[[suggestion]]
Comorene

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Moroni

Etniske grupper

Antalote, Cafre, Makoa, Oimatsaha, Sakalava

Sprog

Arabisk og fransk (officielle), Shikomoro (blanding af swahili og arabisk)

Religion

Sunni Muslimer 98%, Katolikker 2%

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 522 PPP$

Andre landesider

Geografi

Comorerne ligger i Mozambiquekanalen og omfatter fire store vulkanøer. De består hovedsageligt af sort basaltlag omgivet af koralrev. Det højeste bjerg er den aktive vulkan Kartal 2361 meter over havets overflade. Øerne har et tropisk kystklima med små årlige temperaturudsving og meget nedbør. Den oprindelige pattedyrsfauna består af seks arter af flagermus og to halvabearter. 150 fuglearter er registreret, og næsten halvdelen af ​​de 43 arter, der yngler, er indfødte (endemisk), og mange er truet af udryddelse. Den oprindelige vegetation var en blanding af skov og græsarealer. Alle skove er nu væk, og det meste af jorden er opdyrket. Et stort miljøproblem er jorderosion, hvilket skyldes overdyrkning af jorden.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Comorene, ville vi behøve 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Comorerne var sandsynligvis først beboet af Melanesisk-polynesiske folk fra 500-tallet. Senere emigrerede folk fra både Afrikas østkyst og fra Indonesien, Madagaskar og Persien, samt fra de arabiske områder. Øerne var underlagt flere sultaner og allerede i det ​​tidlige 1500-tal blev Comorerne opdaget af europæiske sømænd. De næste år bosatte portugisere, hollændere og franskmænd sig her. Mayotte blev underlagt Frankrig i 1843, og de andre tre øer kom under fransk beskyttelse i 1886. Øerne fik status af oversøisk fransk territorium i 1947, med sin egen repræsentation i den franske nationalforsamling. I 1961 fik Comorerne selvstyre og uafhængighed blev opnået i 1974. En af de fire øer, Mayotte, valgte at forblive fransk via folkeafstemning. Konflikten over Mayottes status har siden været centralt i forholdet mellem Comorerne og Frankrig, hvor Comorerne vil overtage styringen af øen, mens Frankrig holder fast i, at øens beboere skal bestemme. Comorerne har været præget af stor politisk uro, og der har været 21 kup og kupforsøg, siden landet blev uafhængigt.

Fra midten af ​​1980'erne havde de comoriske myndigheder tætte forbindelser med apartheidregimet i Sydafrika. I den senere tid har Sydafrika mæglet mellem de modstridende parter på øen. I 1993 blev Comorerne medlem af Den Arabiske Liga. Efter et kup i 1999 stoppede både Frankrig og USA deres militære bistand til landet. Frankrig genoptog samarbejdet igen i 2002. Det svage politiske lederskab har gjort det muligt for udenlandske lejesoldater at have mere eller mindre fuldstændig kontrol over øerne.

Samfund og politik

Ud over alle kupforsøgene erklærede to af de tre øer sig for uafhængige stater i 1997, hvilket førte til mere uro og vold. I 1999 blev der indgået en endelig aftale om fordeling af magten, der betyder at præsidenten roterer mellem de tre øer, og at hver ø skal have sin egen regering. I 2006 blev præsident Sambi valgt i, hvad der betragtes som den første fredelige demokratiske overdragelse af magten i landets historie. Comorerne har generelt holdt tæt bånd til den tidligere kolonimagt Frankrig, selv om forholdet til tider har været anspændt. Navnlig spørgsmålet om øen Mayotte, betragtes som strategisk vigtig for Frankrig, fordi de har en militærbase dér. Frankrig er landets vigtigste handelspartner, og yder økonomisk bistand til Comorerne.

Størstedelen af landets befolkning er sunnimuslimer mens resten tilhører den romerskkatolske kirke. Omtrent halvdelen af befolkningen bor på øen Gran Comore, men man oplever særligt problemer med overbefolkning på den mindre ø Anjouan,

Økonomi og handel

Comorerne er et af Afrikas mest tætbefolkede lande. Få naturressourcer og dårlig politisk ledelse har betydet, at landet også er et af verdens fattigste. Landet er fuldstændigt afhængig af international bistand og pengeoverførsler fra borgere, der arbejder i udlandet. Overbefolkning, få naturressourcer og lidt landbrugsjord betyder, at omkring en tredjedel af befolkningen bor i udlandet, primært i Frankrig. Forretningslivet er svagt udviklet og landbruget er den vigtigste industri. Der drives hovedsageligt subsistenslandbrug, men landet eksporterer nogle landbrugsråvarer såsom vanilje, parfumeplanter og kokosnødder. Stor politisk uro i mange år har bidraget til at underminere udviklingen i Comorerne. Den manglende stabilitet har været en hindring i at tiltrække udenlandske investeringer, turisme og støtte. Comorene er nr. 159 af 187 i FN's indeks over menneskelig udvikling (Human Development Index 2010).

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Comorene på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  66 830 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  18,1
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,181
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  42,00
  procent
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,503
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,275
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  63
  År
  Forventet levealder for mænd
  60
  År
  Globalt lykkeindeks
  3,97
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  28,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  69,6
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  437
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  0,8
  Hektar pr. person
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  154
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,20
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,8
  Prosent
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  56
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 139
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korruption
  27
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  27,91
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  82,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  11,1
  Procent
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  69
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  62
  Antal år
  Malariaspredning
  4,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  335
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  32
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  70
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  35
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  71,6
  Procent
  Alfabetisme
  49,2
  Procent
  Antal år i skole
  8
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  79,8
  Procent
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  42,4
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  6,06
  Procent
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  77,8
  Prosent
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  38,0
  Procent
  Ledighed
  3,7
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  1 068 124 330
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  1 312
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  12
  Procent
  Tertiære erhverv
  53
  Procent
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  8,5
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Comorene

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstal
  832 347
  antal indbyggere