[[suggestion]]
Djibouti
Flagg

Nøgletal og fakta

Andre landesider

Geografi

Djibouti er et af Afrikas mindste lande. Næsten 90 % af landet består af ørken med vulkaner og salt søer, og her bor nomadiske hyrder. Den salte Assalsjøen, som ligger 150 meter under havets overflade, er det laveste punkt på det afrikanske kontinent, og det andet laveste i verden. Området omkring søen er også en af ​​jordens varmeste steder med temperaturer over 50° C. Kun i bjergene i nord er der næsten fuld vegetation. 2/3 af befolkningen bor i hovedstaden, og resten bor i de relativt frugtbare kyststrækninger langs Tadjourabugten. Djibouti kæmper med tørke og med at landet ikke er særlig frugtbart. Hvis det regner, sker det i november og ofte i højst 20 dage. Hertil kommer, at saltholdigheden i vandkilder øges, og djiboutierne lider derfor af vandmangel. Forurening af drikkevandskilderne er også et stort problem. Skovene er truet af udvidelsen af ​​landbrugsarealer, og der er mange dyrearter der bliver truet på grund af dette. Myndighederne har forbudt jagt, men forbuddet overholdes ikke.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Djibouti, ville vi behøve 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Djibouti dominerer to etniske grupper - den somaliske Issa klan i det sydlige og Afar-folket i nord. Afar kom fra den arabiske halvø ca. 200 år f.Kr., men Issa-folket jagede dem senere væk fra området i syd. Begge stammer var nomader. I 800-tallet bragte muslimske missionærer islam til området, og i 700 år kontrollerede araberne handelen i regionen. I sidste halvdel af 1800-tallet, overtog Frankrig mere og mere kontrol over dagens Djibouti, og i 1897 blev området en fransk koloni. 60 år senere havde Djibouti omfattende selvstyre, men befolkningen, særligt Issa stammen, krævede fuld uafhængighed. Med en folkeafstemning i 1977 blev dette opnået, og Republikken Djibouti blev født. Lederen af ​​det Issa-dominerede parti, Hassan Gouled Aptidon, blev valgt til præsident. I 1981 forbød Gouled alle partier undtagen hans egen, og da han blev genvalgt i 1987, øgedes spændinger mellem de etniske grupper. Fem år senere brød en borgerkrig ud. FRUD, en modstandsgruppe hovedsageligt bestående af Afar-folket, kæmpede mod regeringsstyrkerne i 1990'erne. Først i 2000 lagde begge parter våbnene fra sig.

Samfund og politik

I 1992 afskaffedes etpartisystem efter pres fra Frankrig, og ti år senere forsvandt den begrænsning der var mellem 1992-2002, som var på fire partier. Djibouti har præsidentstyre efter fransk forbillede. Valgsystemet gør at det største parti, det Issa-dominerede RPP, er overrepræsenteret i parlamentet. RPP har haft magten landet siden uafhængigheden. I 2001 blev Dileita premierminister, og balancen i magtforholdet mellem de etniske grupper siden blevet meget bedre. Djibouti fører både en vestlig-venlig og en proarabisk politik. Det viser sig både i udenrigspolitikken og det juridiske system. Landet blander sharia, islamisk lov, med det franske retssystem. Den strategiske beliggenhed ved mundingen af ​​Det Røde Hav gør landet attraktivt for vestlige lande med interesser i Afrika. Båndene til Frankrig er stærke, og en amerikansk militærbase blev etableret i landet som led i krigen mod terrorisme. De sociale forhold i Djibouti er dårlige. Færre end én ud af tre børn gennemfører grundskolen, og ledigheden er op til 50 % i byerne. Mens 25-40 % af husholdningernes udgifter går til den narkotiske plante khat, er næsten 1/3 af alle børn underernærede. Betingelserne for kvinder er noget bedre end i nabolandene.

Økonomi og handel

Havnen i Djiboutis hovedstad er meget vigtigt for varertransport til og fra Det Røde Hav. Siden 1981 har den været en frihavn, hvilket betyder, at området er uden for landets toldgrænse. For Etiopien, er dette den vigtigste havn i udenrigshandelen. Tilsvarende er Djibouti helt afhængig af Etiopien bruger havnen - over 90 % af de varer, der passerer den, er på vej til eller fra Etiopien. Andre afrikanske lande anvender havnen som et mellemled i udenrigshandelen. Djibouti er afhængig af udenlandsk bistand. Frankrig er den største donor, men USA giver mere og mere. Store dele af landets indtægter kommer i form af betaling for vedligeholdelse af udenlandske militærbaser i landet. Fordi Djibouti hovedsageligt består af ørken, er landbrugspotentialet begrænset. Landet importerer derfor 80 % af alle fødevarer, hovedsageligt fra Etiopien. Fordi området er vulkansk, forsøger det at udnytte geotermisk energi. Det er håbet, at landet vil blive selvforsynende med energi og sidenhen eksportere det videre, men arbejdet er langsommeligt. I dag eksporterer Djibouti husdyr og læder.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Djibouti på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  23 200
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  0,1
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  0,2
  Procent
 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  971 408
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  3,1
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,476
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  58
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  60
  År
  Forventet levealder for mænd
  57
  År
 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  22,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  65,6
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  15,9
  Procent
 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  3 832
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  3 056
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  26 915
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  35
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,269
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  54
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  619
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,79
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  2,9
  Hektar pr. person
 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  31
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  16,4
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  87,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  90,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  47
  Procent
 •  

  Djibouti

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  17
  Procent
  Tertiære erhverv
  79
  Procent
  Udenlandsgæld
  957 452 000
  US dollar