[[suggestion]]
Congo

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Brazzaville

Etniske grupper

Congolesere 48%, sangha 20%, m'bochi 12%, teke 17%, europæere/andre 3%

Sprog

Fransk, lingala, monokutuba, kikongo, flere andre lokale sprog

Religion

Kristne 50%, animister 48%, muslimer 2%

Befolkningtal

5 399 895

Styreform

Republik

Areal

342 000 km2

Valluta

CFA-franc à 100 centimes

Bruttonationalindkomst per indbygger

5 717 PPP$

Nationaldag

15. august

Andre landesider

Geografi

Congo ligger midt i Afrika, og Ækvator skærer igennem landet i nord. I den nordlige del af landet finder man desuden regnskove. Bakker og bjerge findes i øst, men der er vegetationen mere sparsom. I midten af landet ligger bjergkæden Chaillu. Længst mod syd finder man den frugtbare og græsklædte Niaridal. Langs grænsen mod Congo, løber floden Ubangi, som længst mod syd skifter navn til Congofloden. Nær udløbet til Atlanterhavet passerer floden Brazzaville.

Klimaet i Congo er fugtigt og varmt. Temperaturen ligger på omkring 25 grader året rundt. Nord for Ækvator kommer regntiden mellem april og oktober, og tørkeperioden varer fra november til marts. Syd for Ækvator er det modsat.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Congo, ville vi behøve 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Congo er, siden det blev uafhængigt fra kolonimagten Frankrig i 1960, blevet forvandlet fra en kommunistisk styret stat til en markedsliberal nation. At Congo blev fransk koloni var en del af grunden til at den belgiske Kong Leopold ønskede at få fat i landet syd for Congofloden - det som i dag er Den demokratisk republik Congo. Under et møde i 1885 blev Frankrig og Belgien enige om hvordan grænserne mellem de to stater skulle optegnes. Mens der har været meget opmærksomhed på hvordan belgierne udnyttede deres land under kolonitiden, har franskmændenes metoder til at udnytte Fransk Congo til at få elfenben, gummi og ikke mindst slaver, fået mindre opmærksomhed. Flere tusind af de som flygtede fra Leopolds Congo til fransk Congo, for at undslippe brutaliteten, flyttede tilbage. Befolkningen blev angiveligt halveret under kolonitiden som følge af undertrykkelse og udnyttelse.

De første årtier efter selvstændigheden var præget af politisk uro, som senere udviklede sig til borgerkrig. Congo blev erklæret kommunistisk under ledelse af det radikale parti MNR og præsident Massamba-Débat. I 1968 blev præsidenten afsat, og dette banede vej for fuldt militærstyre under ledelse af Major Marien Ngouabi, som blev Congos nye leder. Ved indgangen til 1990’erne havde Congo været igennem fire statsoverhoveder med militær baggrund, men kom efterfølgende i gang med demokratiseringsprocesserne. I 1990 gik regeringspartiet PCT væk fra kommunisme som ideologi for staten og for partiet. Etpartisystemet blev ophævet og mange nye partier blev stiftet. Efter en ny grundlov blev vedtaget i 1992, vandt UPADS valget, og Pascal Lissouba blev præsident.

Borgerkrigen fra 1997-1999 ødelagde landets infrastruktur, skoler og landbrug. Baggrunden for krigen var uenighed mellem tilhængerne af ekspræsident Sassou-Nguesso og Lissouba. Borgerkrigen havde politiske årsager, men spillede også på etniske skel, og de forskellige militsgrupper dræbte civile på baggrund af etnicitet. Borgerkrigen i Congo foregik delvist samtidig med krigen i nabolandet DR Congo. Flere lande blandede sig og støttede hver sin side. Internationale menneskerettighedsorganisationer fastslog efter krigens afslutning at alle parter havde været ansvarlige for grove brud på menneskerettighederne, da de brugte henrettelser, tortur og voldtægt som våben.

I 2001 erklærede Sassou-Nguesso at Congo igen skulle være demokratisk, og i 2002 blev der afholdt nyt præsidentvalg, som han vandt. På trods af fredsaftalen, fortsatte væbnede sammenstød igennem 2002 og 2003. Sassou-Nguesso og hans Congolesiske arbejderparti (PCT) vandt stort da der var parlamentsvalg i 2007, hvilket var et omstridt og kaotisk valg. Derefter blev han genvalgt som præsident i 2009, selvom han blev kritiseret for valgfusk. PCT blev desuden også det største parti ved valget i 2012.

I starten af 2015 demonstrerede tusindvis af kvinder i hovedstaden Brazzaville mod planer om grundlovsændringer, som ville gøre det muligt for præsidenten at stille op til endnu et valg. Ifølge de gældende regler kan han ikke sidde længere end til 2016.

Samfund og politik

Ifølge grundloven fra 2002 er Congo en demokratisk republik. Præsidenten vælges for en syvårsperiode og leder regeringen. Præsidenten har stor magt, og kan opløse nationalforsamlingen og udskrive nyt valg. Landet styres af præsident Denis Sassou-Nguesso og hans socialistiske arbejderparti, som har siddet ved magten side 1997, og stadig sidder der i 2019.Olie og store naturrigdomme har ikke løftet Congo ud af fattigdom. Årsagerne er årtier med dårlig økonomisk ledelse, korruption, borgerkrig og politisk uro. Borgerkrigen i 1997-1999 ødelagde store dele af sundhedsvæsenet, skoler, landbrugsjord og infrastrukturen. Genopbygningen er stadig igang. To ud af tre har ikke adgang til rent vand, og alvorlige sygdomme som malaria, tuberkulose og AIDS er udbredte. For de fleste congolesere er det familien, der udgør sikkerheden. De fleste står uden et formelt job, og forsyner sig selv med landbrug.

Byerne har udviklet sig, men det har stået stille i landsbyerne og i landbruget. Det har gjort at mange søger ind til byerne, og i dag er seks ud af ti congolesere bosat i byer. Congos befolkning består af omkring 50 forskellige etniske grupper, hvoraf størstedelen tilhører bantufolket. Cirka halvdelen af befolkningen består af congolesisk-talende grupper bosat i syd. En femtedel tilhører betekefolket, som findes i de centrale dele af landet og i nord. I Congo bor der også en gruppe libanesere, som dominerer handlen, og nogle tusind europæere, som stort set alle er fra Frankrig. I grundloven står det nedskrevet at politiske partier ikke må danne grundlag ud fra etnicitet, religion og geografi, men der er alligevel mange af de 240 partier, der tydeligt henvender sig til visse folkeslag. Denne tilgang til politik skaber yderligere splid mellem de forskellige folkeslag og religiøse tilhængere. 

I følge tal fra 2014 bor der lidt over en halv million indvandrere fra DR Congo i Congo.

Økonomi og handel

I løbet af de sidste 30 år er økonomien og erhvervslivet i Congo gennemgået store forandringer. Landet er gået fra at være afhængig af landbrug og tømmerhugst til at blive en betydningsfuld olieeksportør. Udnyttelse af landets rige oliereserver begyndte allerede før landet blev selvstændigt, men fik for alvor fart i 1980’erne. I dag står oliesektoren for mere end 50% af landets BNP, selvom sektoren kun erhverver 1% af den congolesiske befolkning. Størstedelen af olieindustrien styres af udenlandske selskaber, og korruption er udbredt i branchen. Den store afhængighed af olieindtægterne har gjort landet meget sårbart overfor det internationale oliemarked.

Congo er rigt på mange ressourcer, først og fremmest naturgas, guld, diamanter, bly, kobber, zink og skov. Handelssektoren er godt udviklet, og Congofloden har i århundreder været et vigtigt midtpunkt for handel, administration, og tjenester. Selvom Congo har mange gode forudsætninger, lever de fleste congolesere i fattigdom. Langvarig politisk uro og borgerkrig er de vigtigste årsager til at det er sådan. I løbet af 2000’erne er økonomien i det store hele kommet på vej til forbedring. I 2007 introducerede landet store initiativer til modernisering af landbruget og oprettelse af veje, for dermed at gøre handlen med varer fra landsbyerne mere enkel.

Congo er stadig afhængig af bistand, som særligt Frankrig bidrager med. Meget af udlandsgælden er blevet afskrevet, men Den Internationale Valutafond har stillet krav om bedre kontrol med brugen af penge, og en mere systematisk tilgang til fattigdomsbekæmpelse. Nye store initiativer med infrastrukturen blev påbegyndt i 2012 - veje, kraftværker og telekommunikation blev sat igang med penge fra Kina.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Congo på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  107 970 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  37,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,185
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  46,50
  procent
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,469
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  63,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  46,9
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  3 095
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,64
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,0
  Prosent
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  51
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,343
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  19
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  36,04
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  93,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  6,2
  Procent av BNP
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  37,5
  Procent
  Undervægtige børn
  8,2
  Procent
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  48
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  1,6
  Procent
  Forventet levealder
  58
  Antal år
  Malariaspredning
  197,6
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  442
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  19
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  147
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  376
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  80,9
  Procent
  Alfabetisme
  79,3
  Procent
  Antal år i skole
  9
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  85,8
  Procent
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,592
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  48,5
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  11,26
  Procent
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  37,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  197
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  56,6
  Prosent
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  12,0
  Procent
  Ledighed
  10,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  8 701 334 800
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  1 654
  US Dollar
  Primære erhverv
  7
  Procent
  Sekundære erhverv
  54
  Procent
  Tertiære erhverv
  26
  Procent
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  8,7
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Congo

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  3 199
  Personer
  Befolkningstal
  5 399 895
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,606
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  108 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  59
  År
  Forventet levealder for mænd
  57
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,81
  Skala: 1-10 (10 er bedst)