[[suggestion]]
Bulgarien
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Sofia

Etniske grupper

Bulgarere 83,9%, tyrkere 9,4%, romaere 4,7%, andre 2%(inklusiv makedonere, armenere, krimtatarer og tjerkessere) (2001)

Sprog

Bulgarsk (officielt) 84,5%, tyrkisk 9,6%, romani 4,1%, andre/uspecificeret 1,8% (2001)

Religion

Bulgarsk ortodokse 82,6%, muslimer 12,2%, andre kristne 1,2%, andre/uspecificeret 4% (2001)

Befolkningtal

7 112 641

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

110 879 km2

Valluta

Lev

Bruttonationalindkomst per indbygger

19 243 PPP$

Nationaldag

3. marts

Andre landesider

Geografi

Bulgarien ligger på Balkanhalvøen i det sydøstlige Europa. Landet grænser op til Rumænien, Tyrkiet, Grækenland, Republikken Makedonien og Serbien. Bulgariens sydøstlige del består af bjerge, og der ligger landets højeste punkt, det 2 925 meter høje Musala-bjerg. Bulgariens centrale område deles i to af Balkan-bjergene, som går tværs gennem landet fra vest til øst.I øst grænser Bulgarien op til Sortehavet, og i kystområdet er der bakkede landskaber og sletter. Bulgarien hører til fyrreskovszonen. Landets klima er en overgang fra middelhavsklima i syd til et koldere klima i bjergområderne i nord.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bulgarien, ville vi behøve 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Den tidligst kendte befolkning i det nuværende Bulgarien var thrakerne, et indoeuropæisk folkeslag. Bulgariens første rige blev grundlagt i 681. Riget var størst i 800-tallet og blev kristnet i 864. I 1000-tallet blev riget styret af det østlige Romerrige. Landet blev frigjort i 1100-tallet og i 1202 blev Bulgariens andet rige grundlagt. Tyrkerne erobrede landet og i 1396 blev landet det første af de europæiske lande, som blev indlemmet i det Osmanniske Rige. Osmannerne styrede Bulgarien i 500 år. Flere større oprør mod det fremmede styre blev slået ned i løbet af denne tid. På 1800-tallet voksede en national frihedsbevægelse frem, til del med støtte fra Rusland. Efter den russisk-tyrkiske krig blev Bulgarien et fyrstedømme med selvstyre i 1878. Landet selvstændighed blev anerkendt i 1908. Bulgarien var under Første Verdenskrig på centralmagternes side, og stod i Anden Verdenskrig på Tysklands side. Landet mistede en del af sine områder i krigen og blev invaderet og besat af Sovjetunionen. I 1946 blev landet udråbt til en kommunistisk folkerepublik.

Samfund og politik

Kommunistregimet ophørte i 1990, og de første demokratiske valg siden Anden Verdenskrig blev afholdt samme år. Landet fik en ny grundlov i 1991 og efter denne blev landet en parlamentarisk-demokratisk republik. Bulgariens præsident bliver valgt ved et direkte folkevalg for fem år for maksimalt to perioder. Præsidenten besidder den øverste magt i landet, og er også forsvarets øverstkommenderende. Nationalforsamlingen vælges for fire år. Bulgarsk politik har siden kommunistregimets fald været præget af uro, og flere partier og alliancer har siddet ved magten. Bulgarien blev medlem af NATO i 2004 og af EU i 2007. Landet har haft flere store udfordringer knyttet til korruption, organiseret kriminalitet og høj arbejdsløshed. EU har stillet strenge krav til forbedringer og har i perioder frosset den økonomiske hjælp til landet. Levestandarden i landet er forholdsvis lav og fattigdom er udbredt.

Overgangen til markedsøkonomi har været vanskelig for landet. Under den akutte krise i 1997 var der tilfælde af hungersnød. Efter 2000 er økonomien og levestandarden blevet bedre, men de seneste år har finanskrisen igen ramt landet.

Situationen er særlig vanskelig for dem som står udenfor arbejdsstyrken: pensionister, arbejdsløse, funtionshæmmede, gadebørn, børnehjemsbørn og romfolk. Barnedødeligheden er betydelig højere end i resten af Europa. Bulgarien er et af de lande i Europa hvor UNICEF har størst andel børn som bokser op i børnehjem. Med hjælp af FN arbejder myndighederne på at finde nye hjem til disse børn. Målet om at kunne lukke alle børnehjem inden 2014 er langt fra opnået. En anden specielt udsat gruppe i Bulgarien er romfolket. I denne gruppe regnes 80% som fattige. Helbred, uddannelse og social støtte til denne gruppe er væsentlig dårligere end for en gennemsnits bulgarer. Mange romfolk bor i elendige huse uden basis sanitære forhold.

Økonomi og handel

Efter at kommunismen kollapsede i 1991, begyndte Bulgarien sin smertefulde og langsomme overgang til markedsøkonomi. Kommunismens fald raserede Bulgariens økonomi og BNP faldt med op til 40%, men i 2004 var den steget op til samme niveau som før faldet. Den igangværende økonomiske krise har også haft sin indvirkning på Bulgariens økonomi. Der er alligevel sket en udvikling: Arbejdsløshedstallene er faldet og inflationen er under kontrol. I 00erne blev det meste af industrien privatiseret. Omfattende korruption er fortsat den største bremseklods for Bulgariens økonomiske udvikling. Bulgariens vigtigste eksportartikler er maskiner og landbrugsprodukter. Landets største naturressourcer er kobber, bly og træ. I dag står servicesektoren med turisme og udenrigshandel for det meste af BNP.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Bulgarien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  111 000
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  32,1
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  35,2
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  7 036 848
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,6
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,223
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,813
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  77
  År
  Forventet levealder for mænd
  70
  År
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  15 867
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  6 751
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 046
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  21 908
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,635
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  7
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  27
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  5,87
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  3,2
  Hektar pr. person
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,984
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  43
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  20,4
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  51,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,0
  Procent
  Alfabetisme
  98,4
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  99,5
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  86
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  22,3
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  4
  Procent
  Sekundære erhverv
  27
  Procent
  Tertiære erhverv
  68
  Procent
  Udenlandsgæld
  48 742 394 000
  US dollar