[[suggestion]]
Eritrea
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Asmara

Etniske grupper

Tigrinya 55%, tigre 30%, saho 4%, kunama 2%, rashaida 2%, bilen 2%, andre (afar, beni amir, nera) 5% (2010)

Sprog

Tigrinya (officielt), arabisk (officielt), engelsk (officielt), tigre, kunama, afar, andre kushitiske sprog.

Religion

Muslimer, koptere, romersk-katolske, protestanter

Befolkningtal

5.187.948

Styreform

Overgangsregering

Areal

117.600 km2

Valluta

Nakfa

Nationaldag

24. maj

Andre landesider

Geografi

Eritrea er et smalt, tørt kystland, der strækker sig over ca. 1150 km fra nord til syd. Lavlandet i syd er en del af Danakilørkenen, der til dels ligger under havets overflade. Her er klimaet varmt og temperaturen kan nå op til 50° C. Landskabet består af træløse stepper og ørkenvegetation. Det frugtbare højland i nord er en del af det nordetiopiske plateau. Her er klimaet mere moderat, og den gennemsnitlige temperatur er 16° C. Som i resten af ​​landene i Østafrika, er tørke og vandmangel et stort problem i Eritrea. Landet har gentagne gange været ramt af tørke-katastrofer. Dette har været til skade for landbrugsproduktionen og ført til hungersnød i befolkningen. Eritrea står over for miljømæssige udfordringer, herunder skovrydning og jorderosion. I 2009 var landet særlig hårdt ramt, da vejrfænomenet El Niño resulterede i en massiv oversvømmelse.

Ecoprint

0.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Eritrea, ville vi behøve 0.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Eritrea er en af verdens yngste nationer, men området har været befolket i flere millioner år. Forskellige dele af Eritrea indgik tidligere i lokale statsdannelser indtil landet fik sin selvstændighed i 1993. Landets kultur er både blevet påvirket af etiopiske statsdannelser og forskellige arabiske statsdannelser på den anden side af Det Røde Hav.

I 1885 blev Eritrea erobret af Italien, som forblev i landet indtil de blev jaget væk af britiske styrker under 2. verdenskrig. Eritrea var et britisk protektorat indtil FN bestemte, at landet skulle danne en føderation med Etiopien i 1952, og samtidig være et selvstyret område. Efter 30 år med frihedskampe blev Eritrea befriet af oprørsgruppen EPLF, Eritrean People’s Liberation Front, i samarbejde med grupper som samtidig styrtede militærregimet i Etiopien. Med støtte fra den nye etiopiske regering blev staten Eritrea oprettet i 1993. Fra 1998-2000 var der grænsekrig mellem de to lande. Konflikten er endnu ikke løst, og alle forsøg på at udvikle demokrati i landet har indtil videre fejlet.

Samfund og politik

Eritrea er en etpartistat med "People’s Front for Democracy and Justice” (PFDJ) som det eneste lovlige politiske parti. Isaias Afwerki er indtil videre Eritreas eneste præsident. Han var en frontfigur under borgerkrigen med Etiopien. Den uløste grænsekonflikt mellem Eritrea og Etiopien bidrager fortsat til at hæmme den demokratiske og økonomiske udvikling i landet. Nationale valg har været planlagt, men er blevet udsat på ubestemt tid. Efter Eritrea blev selvstændigt, har landet vedtaget en forfatning, der ikke er trådt i kraft endnu. Landet ledes stadig af en overgangsregering. Politisk opposition er ikke tilladt og religionsfrihed er begrænset. Der er ingen pressefrihed, og alle medier ejes og kontrolleres af staten. På trods af de vanskelige vilkår, er der en række infrastrukturprojekter i Eritrea som reparation af vejnettet og bygning af kunstvandingskanaler. Landet har også store sociale udfordringer. Eritrea kæmper med analfabetisme, og arbejdsløsheden er høj. Omskæring af kvinder er meget udbredt, og det anslås, at 95 % af kvinderne er omskåret.

Økonomi og handel

Siden uafhængigheden fra Etiopien har Eritrea kæmpet med dårlig økonomi. Landet er blandt de fattigste i verden, er den eritreiske økonomi er lukket. Myndighederne har lagt op til en selvforsyningspolitik, hvilket betyder begrænset afhængighed af udenrigshandel. Der er derfor restriktive betingelser for internationale erhvervsinvesteringer og etablering af støtte- og hjælpeorganisationer. Der foretages nationalisering af den private sektor i stedet for privatisering. Dette synliggøres af, at staten, partiet og militæret er involveret i stort set alle brancher. Eritreas økonomi er baseret på landbrug, og det anslås, at næsten 80 % af befolkningen er beskæftiget her. Det gør landet særligt sårbart, fordi regionen og landet er meget udsat for tørke. Eritrea har naturreserver der omfatter guld, kobber, zink, jern, magnesium og marmor. Forekomsterne menes at være betydelige, men udvindes foreløbigt kun i lav grad. For at få kontrol over den økonomiske situation i landet, meddelte de eritreiske myndigheder, at de vil gøre brug af priskontrol og justering af rentesatserne som et redskab i de kommende år.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Eritrea på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  79 130 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  69,00
  procent
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,440
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  64
  År
  Forventet levealder for mænd
  60
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  20,9
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  50
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  0,5
  Hektar pr. person
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  697
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,13
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,2
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  25
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  585 874
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  2 252
  Personer
  Fredsindekset
  2,522
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  10 000
  Internt fordrevne
  Korruption
  24
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  80,26
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  7
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  97,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  20,9
  Procent av BNP
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  15,3
  Procent
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  43
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,2
  Procent
  Forventet levealder
  62
  Antal år
  Malariaspredning
  22,9
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  501
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  18
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  76
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  67
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  87,0
  Procent
  Alfabetisme
  64,7
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  37,4
  Procent
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  46,5
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  22,00
  Procent
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  64
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  46,7
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  13,1
  Procent
  Ledighed
  6,5
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  2 607 739 837
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  583
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  22
  Procent
  Tertiære erhverv
  63
  Procent
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  1,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Eritrea

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstal
  5 187 948
  antal indbyggere