[[suggestion]]
Cameroun

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Yaoundé

Etniske grupper

Camerounske højlændere 31%, ekvatorialbantu 19%, kirdi 11%, fulani 10%, nordvestbantu 8%, østnigerianere 7%, andre afrikanere 13%, ikke-afrikanere 1%

Sprog

24 større afrikanske sprog, fransk og engelsk

Religion

Afrikanske religioner 40%, kristne 40%, muslimer 20%

Befolkningtal

24.678.234

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 609 PPP$

Andre landesider

Geografi

Cameroun er placeret tæt på ækvator og har tropisk klima. Mens den sydlige del er dækket af regnskov, er det nordlige Cameroun placeret på et plateau mellem 900 og 1300 meter over havets overflad og helt nord finder man savannelandskab. Helt i vest ligger landets højeste punkt, vulkanen Mount Cameroon. Myndighederne arbejder for at forebygge fremtidige katastrofer, hvis vulkanen igen går i udbrud.

Årstiderne skifter mellem regnfulde og tørre perioder. Mens der i den sydlige del af landet er to regnfulde perioder og rigelige nedbørsmængder, er de nordlige højtliggende områder præget af tørrere klima med én regnfuld periode om året. Temperaturen svinger lidt i landet som helhed og er hovedsageligt mellem 25 og 35 °C. Eftersom 40 procent af Cameroun er dækket af regnskov er træ er en vigtig eksportvare. Høsten kan dog samtidig udgøre et miljøproblem. Udvinding af tropisk træ er kendetegnet ved korruption, og så meget som 50 procent af den totale skovhugst er ulovlig. Meget af den lovlige skovhugst kan også være lige så uansvarlig og ødelæggende som den ulovlige og truer flere dyrearter. Den fine balance i regnskoven er ikke kun truet af skovbrug. En olieledning mellem Tchad og Cameroun, som blev bygget i 2003, kritiseres af miljøgrupper for at udgøre en trussel mod mangfoldigheden af landets dyreliv.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Cameroun, ville vi behøve 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

I år ca. 1000 e.Kr. kom de muslimske nomader Fulah til det område, der i dag er Cameroun. I 1472 kom portugiserne til kysten i Cameroun og navngav land efter de rejer, de troede, de havde fundet i Wuorifloden. Landet kom under tysk kontrol i slutningen af ​​1800-tallet, men blev delt mellem Frankrig og Storbritannien efter Første Verdenskrig som en del af krigsopgøret. Efter Anden Verdenskrig, blev den voksende utilfredshed med kolonistyret umuligt at tøjle for Storbritannien og Frankrig og i 1961 blev den uafhængige republik Cameroun skabt. Landet er delt mellem en fransktalende og en engelsktalende del. Fire af frem har fransk som andetsprog, mens resten har engelsk som andetsprog. Modersmålet er en form for Camerounsk. Der findes en konflikt mellem den fransksprogede og engelsksprogede del, som går tilbage til 1972, da føderationen mellem det britiske Cameroun og republikken Cameroun blev til et samlet Cameroun. De engelsktalende ser sig selv som diskriminerede.

Landet var længe en et-parti stat, men selv om oppositionspartier er blevet accepteret i de seneste årtier, har Cameroun siden uafhængigheden i 1961 kun haft to statsledere. Det lykkedes Ahmadou Ahidjo at skabe enighed i landet efter mange urolige år. Regimet klarede at få gang i en økonomisk vækst baseret på handel med kaffe og kakao og senere oliesalg. I 1982 overgav præsident Aidjo frivilligt magten til at partifællen og premierminister Paul Biya. Han kom fra samme parti, og blev statsminister. Efter Biya overtog øgedes den politiske uro, og de interne konflikter blev mere tydelige. Biya byggede sin magt på et netværk blandt de fransktalende i de centrale og sydlige dele af landet. I 1980'erne blev situationen forværret af at markedspriserne på kaffe, kakao og olie sank. I starten brugte landet opsparede indtægter fra oliesalget til at dække underskudet, men efter nogle år var de opbrugt. Cameroun så sig nødsaget til at tage store lån i Verdensbanken. I 1997 fik landet slettet store dele af denne gæld. Biya er gentagne gange blevet beskyldt for valgsvindel, og en stor del af oppositionen i 2003 dannede en fælles front for at udfordre Biya, dog uden held. I 2004 forsøgte Biya at skabe muligheder for at de engelsktalende indbyggere og muslimerne fra nord kunne få større indflydelse i politikken. 

Både i 1999 og 2004 var Cameroun øverst på listen over de mest korrupte lande i verden. Under finanskrisen i 2008 steg priserne på brændsel og mad, hvilket udløste store protester. Samme år fik Biya vedtaget en lovændring som gør at han kan vælges som præsident for uendeligt mange perioder. Han blev valgt for tredje gang i 2011, selvom også dengang blev beskyldt for valgfusk. I løbet af 2014 er alle interne sager blevet overskygget af den vanskelige sikkerhedssituation i nabolandene. Borgerkrigen i den Centralafrikanske Republik drev tusindvis af flygtninge over grænsen til Cameroun. Endnu mere alvorligt er truslen fra den nigerianske, islamistiske terrorgruppe Boko Haram, som både skaber en flygtningsstrøm ind i landet og har udført angreb på Camerounsk område. Boko Haram har også rekrutteret medlemmer i Cameroun. 

Samfund og politik

Præsident Paul Biya er en af Afrikas præsidenter, som har siddet længst ved magten - hele 27 år. Præsidentens magt er omfattende og giver ham både direkte kontrol over landets olieindtægter og retten til at vælge statsminister.

Korruption er et enormt problem. Samtidig som præsident Biya jævntligt afskediger korruptionsanklagede ministre, er han kendt for at splitte oppositionen ved hjælp af bevidst brug af etnisk tilhørighed og sin evne til afpresse vigtige politiske modstandere. Indbyggernes tillid til Camerouns politiske ledelse, domstole og politi har længe været dårlig. Til trods for mangelfuld respekt for menneskerettigheder og spændinger mellem kristne og muslimer og mellem engelsk- og fransktalende har situationen i Cameroun været relativ fredeligt, sammenlignet med andre lande i regionen. I 2006 fik Cameroun løst den måske største udenrigspolitiske udfordring, da landet skrev under på en aftale om at få den nigerianske halvø, Bakassi, overleveret til Cameroun. Daværende generalsekretær i FN, Kofi Annan, var en central person i forhandlingen af aftalen, som endte konflikten om den olierige halvø. 

Omtrent 2/5 af Camerouns befolkning regnes for at være fattig og lever på under to dollars om dagen. Særligt i nord og øst er andelen af fattige steget de sidste år. Tilgangen til sundhedsklinikker, rent vand og sanitæranlæg er dårlig. Generelt er tilstanden lidt bedre i byerne end i landbyerne. De mest hyppige sygdomme er aids, malaria, tuberkulose, gulsot og mave- og tarmsygdomme. Med international støtte har landet gennemført vaccinationsprogrammer mod mæslinger og polio. 

Camerouns befolkning består af 250 folkegrupper. Hovedgruppen béti-fang er præsident Biyas magtbase og er overrepræsenteret i regeringen og statsapparatet. Nord i Cameroun bor en blanding af muslimske (fulani) og ikke-muslimske grupper. Fulani har en stærk stilling i samfundet pga. sit høje uddannelsesniveau og økonomisk styrke. Befolkningen er ujævnt fordelt i landet. 3/4 bor på 1/3 af landområdet. Der bor flest i vest, mens befolkningen er lav i syd, nord og øst. 

Mange indbyggere drager til udlandet for at arbejde. Samtidig tager Cameroun imod mange migranter, særligt fra den Centralafrikanske republik, Tchad og Nigeria. FN har advaret mod om en humanitær krise i området. 

Økonomi og handel

Camerouns økonomi er langt over gennemsnittet i Afrika, og det seneste årti har oplevet en stabil vækst. Forudsætningerne er gode. Landet har tilgang til olie og andre naturressourcer og gode forudsætninger for landbrug. Landbrug har en meget vigtig plads i landets økonomi. Cameroun oplevede i 1960erne og 1970erne økonomisk vækst baseret på eksport af kakao, kaffe, og øget produktion af varer til eget forbrug. Da der blev opdaget olie ud for landets vestkyst øgedes den økonomiske vækst yderligere i slutningen af ​​70erne, før faldet i råvarepriserne på verdensplan i anden halvdel af 1980 førte til en økonomisk krise. Cameroun måtte optage store lån og øgede deres udlandsgæld betydeligt, hvilket i 1990 tvang landet til et samarbejde med Den Internationale Valutafond (IMF). Fra midten af 1990'erne, begyndte økonomien endelig at vise tegn på forbedring, med en årlig vækst på mellem 4 og 5 pct. Økonomien var i bedring, men det betyder ikke, at fattigdommen blev reduceret. Korruption og dårligt infrastruktur forhindrer fortsat udviklingen i landet, og landets rigdomme er ulige fordelt.

Siden handlen med andre lande er baseret på nogle få produkter, er økonomien sårbar for svingninger på verdensmarkedet og vejrforholdene. Olien er på vej til at blive opbrugt, og siden der ikke er fundet nye naturkilder, regner man med at der vil være tomt inden 2022. Kina er et af de lande, som har investeret stort i landets olieindustri. I 2011 lovede Kina lån til Cameroun for at bygge et dybere havnebassin i Kribi, hvor olien afsendes fra.

Inden præsidentvalget i 2011 advarede IMF om at den udbredte fattigdom, ungdomsledighed og de øgede forskelle i landet kunne føre til øget uro i landet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Cameroun på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  1 212 600 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  23,8
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,244
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  37,50
  procent
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,366
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  51,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  37,8
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  7 004
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,31
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,0
  Prosent
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  63
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,484
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  25
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Pressefrihed
  43,32
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  6
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  95,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,3
  Procent av BNP
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  7,3
  Procent
  Undervægtige børn
  5,2
  Procent
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  84
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,9
  Procent
  Forventet levealder
  52
  Antal år
  Malariaspredning
  303,8
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  881
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  26
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  119
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  194
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  80,6
  Procent
  Alfabetisme
  71,3
  Procent
  Antal år i skole
  9
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  95,2
  Procent
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,568
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  46,9
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  31,11
  Procent
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  281
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  60,1
  Prosent
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  7,2
  Procent
  Ledighed
  3,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  34 922 782 311
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  1 452
  US Dollar
  Primære erhverv
  15
  Procent
  Sekundære erhverv
  25
  Procent
  Tertiære erhverv
  48
  Procent
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  23,2
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Cameroun

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  11 754
  Personer
  Befolkningstal
  24 678 234
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  35 699
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  343 172
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,556
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  239 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  54
  År
  Forventet levealder for mænd
  51
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,04
  Skala: 1-10 (10 er bedst)