
  US Dollar
  Primære erhverv
  4
  Procent
  Sekundære erhverv
  25
  Procent
  Tertiære erhverv
  68
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  63,4
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  6 751
  Personer
  Befolkningstal
  7 036 848
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 046
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  21 908
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,813
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  77
  År
  Forventet levealder for mænd
  70
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,01
  Skala: 1-10 (10 er bedst)