[[suggestion]]
Burundi
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bujumbura

Etniske grupper

Hutu 85%, tutsi 14%, twa 1%

Sprog

Kirundi, fransk, swahili

Religion

Kristne 67%, traditonel religion 23%, muslimer 10%

Styreform

Republik

Bruttonationalindkomst per indbygger

778 PPP$

Andre landesider

Geografi

Burundi er et af Afrikas tættest befolkede lande. Så lidt jord fordelt på mange mennesker har ført til overgræsning og overdyrkning af jorden, og meget af landets oprindelige vegetation er forsvundet. I dag domineres meget af landskabet af menneskeskabt savanne. Burundi kæmper med både jorderosion og afskovning. Der er hele tiden pres på den lille mængde skov, der er tilbage i landet. Landets tropiske regnskov findes i lavlandet i vest. Klimaet er tropisk. Temperaturerne er imidlerid koldere i de dele af landet, hvor der er bjerge og plateauer. Forholdsvist store dele af Burundi er beliggende mellem 1500 og 2000 meter over havets overflade.

Ecoprint

0.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Burundi, ville vi behøve 0.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

I Burundi tilhører 85 procent af befolkningen den etniske gruppe, hutuerne, mens 14 procent er tutsier. Før Burundi blev en belgisk koloni, var landet var et feudalt kongerige regeret af en konge, der altid var tutsi. Alligevel blev der ikke lagt vægt på etnicitet, i nogen særlig grad. Det blev det først af tyskerne og belgierne, der koloniserede landet i slutningen af 1800-tallet. Både tyskerne og belgierne favoriserede tutsierne og styrkede deres egen position ved at sætte forskellige etniske grupper op mod hinanden. Da landet fik sin frihed i 1962, kontrollerede tutsierne hæren, og det var derfor, de overtog magten. Hutuerne organiserede sig i forskellige oppositionsgrupper, og til sidst lykkedes det at komme til valget i 1993, hvor hutuen Melchior Ndadaye blev valgt til præsident. Men han blev myrdet kort tid efter, hvilket udløste en lavine af vold mod civile tutsier. Tutsierne gjorde gengæld ved at dræbe hundredtusinder af hutuer, og derefter fulgte en borgerkrig, som varede indtil 2000. 700.000 hutuer er flygtet til Tanzania på grund af borgerkrigen. Efter borgerkrigens slutning har Burundi bevæget sig i retning af politisk stabilitet, og i maj 2008 forhandlede regeringen og den sidste aktive oprørsgruppe, FNL, en våbenhvile på plads. 

Samfund og politik

I 2005 fik Burundi en ny grundlov, og loven fra 1962, der favoriserede tutsierne, blev erstattet. Den nye lov fastslog, at præsidenten og de to vicepræsidenter skulle have forskellige etniske oprindelser. I ministerrådet og parlamentet skulle man have 60 procent hutuer og 40 procent tutsier. Tre pladser i parlamentet skulle også forbeholdes repræsentanter fra landets twa-befolkning, som udgør én procent af Burundis befolkning. 30 procent af regeringen skulle bestå af kvinder. Ifølge den nye lov måtte ingen etnisk gruppe udgøre mere end 50 procent af hæren. 

Burundis grundlov erklærer at en præsident højest må sidde i to perioder af fem år hver. Burundis præsident Pierre Nkurunziza blev første gang valgt i 2005, genvalgt i 2010 og valgte at stille op til en tredje periode i 2015 – i strid med loven. Dette førte til kamp i gaderne og efter et mislykket kup mod præsidenten, begyndte han forfølgelse af alle der ikke støtter præsidenten. De som ikke støtter præsidenten og hans parti ” Forces for Defending Democracy” bliver betragtet som landsforrædere, truet på livet og forfulgt. Det har resulteret i at landet økonomisk er gået i stå og at over 250.000 indbyggere er flygtet ud af landet, da de frygter for deres liv.

Økonomi og handel

Burundi er et af verdens fattigste lande, hvilket blandt andet skyldes borgerkrigen i 1990'erne, og landet generelt oplevet stor politisk og social uro. Hertil kommer, at ca. otte procent af befolkningen mellem 15 og 49 år er ramt af hiv/aids, og stadigt flere bliver smittet. 38 procent af befolkningen lever i absolut fattigdom. Landet er meget afhængig af økonomisk bistand fra udlandet, og kæmper mod øget inflation. Landbruget tegner sig for omkring halvdelen af landets BNP, men meget af jorden er udpint. Kaffe udgør 3/4 af den samlede eksport til udlandet, og landets økonomi er stærkt afhængigt af kaffepriserne på verdensmarkedet. Til trods for problemerne har væksten i landets økonomi siden midten af 00’erne været relativt positivt (i 2008 var væksten på 4,5 %). Burundi kæmper også med, at landskabet er vanskeligt fremkommeligt, at infrastrukturen er dårligt udviklet, og at varerne skal transporteres over lange afstande. Det er langt fra landbrugsområderne til havnene langs Tanganyikasøen. De sidste par år har landet været ramt af tørke og oversvømmelse, hvilket har ødelagt både afgrøder og infrastruktur.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Burundi på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  428 410 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  71,7
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,404
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  64,90
  procent
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,278
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  10,6
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  57,9
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  440
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,04
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  133
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,488
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  17
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  52,89
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  6
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  97,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  2
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,0
  Procent av BNP
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  5,1
  Procent
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  61
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,3
  Procent
  Forventet levealder
  51
  Antal år
  Malariaspredning
  194,5
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  1 050
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  22
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  58
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  114
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  79,6
  Procent
  Alfabetisme
  61,6
  Procent
  Antal år i skole
  8
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  96,6
  Procent
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,474
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  52,3
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  36,36
  Procent
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  7,6
  Prosent
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  2,9
  Procent
  Ledighed
  1,5
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  3 172 416 146
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  292
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  12
  Procent
  Tertiære erhverv
  42
  Procent
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  5,6
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Burundi

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  3 051
  Personer
  Befolkningstal
  11 216 450
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  499 808
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  65 911
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,417
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  57 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  53
  År
  Forventet levealder for mænd
  50
  År
  Globalt lykkeindeks
  3,78
  Skala: 1-10 (10 er bedst)