[[suggestion]]
Danmark
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

København

Etniske grupper

Skandinaver, inuitter, færøyske. Tyske, tyrkiske, iranske, og somalske minoriteter

Sprog

Dansk, færøysk, grønlandsk (inuittisk dialekt) og tysk (lille minoritet)

Religion

Officiel religion: Evangelisk lutherske lære (Folkekirken), 76,9% af danskerne er medlem af Folkekirken, ca. 3% af danskerne er kristne (protestanter og romersk-katolske), ca 5 % er muslimer. Andre religioner (pålydende værdi på mindre end 1% hver) omfatter blandt andet Serbisk-ortodokse kristne, jødedommen og buddhismen (Kilde: Danmarks Statistik 2017 & CIA World Factbook).

Befolkningtal

5 748 769 (Danmarks Statistik 2017).

Styreform

Konstitiuonelt monarki

Areal

43 090 Km2

Valluta

Dansk krone

Bruttonationalindkomst per indbygger

49 029 PPP$

Nationaldag

5. juni

Andre landesider

Geografi

Danmark er det sydligste af de nordiske lande. Landet består af den store halvø Jylland og omkring 500 andre øer, hvoraf 79 er beboede. Øgrupperne, Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kendte. Danmark har kyst ud mod alle sider undtagen i syd, hvor landet grænser op til Tyskland. Dets beliggenhed gør det til en forbindelse mellem kontinentet og Skandinavien. Færøerne og Grønland er en del af det danske nationale fællesskab, men begge har internt selvstyre. Danmark har kystklima med kølige somre og milde vintre og nedbør hele året. Landet er fladt, og det højeste punkt er Møllehøj, der kun er 170 meter. Omkring 30 % af indbyggerne bor i hovedstadsområdet.

Earth Earth Earth Ecoprint

4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Danmark, ville vi behøve 4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

I begyndelsen af ​​vikingetiden bestod Danmark af flere små kongeriger, men for over 1000 år siden samlede kong Harald Blåtand Danmark under ét rige. Siden var landet i flere perioder en nordisk stormagt. I 1400-tallet samlede Dronning Margrethe I, datter af Valdemar Atterdal, de tre skandinaviske lande i én union - Kalmarunionen. Unionen bestod helt til Gustav Vasa brød ud og genoprettede Sverige som stat. Efter middelalderen mistede Danmark en række store landområder. Landet var fra 1807 på Frankrigs side under Napoleonskrigene. Napoleon tabte, og Danmark måtte afstå Norge til Sverige i fredsaftalen i 1814. Danmark formåede dog at beholde Island, Grønland og Færøerne. I 1864 mistede Danmark flere hertugdømmer til Tyskland efter den dansk-tyske krig. I 1. verdenskrig var Danmark neutral, men under 2. verdenskrig blev landet invaderet og besat af Tyskland. Den 5. maj 1945 overgav de tyske styrker sig, og landet har siden været frit.

Samfund og politik

Danmark er et konstitutionelt monarki. Monarken har ingen reel magt, men er stadig leder af landet. Siden 1972 har Dronning Margrethe II været den danske monark. Samfundsformen er demokratisk. Den udøvende magt ligger hos regeringen, som igen udspringer fra og er ansvarlig over for lovgiver, Folketinget. Lars Løkke Rasmussen har været Danmarks statsminister siden juni 2015. Danmark har været medlem af FN siden dets oprettelse i 1945 samt af NATO siden dets oprettelse i 1949 og af EU siden 1973. Medlemskab af EU og forbindelserne til EU's medlemslande er vigtig for Danmark. Landet har presset på for EU's udvidelse og har deltaget aktivt i drøftelserne om EU's fremtid og rolle. Det transatlantiske forhold og medlemskab af NATO er grundlaget for dansk sikkerhedspolitik.

Økonomi og handel

Danmark er en velfærdsstat med blandet økonomi og frihandel inden for EU. Danmark har været ramt af den globale finansielle krise i 2008, men er begyndt at kæmpe sig tilbage. Danmarks økonomi er baseret på tjenesteydelser, særligt i industri- og finanssektoren. Landbruget er stadig en vigtig industri, og Danmark er storeksportør af kød, æg, ost og smør. Fiskeri er også vigtigt. Siden 1970'erne har danskerne boret olie og gas op fra Nordsøen, hvoraf halvdelen eksporteres. Danmark er langt fremme med industrielt design. I fødevare- og møbelindustrien er landet også i verdenstoppen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Danmark på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,929
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,860
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  81
  År
  Forventet levealder for mænd
  77
  År
  Globalt lykkeindeks
  7,60
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  86,8
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  135
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  7,1
  Hektar pr. person
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  33 498
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  5,94
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  14,5
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  41
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  39 350
  Personer
  Fredsindekset
  1,353
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korruption
  88
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  9,87
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  19,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  4
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  79
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  6
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  3
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  3
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  5
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  98,7
  Procent
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,041
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  47,4
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  37,43
  Procent
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  96,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  93
  Procent
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  5 859
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  10,5
  Procent
  Ledighed
  5,0
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  329 865 537 183
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  57 219
  US Dollar
  Primære erhverv
  1
  Procent
  Sekundære erhverv
  20
  Procent
  Tertiære erhverv
  76
  Procent
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  97,1
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Danmark

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  4 297
  Personer
  Befolkningstal
  5 754 356
  antal indbyggere