[[suggestion]]
Burkina Faso
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Ouagadougou

Etniske grupper

Mossi 40%, andre 60% (gurunsi, senufo, lobi, bobo, mande, fulani)

Sprog

Fransk (officielt), de indfødte afrikanske sprog, der tilhører den sudanske sprogstamme tales af 90 % af befolkningen

Religion

Muslimer 50%, traditionel religion 40%, kristne 10%

Befolkningtal

17 914 625

Styreform

Parlamentarisk republik

Areal

274 122 Km2

Valluta

CFA-franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 771 PPP$

Nationaldag

11. December

Andre landesider

Geografi

Burkina Faso har ingen kystlinje og er beliggende i det tørre Sahel bælte i Vestafrika. Store dele af landet ligger på en savanne, beliggende ca. 200-300 meter over havets overflade. Vegetationen varierer fra fugtig savanne i syd til tornekrat og steppe i nord.

Landet har et rigt dyreliv, herunder elefanter, flodheste, antiloper, løver og leoparder. Burkina Faso har et tropisk klima med store forskelle mellem tørkeperioden og regntiden. Den gennemsnitlige nedbør er lav og lang tørke har gjort vand til en knap ressource. Ørkendannelse og jorderosion er alvorlige miljøproblemer for landet.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Burkina Faso, ville vi behøve 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie


Før franskmændene koloniserede Burkina Faso, blev landet styret af Mossi-kongedømmer. Mossi-folket slog sig ned i Burkina Faso for omkring 1000 år siden. Mossi-folket indvandrede sydfra.  

De regerede landet i over femhundrede år, og var kendt for at have et komplekst administrativt system, der gav plads til lokalt selvstyre. Burkina Faso, tidligere kaldet Øvre Volta, blev selvstændigt i 1960 efter at have været en fransk koloni siden 1904.
Efter uafhængigheden har landet været regeret af en række militære regimer. I 1983 gjorde kaptajn Sankara kup og skiftede navn fra Øvre Volta til Burkina Faso, som betyder "den ærlige mands land ". Sankara blev betragtet som en folkelig og meget populær præsident, der har foretaget en revolution mod elitens privileger og for udvikling af landdistrikterne. I 1987 blev præsident Sankara dræbt af hans nærmeste medarbejder, Blaise Compaoré. Siden kuppet i 1987 har Compaoré siddet ved magten. Han har vundet alle præsidentvalg afholdt efter 1987, men oppositionen har boykottet valgene, og han har af den årsag ikke haft nogen modkandidat.

Den politiske situation i landet ændrede sig meget i 1998. Redaktøren for den uafhængige avis «L’Indépendant» blev dræbt af præsidentens sikkerhedsstyrker. Hændelsen udløste en storm af protester fra oppositionen og det civile samfund. Præsidenten mistede meget af sin støtte og blev tvunget til at gennemføre demokratiske reformer.

Selv om Compaoré lavede en ny grundlov og indførte flerpartisystem i 1991, har valgene været boykottet af oppositionen, der beskylder Compaoré for at drive valgfusk. Efter flere reformer skal præsidenten nu vælges i direkte valg for en femårig periode og kan kun sidde i to perioder. En domstol har imidlertid sagt at denne regel ikke har tilbagevirkende kræft - altså gælder den kun for Campaorés efterfølgere - ikke for han selv.

Samfund og politik


Selvom Campaoré  har siddet ved magten i Burkina Faso siden 1987, er begrænsningerne med to præsidentperioder er ved at indhente Campaoré. Den nuværende periode skal være hans sidste. Der har vært et stigende antal protester i landet i løbet af 2014, fordi præsidenten ønsker at ændre grundloven, så han kan blive genvalgt ved præsidentvalget i 2015.
Derforuden har Compaoré mistet noget af opbakningen i befolkningen. Valgsejren i 2010 blev fulgt af store protester, strejker og mytteri i 2011. Politiet slog hårdt ned på optøjerne ved brug af vold. 

Burkina Faso er et af verdens fattigste lande. Det er været i de tørre områder i nord, hvor to tredjedele af alle familier lever under fattigdomsgrænsen. Næsten hvert tiende barn som fødes dør før det er fyldt et år. De Helbredsmæssige problemer i Burkina Faso er enorme, særligt underernæring og manglende adgang til rent drikkevand udgør de største udfordringer for landet. Myndighederne har lavet flere tiltag for at kontrollere en større madkrise: bl.a. lavet skattelettelser, lønstigninger til de offentligt ansatte, og tilskud på vigtige madvarer som majs og ris. 

Befolkningen i Burkina Faso er meget ung, næsten halvdelen er under 15 år og befolkningsvæksten er høj.  Tre ud af fire burkinere bor i landdistrikterne, men befolkningsstrømmen til byerne er stor. Den nordlige og østlige del af landet er tyndt befolket, mens de centrale dele af landet er overbefolket.

I Burkina Faso er der bor omkring 60 forskellige etniske grupper, der har deres eget sprog. Mossi udgør næsten halvdelen af befolkningen. Mossi-folk har traditionelt haft en stor magt i Burkina Faso, både politisk og militært.

Burkina Fasos forhold til nabolandene er også anspænt. Landet beskyldes for at handle med ulovligt med diamanter og have våbensamarbejde med oprørsbevægelser i både Sierra Leone og Angola. Derforuden har fattigdom har drevet mange burkinere på flygter til nabolandet Ghana og Elfenbenskysten.

Situationen i Burkina Faso er også præget af situationen i nabolandet Mali. Svære kampe mellem regeringstropper og oprørsstyrker i det nordlige Mali i 2012 har ført til massive flygtningestrømme over grænsen til Burkina Faso. FN Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) har sendt  nødhjælp og nødarbejdere til Burkina Faso for at hjælpe med at håndtere situationen.

Økonomi og handel

Burkina Faso er rangeret som et af verdens fattigste lande i forhold til både BNP per indbygger og FNs Human development index. Landet har de senere år gjort betydelige økonomiske fremskridt, men dette er i begrænset omfang kommet de almindelige borgere til gode. Omtrent 90% af arbejdsstyrken er ansat i landbruget. I tørke tiden migrerer flere end 100.000 landbrugsarbejdere til nabolandene på jagt efter arbejde. Pengene de tjener sendes hjem, og er af stor betydning for landets økonomi. De vigtigste eksportartikler er bomuld, kvæg og guld. Mineralforekomsterne er ikke blevet udvundet pga. store omkostninger og den store afstand til udskibningshavnene. Bomuld har siden 1990’erme været landets vigtigste eksportartikel. Landet er afhængig af den international bistand, og fik i 2000 blandt andet støtte gennem gældseftergivelse. I 1990’erne blev Burkina Faso underlagt Verdensbanken og IMF’s strukturtilpasningsprogram og mange af de statslige virksomheder blev som følge af dette privatiseret.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Burkina Faso på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  274 220
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  21,9
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  19,6
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  19 751 651
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  5,2
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,615
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,423
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  56
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  57
  År
  Forventet levealder for mænd
  55
  År
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  43,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  65,8
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  20,7
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  203
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  8 280
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  24 202
  Personer
  Internt fordrevne
  4 900
  Internt fordrevne
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,029
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  53
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  54
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,16
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,3
  Hektar pr. person
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,874
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  42
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  17,9
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  86,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  52,5
  Procent
  Alfabetisme
  37,7
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  82,3
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  20
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  4,6
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  42,0
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  28
  Procent
  Sekundære erhverv
  23
  Procent
  Tertiære erhverv
  43
  Procent
  Udenlandsgæld
  2 543 690 000
  US dollar