[[suggestion]]
Burkina Faso
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Ouagadougou

Etniske grupper

Mossi 52%, andre 48% (gurunsi, senufo, lobi, bobo, mande, fulani)

Sprog

Fransk (officielt), de indfødte afrikanske sprog, der tilhører den sudanske sprogstamme tales af 90 % af befolkningen

Religion

Muslimer 61.5%, romersk katolske 23.3%, folkereligion 7.8%, protestanter 6.5%, andre/intet svar 0.2%, ingen 0.7% (2010)

Befolkningtal

19 751 651

Styreform

Parlamentarisk republik

Areal

274 122 Km2

Valluta

CFA-franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 771 PPP$

Nationaldag

11. December

Andre landesider

Geografi

Burkina Faso har ingen kystlinje og er beliggende i det tørre Sahel-bælte i Vestafrika. Store dele af landet ligger på en savanne, beliggende ca. 200-300 meter over havets overflade. Vegetationen varierer fra fugtig savanne i syd til tornekrat og steppe i nord.

Landet har et rigt dyreliv, herunder elefanter, flodheste, antiloper, løver og leoparder. Burkina Faso har et tropisk klima med store forskelle mellem tørkeperioden og regntiden. Den gennemsnitlige nedbør er lav og lang tørke har gjort vand til en knap ressource. Ørkendannelse og jorderosion er alvorlige miljøproblemer for landet.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Burkina Faso, ville vi behøve 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie


Før franskmændene koloniserede Burkina Faso, blev landet styret af Mossi-kongedømmer. Mossi-folket indvandrede sydfra, og slog sig ned i Burkina Faso for omkring 1000 år siden.   

De regerede landet i over femhundrede år, og var kendt for at have et komplekst administrativt system, der gav plads til lokalt selvstyre. Burkina Faso, tidligere kaldet Øvre Volta, blev selvstændigt i 1960 efter at have været en fransk koloni siden 1904.
Efter uafhængigheden har landet været regeret af en række militære regimer. I 1983 gjorde kaptajn Sankara kup og skiftede navn fra Øvre Volta til Burkina Faso, som betyder "den ærlige mands land ". Sankara blev betragtet som en folkelig og meget populær præsident, og han igangsatte en revolution mod elitens privileger og for udvikling af landdistrikterne. I 1987 blev præsident Sankara dræbt af hans nærmeste medarbejder, Blaise Compaoré. Siden kuppet i 1987 har Compaoré siddet ved magten. Han har vundet alle præsidentvalg afholdt efter 1987, men oppositionen har boykottet valgene, og han har af den årsag ikke haft nogen modkandidat.

Den politiske situation i landet ændrede sig meget i 1998. Redaktøren for den uafhængige avis «L’Indépendant» blev dræbt af præsidentens sikkerhedsstyrker. Hændelsen udløste en storm af protester fra oppositionen og det civile samfund. Præsidenten mistede meget af sin støtte og blev tvunget til at gennemføre demokratiske reformer.

Selv om Compaoré lavede en ny grundlov og indførte flerpartisystem i 1991, har valgene været boykottet af oppositionen, der beskylder Compaoré for at drive valgfusk. Efter flere reformer skal præsidenten nu vælges i direkte valg for en femårig periode og kan kun sidde i to perioder. En domstol har imidlertid sagt at denne regel ikke har tilbagevirkende kraft - altså gælder den kun for Campaorés efterfølgere - ikke for ham selv.

Samfund og politik


Selvom Campaoré  har siddet ved magten i Burkina Faso siden 1987, er begrænsningerne med to præsidentperioder er ved at indhente Campaoré. Den nuværende periode skal være hans sidste. Der har været et stigende antal protester i landet i løbet af 2014, fordi præsidenten ønsker at ændre grundloven, så han kan blive genvalgt ved præsidentvalget i 2015. Derudover har Compaoré mistet noget af opbakningen i befolkningen. Valgsejren i 2010 blev fulgt af store protester, strejker og mytteri i 2011, og politiet slog hårdt ned på optøjerne ved brug af vold. 

Burkina Faso er et af verdens fattigste lande. Det er værst i de tørre områder i nord, hvor to tredjedele af alle familier lever under fattigdomsgrænsen. Næsten hvert tiende barn som fødes dør før det er fyldt et år. De helbredsmæssige problemer i Burkina Faso er enorme, særligt underernæring og manglende adgang til rent drikkevand udgør de største udfordringer for landet. Myndighederne har lavet flere tiltag for at kontrollere en større madkrise, herunder skattelettelser, lønstigninger til de offentligt ansatte, og tilskud på vigtige madvarer som majs og ris. 

Befolkningen i Burkina Faso er meget ung - næsten halvdelen er under 15 år og befolkningsvæksten er høj. Tre ud af fire burkinere bor i landdistrikterne, men befolkningsstrømmen til byerne er stor. Den nordlige og østlige del af landet er tyndt befolket, mens de centrale dele af landet er overbefolket.

I Burkina Faso er der omkring 60 forskellige etniske grupper, der har hver deres sprog. Mossi udgør næsten halvdelen af befolkningen, og har traditionelt haft en stor magt i Burkina Faso, både politisk og militært.

Burkina Fasos forhold til nabolandene er også anspændt. Landet beskyldes for at handle ulovligt med diamanter og have våbensamarbejde med oprørsbevægelser i både Sierra Leone og Angola. Ydermere har fattigdom har drevet mange burkinere på flugt til nabolandet Ghana og Elfenbenskysten.

Situationen i Burkina Faso er også præget af situationen i nabolandet Mali. Svære kampe mellem regeringstropper og oprørsstyrker i det nordlige Mali i 2012 har ført til massive flygtningestrømme over grænsen til Burkina Faso. FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) har sendt  nødhjælp og nødarbejdere til Burkina Faso for at hjælpe med at håndtere situationen.

Økonomi og handel

Burkina Faso er rangeret som et af verdens fattigste lande i forhold til både BNP per indbygger og FN's Human development index. Landet har de senere år gjort betydelige økonomiske fremskridt, men dette er i begrænset omfang kommet de almindelige borgere til gode. Omtrent 90% af arbejdsstyrken er ansat i landbruget. I tørkeperioder migrerer flere end 100.000 landbrugsarbejdere til nabolandene på jagt efter arbejde. Pengene, de tjener, sendes hjem og er af stor betydning for landets økonomi. De vigtigste eksportartikler er bomuld, kvæg og guld. Mineralforekomsterne er ikke blevet udvundet pga. store omkostninger og den store afstand til udskibningshavnene. Bomuld har siden 1990’erme været landets vigtigste eksportartikel. Landet er afhængig af den international bistand, og fik i 2000 blandt andet støtte gennem gældseftergivelse. I 1990'erne blev Burkina Faso underlagt Verdensbanken og IMF’s strukturtilpasningsprogram og mange af de statslige virksomheder blev som følge af dette privatiseret.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Burkina Faso på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  885 390 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  43,7
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,520
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  40,10
  procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,288
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  25,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  65,8
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  2 849
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,16
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,029
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  41
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Pressefrihed
  24,53
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  86,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,4
  Procent av BNP
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  21,3
  Procent
  Undervægtige børn
  7,6
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  81
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,2
  Procent
  Forventet levealder
  56
  Antal år
  Malariaspredning
  412,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  257
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  25
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  129
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  49
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  50,1
  Procent
  Alfabetisme
  34,6
  Procent
  Antal år i skole
  7
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  76,4
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,615
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  44,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  11,02
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  19,2
  Prosent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  4,6
  Procent
  Ledighed
  6,1
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  12 322 864 245
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  642
  US Dollar
  Primære erhverv
  28
  Procent
  Sekundære erhverv
  18
  Procent
  Tertiære erhverv
  43
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  15,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  203
  Personer
  Befolkningstal
  19 751 651
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  8 280
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  24 202
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,423
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  4 900
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  57
  År
  Forventet levealder for mænd
  55
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,59
  Skala: 1-10 (10 er bedst)