[[suggestion]]
Costa Rica
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

San Jose

Etniske grupper

Europæisk oprindelse/mestiser 94%, afrikansk oprindelse 3%, indianere 1%, kinesere 1%, andre 1%

Sprog

Spansk (officielt), engelsk

Religion

Romersk katolske 76,3%, evangelikalske 13.7%, jehovas vidner 1.3%, andre protestanter 0.7%, andre 4.8%, ingen 3.2%

Befolkningtal

4 659 000

Areal

51 100 km2

Valluta

Costaricansk colón

Bruttonationalindkomst per indbygger

16 610 PPP$

Nationaldag

15. september

Andre landesider

Geografi

Costa Rica ligger i Mellemamerika mellem Nicaragua i nord og Panama i sydøst. Landet har en kystlinje mod Stillehavet i vest og det Caribiske hav i øst. Costa Rica omfatter også øen Isla del Coco i Stillehavet, ca. 550 km fra kysten. Costa Ricas midterste del består af et bjergområde, som deler landet i en vestlig og østlig del. I dette bjergområde ligger landets højeste punkt, det 3 819 meter høje Cerro Chirripo. Costa Rica er rig på biologisk mangfoldighed og omkring en fjerdedel af landets areal er beskyttede områder. Landet har kun to årstider, en regntid, som varer fra maj til november og en tørketid, som strækker sig fra december til april. Costa Rica er udsat for vulkanudbrud og jordskælv. Landets største miljøproblemer er jorderosion og luftforurening.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Costa Rica, ville vi behøve 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Den opdagelsesrejsende Christoffer Columbus ankom til det nuværende Costa Ricas kyst i 1502. Han gav landet navnet "den rige kyst", som hentydede til håbet om store rigdomme. Området blev først beboet 20 år senere. Landet blev en spansk koloni og urbefolkningen, indianerne, blev fordrevet eller døde af sygdomme, som europæerne tog med sig.

Costa Rica lå relativt isoleret, langt fra den koloniale hovedstad i Guatemala. Området udviklede sig til et fællesskab af spanske småbønder, som var et mere homogent og økonomisk ligestillet samfund end andre dele af Latinamerika. Landet blev uafhængigt af Spanien i 1821. Costa Rica udgjorde en del af en Mellemamerikansk Føderale Republik indtil 1838. Derefter blev landet sin egen republik, bestående stort set udelukkende af selvstændige småbønder. I midten af 1800-tallet udviklede kaffe og bananer sig til at blive landets vigtigste økonomiske grundlag. Siden 1800-tallet har der kun været 2 perioder med ustabilitet i landet. Den første var i 1917 til 1919, da Federico Tinoco herskede som diktator, og den anden var i 1948, hvor en 44-dages borgerkrig udbrød, som følge af et omstridt præsidentvalg.  

 I 1949 afskaffede Costa Rica militæret, og José Figueres Ferrer grundlagde det socialdemokratiske partiet Det Nationale Befrielsesparti (PLN). Ferrers parti kom til at dominere politikken det næste årti. Da havde hans forgænger, Guardia, allerede indført en stærk socialpolitik i landet. Med støtte fra kommunister, fagforeninger og den katolske kirken blev det grundlaget for den costaricanske velfærdsstat. Under Ferrer blev stemmeretten udvidet til også at gælde kvinder og sorte. Bankerne blev underlagt staten, formueskat blev indført, bønderne fik statslig støtte, og de vigtigste samfundsopgaver skulle løses af statslige selskaber. 

Omkring årtusindskiftet kom det konservative Kristensociale Enhedsparti (Pusc) til magten for første gang, men en korruptionsskandale førte til at partiet tabte i valget stort i 2006. 

Samfund og politik

Costa Rica har de bedste sociale velfærdsordninger og de bedste levevilkår i Mellemamerika. Landet er også et af regionens mest stabile lande med en lang demokratisk tradition. Costa Rica har almen stemmeret og landets præsident og nationalforsamling vælges for 4 år ad gangen. Forsvaret blev nedlagt i 1949, og der er en institutionaliseret og effektiv beskyttelse af menneskerettigheder i landet. Men til trods for landets velstand er der store forskelle mellem rige og fattige. Et andet samfundsproblem er organiseret kriminalitet og narkotikahandelen, som går gennem Sydamerika.

I 2004 blev landet rystet af en korruptionsskandale, som involverede flere profilerede politikere. Retssagerne som fulgte i perioden 2006-2008 var et vigtig opgør for costaricanere. Det politiske system i landet har efter valgene i 2006 og 2010 udviklet sig fra et traditionelt topartisystem til pluralisme både i form af politiske aktører og politiske alternativer.

Fra 2006 blev Arias valgt til præsident. Han gik straks i gang med at satse stort på velfærdssystemet og vejbyggeri landet. Men hans måske vigtigste sejr var at få en frihandelsaftale i stand med USA, Centralamerika og Den Dominikanske Republik. I 2007 stemte costaricanerne ja - med en lille margin - til aftalen.  Laura Chinchilla blev i 2010 den første kvindelige præsident i landet. Hendes regering bestod af næsten 50% kvinder. Hun har lagt stor vægt på socialpolitikken, men fremstår som en værdikonservativ kvinde, med udtalelser mod fri abort, mod partnerskab for homofile og et nej til at skille kirke og stat ad. 

Siden 2000 har Costa Rica været et land hvor forskellene mellem rig og fattige er blevet øget. Den økonomiske fremgang er stort set kun kommet de rige til gode. Hver femte costaricaner regnes som fattig, og omtrent 6% af befolkningen regnes som ekstremt fattige, selv om de fleste har adgang til sundhedstjenester. Fattigdommen rammer særligt landområderne.

Ved præsidentvalget i 2014 vandt Luis Guillermo Solís og hans parti Medborgeraktionen (PAC) og tog dermed regeringsmagten for første gang. Valgresultatet har taget landet et klart skridt til venstre i politikken. 

Økonomi og handel

Costa Rica er det mest velstående land i Mellemamerika. Kaffedyrkning kom i 1808 til Costa Rica fra Cuba, og gennem historien har også eksporten af bananer, sukker og kød været centrale i landets økonomi. I dag er Costa Ricas økonomi, udover landbruget, baseret på eksporten af elektronik til andre lande, samt turister, der betages af økoturisme og regnskovene. 

En recession rystede Costa Rica i slutningen af 1990erne, men efter årtusindskiftet er landets økonomi igen begyndt at vokse. Costa Ricas myndigheder har prøvet at styrke landets højteknologiske virksomheder, så de kunne øge eksporten. Dette er blevet anset for en vigtig årsag til landets økonomiske vækst i 00’erne. Folket i Costa Rica stemte i 2004 for en frihandelsaftale med USA. USA er Costa Ricas største handelspartner og investor.  

Costa Rica har længe hat et anspændt forhold til nabolandet Nicaragua på grund af en grænsestrid.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Costa Rica på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  99 020 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  1,3
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  20,00
  procent
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,651
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  64,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  5,5
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  7 759
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  1,63
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,6
  Prosent
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,767
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  56
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  12,24
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  43,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,0
  Procent av BNP
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  4,4
  Procent
  Undervægtige børn
  1,0
  Procent
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  9
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,3
  Procent
  Forventet levealder
  79
  Antal år
  Malariaspredning
  0,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  20
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  6
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  53
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  10
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,1
  Procent
  Alfabetisme
  97,4
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  96,6
  Procent
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,308
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  38,3
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  35,09
  Procent
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  89,8
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  1 958
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  20,1
  Procent
  Ledighed
  8,1
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  57 285 984 448
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  11 677
  US Dollar
  Primære erhverv
  5
  Procent
  Sekundære erhverv
  19
  Procent
  Tertiære erhverv
  69
  Procent
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  71,6
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Costa Rica

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1 774
  Personer
  Befolkningstal
  4 953 199
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  692
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  11 944
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,794
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  82
  År
  Forventet levealder for mænd
  77
  År
  Globalt lykkeindeks
  7,17
  Skala: 1-10 (10 er bedst)