[[suggestion]]
Cameroun

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Yaoundé

Etniske grupper

Camerounske højlændere 31%, ekvatorialbantu 19%, kirdi 11%, fulani 10%, nordvestbantu 8%, østnigerianere 7%, andre afrikanere 13%, ikke-afrikanere 1%

Sprog

24 større afrikanske sprog, fransk og engelsk

Religion

Afrikanske religioner 40%, kristne 40%, muslimer 20%

Befolkningtal

24.678.234

Styreform

Republik

Areal

475 440 km2

Valuta

CFA-franc à 100 centimes

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 609 PPP$

Nationaldag

20. maj

Andre landesider

Geografi

Cameroun ligger lige nord for ækvator og naturen er meget varieret. De sydlige dele af landet er dækket af meget regnskov. De centrale områder af landet består af et højplateau – og de nordligste dele af landet består af store savanner. Helt i vest ligger Cameroun-bjerget – landets største bjerg. Det er en af de største og mest aktive vulkaner på den afrikanske kontinent.

Årstiderne skifter mellem regn- og tørkeperioder. I den sydlige del af landet er der meget nedbør. De nordlige områder har et mere tørt klima med kun én regnperiode om året. Temperaturen varierer kun lidt – og ligger som regel mellem 25 og 35°C.

Skovrydning og ulovlig fældning af regnskov medfører store miljøproblemer for landet. Fældning af skove i nord har medført, at store områder er blevet til ørkenlignende landskaber med dårlig jord.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Cameroun, ville vi behøve 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Der har sandsynligvis været pygmæstammer i Cameroun i over 50.000 år. Disse folkegrupper er blevet drevet bort fra de centrale områder af det bantutalende folk, som bosatte sig i de sydlige og vestlige dele af landet. Efter 1000-tallet (e.Kr.) bosatte det muslimske nomadefolket Fulani sig i de nordlige dele af landet.  

De første europæere, som kom til området, var portugisiske søfarere. Disse gav området navnet «camarões» efter det portugisiske ordet for rejer, da de fandt store mængder af et rejelignende dyr langs kysten. Portugiserne drev meget handel langs kystområder, og særlig slavehandel blev en stor industri i Cameroun. I 1800-tallet blev Cameroun en del af den tyske kolonimagt. Efter Anden Verdenskrig blev landet delt mellem Frankrig og England.

I 1961 blev forbundsrepublikken Cameroun oprettet efter mange års utilfredshed med det franske kolonistyre. I 1972 blev den britiskkontrollerede del af Cameroun en del af den selvstændige forbundsrepublik Cameroun. Efter Cameroun blev en selvstædig republik, har landet været præget af diktatorisk styre og stor korruption. Landet har også været stærkt præget af megen intern konflikt mellem den engelsksprogede og den fransksprogede del.

Samfund og politik

Cameroun er en republik, hvor den formelle magt besiddes af en præsident, som bliver valgt hvert syvende år. Præsidenten kan kun blive genvalgt én gang. Der er også en statsminister, men denne ministerpost har mest kun en ceremoniel rolle. Præsidenten i Cameroun sidder næsten på alt magten – og styrer både regeringen og militæret. På grund af korruption og mangel på fungerende demokratiske processer, har Cameroun kun haft to præsidenter, siden landet blev selvstændigt i 1961. 

Det camerounske samfund er stærkt splittet mellem den franskesproglige majoritet og den engelsksprogede minoritet. Sprog- og kulturforskellene gør, at det engelsksprogede område føler sig underrepræsenteret og undertrykt af landets fransksprogede styre. Denne konflikt har de sidste år haft en voldelig udvikling, og det har kostet mange menneskeliv.  

I de nordlige dele af landet, mod grænsen til Nigeria, har terrororganisationen Boko Haram de sidste år fået fodfæste. Til trods for stor modstand fra det camerounske militær, fortsætter terrorgruppen med at operere i landet.

Befolkningen i Cameroun er præget af landets dårlige infrastruktur. Adgangen til sundhedstjenester, rent vand og sanitære anlæg er dårlige. Smitte og spredning af sygdomme forekommer derfor hyppigt.

Økonomi og handel

Camerouns økonomi er godt over det afrikanske gennemsnit. Til trods for dette anslås det, at omkring 20% af landets befolkning lever under fattigdomsgrænsen. Landet har god adgang til olieressourcer. Derudover har landet gode forudsætninger for landbrug og udvinding af andre naturressourcer.

Siden 1990-tallet har Camerouns økonomi haft stor fremgang, og landet har formået at tilbagebetale meget af sin udenlandsgæld. I dag udgør eksport af olie omkring 40% af landets indtægt. Manglen på nye oliereserver betyder imidlertid, at landet i nær fremtid må udvikle og udnytte nye industrier, hvis den økonomiske fremgang skal opretholdes.

Selv om landet har haft stor økonomisk fremgang, har korruption og dårligt infrastruktur resulteret i, at forskellene mellem fattig og rig er øget. Landets politiske udfordringer og korruption har også hindret udenlandske investeringer og turisme.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Cameroun på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet