[[suggestion]]
Dominikanske Republik
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Santo Domingo

Etniske grupper

Blandet europæisk og afrikansk oprindelse 73%, europæisk oprindelse 16%, afrikansk oprindelse 11%

Sprog

Spansk (oficielt)

Religion

Romersk katolske 95%, andre 5%

Befolkningtal

10 882 996

Styreform

Demokrati

Areal

48 670 Km2

Valluta

Dominikansk peso

Bruttonationalindkomst per indbygger

15 205 PPP$

Nationaldag

27. februar

Andre landesider

Geografi

Den Dominikanske Republik er et bjerg- og skovrigt land med tropisk klima. Landet udgør to tredjedele af øen Hispaniola, på den sidste tredjedel ligger Haiti. Hovedbjergkæden, Cordillera Central, går fra øst til vest, og deler landet i to. Dalene, som ligger mellem Cordillera Central og landets nordlige bjergkæde, er kendte for deres frugtbarhed. Længst mod vest er der et mere tørt og ørkenlignende landskab. Klimaet er varmt og fugtigt, men sjælden uudholdeligt varmt. Landets miljøproblemer består i at muldlag forsvinder, afskovning og vandforsyning. Landet ligger midt i et orkanbælte er særligt udsat i perioden fra juni til oktober.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Dominikanske Republik, ville vi behøve 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Den Dominikanske Republik har været i USA’s skygge i landets moderne historie. Da landet i begyndelsen af 1900-tallet ikke længere kun betale sin udlandsgæld, invaderede USA landet i otte år og hjalp general Rafael Trujillo til magten. Trujillo ledte et rædselsregime indtil han blev myrdet i 1961 - også dét med USA’s støtte. USA ville ikke have at landet skulle opleve en revolution som de havde på Cuba. Da venstrefløjen alligevel kom til magten efter et frit valg i 1965, greb USA endnu en gang ind ved en ny invasion. Efter 30 år med Trujillons diktatur fulgte 30tredive år med hans efterfølger, Joaquin Balguer. Han forfulgte og dræbte medlemmer fra det revolutionære parti (PRD), som USA hjalp til med at slå ned i 1965. Det lykkedes Balguer at blive genvalgt i både 1970 og 1974, delvis gennem skræmmepropaganda, men demokratiseringsprocesserne kom i gang i løbet af dette årti. Det blev gradvist et mere demokratisk styre, og militærets magt blev mindre. PRD vandt valget i 1978 og i 1982, men efter oliekrisen lykkedes det ikke partiet at holde det de havde lovet om sociale reformer. Dermed kom Balguer tilbage til magten i 1986, 1990 og 1994. I præsidentvalget i 1996 blev valget vundet af en helt ny kandidat fra det nye Partiet for dominikansk befrielse (PLD), Leonel Fernandez. Hans regering indførte økonomiske reformer, og landet gik ind i en god, men kortvarig periode med økonomisk vækst.

Valget i 2000 bragte PRD tilbage til magten, med Rafael Hipólito Mejía som præsident. Et par år senere havde man igen fået nedgang i økonomien og stor arbejdsløshed. Det blev sagt at være drømmen om den nære fortid, som fik Fernandez tilbage i præsidentstolen ved valget i 2004. Han overtog da en tredjedel af arbejdsstyrken stod uden arbejde, og valutaen havde halveret sin værdi mod dollaren. Fernandez’ program indebar besparelser i offentlige udgifter for at få økonomien på fode og genvinde tilliden blandt udenlandske investorer. Fernandez blev genvalgt i 2008. Landet havde sluttet sig til en frihandelsaftale med USA og de centralamerikanske stater, som en hovedstrategi for at styrke økonomien.

I 2012 blev Danilo Madina Sanchez valgt til præsident og sidder fortsat på posten.

Samfund og politik

Den Dominikanske Republik er i følge grundloven fra 1966 et repræsentativt demokrati. Magten er tredelt i udøvende-, lovgivende- og dømmende magt. Præsidenten har stor magt og udnævner regeringen, iværksætter love som kongressen har vedtaget, og er samtidig øverstkommanderende for landets forsvar. Præsidenten og vicepræsidenten vælges samtidig i samme valg for fire år af gangen. Politikken i Den Dominikanske Republik er præget af personfokus, og der har flere gange været påstande om valgfusk. Landet kæmper med omfattende korruption og lav tillid til myndighederne. Landet står overfor store politiske udfordringer i forbindelse med narkotikahandel, menneskehandel, vold og organiseret kriminalitet. Forholdet til Haiti er anspændt på grund af den store mængde af haitianske flygtninge, som opholder sig i landet, og som ofte er udsat for diskriminering. Den nye grundlov fra 2009 er blevet kritiseret for at både abort og homoseksuelle ægteskaber er blevet ulovligt, samt indførelsen af restriktioner på flere minoriteters rettigheder. 

Mere end én ud af tre lever i ekstrem fattigdom i Den Dominikanske Republik. Vand- og elektricitetsforsyning er en konstant udfordring for store dele af befolkningen. Der findes mellem en halv og en hel million haitianere, der er født i Den Dominikanske Republik, men som i praksis er statsløse. Denne del af befolkningen lever under slavelignende forhold i landets sukkerproduktion, hvilket har vakt store internationale reaktioner.

Økonomi og handel

Den Dominikanske Republik er i dag blandt Caribiens fattigste lande. Der er stor arbejdsløshed og arbejdsudvandringen er høj. Den Dominikanske Republik har traditionelt solgt sukker, kaffe og tobak til udlandet, og tjent penge på det. I 1960- og 1970’erne fik landet gode penge for sukker og dets økonomiske vækst var blandt de stærkeste i Caribien. Svækkede markeder of faldende sukkerpriser har efter 1980’erne svækket landets økonomi og landbrugsproduktionen har mistet en stor del af sin betydning. Landets vigtigste indtægtskilder har udviklet sig til at blive en stadig voksende turistindustri, oveni at dominikanere, der arbejder i udlandet sender penge hjem. Turismens del af den økonomiske vækst er stor, og det forventes at den vil fortsætte med at stige. Men med turisme følger også kriminalitet og narkotika. Servicesektoren bidrog i 2002 med 55% af BNP og beskæftigede 64% af den erhvervsaktive befolkning.

Landet har oprettet økonomiske frizoner, som har bidraget til flere arbejdspladser og udenlandske investeringer, og det er en vigtig indtægtskilde. USA er landets vigtigste handelspartner.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Dominikanske Republik på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  117 600 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  1,6
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,016
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  30,50
  procent
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,581
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  69,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  12,1
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  21 540
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  2,07
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,7
  Prosent
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,073
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  30
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  27,90
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  69,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,7
  Procent av BNP
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  10,4
  Procent
  Undervægtige børn
  2,4
  Procent
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  30
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,2
  Procent
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Malariaspredning
  0,1
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  111
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  20
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  90
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  45
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,8
  Procent
  Alfabetisme
  93,8
  Procent
  Antal år i skole
  11
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  92,9
  Procent
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,470
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  40,3
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  26,84
  Procent
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  1 578
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  29,8
  Procent
  Ledighed
  5,8
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  75 931 656 815
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  7 052
  US Dollar
  Primære erhverv
  6
  Procent
  Sekundære erhverv
  27
  Procent
  Tertiære erhverv
  67
  Procent
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  65,0
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Dominikanske Republik

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  746
  Personer
  Befolkningstal
  10 882 996
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  3 595
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  1 450
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,736
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  77
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,43
  Skala: 1-10 (10 er bedst)