[[suggestion]]
Ecuador
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Quito

Etniske grupper

Mestiser (blandet) 65%, indianere 25%, spanske og andre 7%, afrikansk opprindelse 3%

Sprog

Spansk (officielt), indianernes sprog (specielt quechua)

Religion

Romersk katolske 95%, andre 5%

Befolkningtal

16 863 425

Styreform

Republik

Areal

283,520 km2

Valluta

USD

Bruttonationalindkomst per indbygger

11 242 PPP$

Nationaldag

10. august

Andre landesider

Geografi

Ecuador ligger i det nordvestlige Sydamerika, ved ækvator og omfatter også Galápagos øerne i Stillehavet. Landets deler sig i tre områder: kysten, det midterste højplateau dannet af Andesbjergene og det østlige lavland. Klimaet på kysten er hed og fugtig, selv om den kolde Perustrøm i visse områder reducerer regnmængderne. I området øst for Andesbjergene finder man den tropiske regnskov i Amazonas. Indimellem bliver landet mødt af El Niño, et meget særligt vejr som bringer tyfoner og tordenvejr med sig.

Det mest alvorlige miljøproblem i Ecuador er ødelæggelsen af skovene. Indtil 90’erne havde landet mistet over 30% af sine oprindelige mangroveskove. Ødelæggelsen af skovene har også øget ørkendannelsen i tørre områder. Det er blevet anslået at med dagens ødelæggelsestempo ville skovområderne ved kysten være helt væk inden år 2010, og skovene i Amazonas-området inden år 2035. Den største årsag anses at være det traditionelle landbrug, men udviklingen af olieindustrien har også spillet en rolle. I 2010 indgik Ecuador en unik aftale med FNs miljøprogram (UNEP) om at afstå fra at udnytte et oliefelt i Yasuna-reservatet i Amazonas for at bevare regnskoven.

Galápagos øerne er kendt for sine unikke dyrearter, og øerne er blevet medtaget på UNESCOs verdensarvsliste. Det var her, Darwin fandt materiale til at skrive “Arternes oprindelse”.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Ecuador, ville vi behøve 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Man ved, at det har været blomstrende højkulturer i Ecuador til og med 3000-tallet før vor tidsregning. Ecuador udgjorde i 1400-tallet den nordligste dele af det gamle Inkariget. De næste erobrere var spanierne, som ankom i 1534. Inkaindianerne blev i løbet af hundrede år reduceret til halvdelen af sit oprindelige befolkningstal, på grund af sygdomme og tvangsarbejde under kolonitiden. Den lokale uafhængighedskrig begyndte i 1820’erne, og i 1822 løsrev Ecuador sig fra kolonimagten Spanien for at blive en del af Colombia. Ecuador blev uafhængigt i 1830. Befolkningen flyttede gradvist fra det midterste højplateau og slog sig ned på dyrkbare områder på kysten, da efterspørgslen på kakao øgedes, og landet profilerede sig tidligt som producent af eksportartikler. Da kakaopriserne faldt, og landet oplevede en økonomisk krise, førte det til politisk kaos og et militærkup i 1925. I 1942 gav Ecuador i henhold til Rio-traktaten områder til Peru for gøre en ende på den korte krig mellem landene, som bundede i en grænsestrid.

Efter 2. verdenskrig oplevede man et voldsomt opsving i bananeksporten, der gjorde at landet tjente penge og den økonomiske velstand voksede. Men da bananpriserne i begyndelsen af 1960’erne faldt, udbrød der strejke. Politisk uro spredte sig og Ecuador blev underlagt militærdiktatur i to perioder. I 1967 blev der desuden fundet olie i landet, og i frygt for at politikerne skulle bruge olien til at gøre sig selv rige, tog general Lara magten i 1972. Lara satsede på industri hvilket førte til at mange bønder flyttede fra landet til byerne. Samtidig med dette, gennemførte landet jordreformer. Retten til at eje jord blev fordelt, hvilket fratog den økonomiske overklasse - jordejerne - meget magt.

Oliepolitikken og forsøget på jordreformer førte til konflikter, og general Lara måtte i 1975 overlade præsidentembedet til borgerskabets general Raúl Gonzáles Alvear, som så selv blev væltet i et nyt kup i 1976. Den nye junta blev ledet af viceadmiral Alfredo Poveda.  

En ny grundlov blev vedtaget ved folkeafstemning i 1978, og denne gav for første gang analfabeter stemmeret. Analfabeter udgjorde 40% af befolkningen. Det efterfølgende valg blev vundet af kristendemokraten Jaime Roldós Aguilera, som vakte håb om en demokratiseringsproces i Latin-Amerika. Roldós oprettede øjeblikkeligt diplomatiske forbindelser til Cuba og Kina og gjorde sig til en populær talsmand for de fattige. I maj 1981 omkom Roldós i en mystisk flyulykke og hans vicepræsident, Osvaldo Hurtado Larrea, overtog styringen af landet.

Politiske optøjer vendte tilbage efter en lang pause i 1996, da den valgte præsident Abdala Bucaram blev afløst fra sit embede på grund af en sindssygdom. Hans efterfølger blev afsat som følge af den mislykkede valutareform i forbindelse med folkeoprøret i 2000.

Rafael Correa kom til magten i 2007 med et løfte om at indføre en ny grundlov, som skulle stoppe den uretfærdige fordeling af landets ressourcer og politisk ustabilitet. Han blev også den første præsident, der blev genvalgt i 2009 (godt nok i et fremskyndet valg) og igen i 2013. Det er lykkedes ham at skabe politisk stabilitet og hans “medborgerrevolution” har ført til bedre levevilkår for landets fattige, arbejdsløsheden er faldet, flere lærer at læse, og sundhedsvæsnet er blevet bedre. Den nye grundlov medførte også, at Ecuador i 2008 kunne kalde sig det første 

Samfund og politik

Ifølge grundlov fra 2008 vælges præsidenten, vicepræsidenten og repræsentanterne i nationalforsamlingen for 4 år ad gangen. Landets regering består af 38 medlemmer, og i nationalforsamlingen med et kammer sidder der 124 medlemmer. Grundloven giver præsidenten bred fuldmagt og præsidenten kan genvælges for to perioder i træk. Siden 2017 har Correas allierede, Lenín Moreno Garcés, siddet på præsidentposten. 

Ecuadors politiske situation har i flere år været præget af ustabile og kortvarige regimer og social uro. Manglende tillid til politikerne og udbredt korruption har præget landet.  De politiske partier har været små og mere afhængige af populistiske og karismatiske politikerne end partiprogrammer og ideologier, noget som blev fremhævet særligt under diktaturperioderne i årene 1972-79. Valget af Rafael Correa som præsident og den nye grundlov i 2008 gav fornyet håb om nødvendige ændringer i det ecuadorianske samfund, med vægt på øget folkelig deltagelse i et rigtigt demokratisk system, hvor sociale rettigheder og en stærkere stat er væsentlige elementer. Et vigtigt sigtemål for grundlovsændringer var et styrke rettighederne for den fattigere del af befolkningen, deriblandt indianerne, som i historiens løb har haft meget lidt politisk indflydelse.

Ifølge FN’s definition af fattigdom lever over halvdelen af Ecuadors befolkning i fattigdom. Forskellen mellem de der har penge, og de der ikke har penge i landet er enorm. Den rigeste del af befolkningen ejer 80% af landets ressourcer og klasseskellene er tydelige. Efterkommerne af spanierne er de rigeste mens indianerne og afrikanske efterkommere er de fattigste. Landets sundhedssektor er delt efter samme mønster: De der kan betale for det, benytter private sundhedstjeneste, og de andre, der ikke har samme mulighed må benytte det offentlige sundhedsvæsen, der især ude på landet er meget ringe. ⅕ børn lider af underernæring og adgang til rent vand er et problem. Derudover har man i de senere år oplevet at flere rammes af vestlige livsstilssygdomme såsom overvægt, diabetes og forhøjet blodtryk.

I 2011 startede præsident Correa et vigtigt sundhedstiltag, der skulle forhindre ungdomsgraviditet med gratis prævention, seksualundervisning og holdningskampagner. Til trods for de skævt fordelte olieindtægter, og landets store interne udfordringer, er Ecuador et af de lande, der tager imod flest asylansøgere, især fra nabolandene.

Menneskesmugling er et stort problem i Ecuador. Den colombianske narkotikamafia har bidraget meget til stigningen i kriminalitet i Ecuador.

Økonomi og handel

Ecuadors vigtigste eksportartikler er olie, guld, bananer, rejer og andre primære landbrugsprodukter. Landet er verdens største bananeksportør. En af de største indtægtskilder udover olien er Ecuadors udenlandsboende statsborgere, som sender penge hjem til landet. Turismen er blevet den tredjevigtigste sektor, men landet er således meget afhængig af olie, som har fået øget eksportkapacitet takket være det nye olierør, som blev færdig i 2003. Den svækkede økonomi i årene 1997-98 kulminerede i en økonomisk krise i 1999. Krisen blev forværret af problemer i landbruget, forårsaget af vejrfænomenet El Niño og den lavere pris på olie på verdensmarkedet. Man bestemte sig for at skifte landets valuta, sucre, til dollars, noget som medførte et folkeoprør, og som medførte magtskifte. I 2001 gik Ecuador alligevel vellykket over til dollars og indgik støtteaftaler med IMF for stimulering af landets økonomi.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Ecuador på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  203 080 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  3,6
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,018
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  21,50
  procent
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,603
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  66,9
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  36,0
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  43 920
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  2,76
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,5
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  25
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,987
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  34
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  31,88
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  74,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,4
  Procent av BNP
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  7,8
  Procent
  Undervægtige børn
  1,6
  Procent
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  15
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  76
  Antal år
  Malariaspredning
  2,6
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  57
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  8
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  111
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  43
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,1
  Procent
  Alfabetisme
  94,4
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  91,3
  Procent
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,391
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  41,4
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  37,96
  Procent
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  74,4
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  42
  Procent
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  1 381
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  99,9
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  11,7
  Procent
  Ledighed
  3,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  104 295 862 000
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  6 273
  US Dollar
  Primære erhverv
  9
  Procent
  Sekundære erhverv
  33
  Procent
  Tertiære erhverv
  52
  Procent
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  57,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Ecuador

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  11 583
  Personer
  Befolkningstal
  16 863 425
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  18 595
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  104 333
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,752
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  79
  År
  Forventet levealder for mænd
  73
  År
  Globalt lykkeindeks
  6,03
  Skala: 1-10 (10 er bedst)