[[suggestion]]
Estland
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Talinn

Etniske grupper

Estiske 68.7%, russiske 25.6%, ukrainske 2.1%, hviderussiske 1.2%, finner 0.8%, andre 1.6% (2008)

Sprog

estisk 67.3%, russisk 29.7%, andre 2.3%, ukendte 0.7%

Religion

Evangelisk luthersk 13.6%, ortodokse 12.8%, andre kristne 1.4%, uafhængige 34.1%, andre 32%, ingen 6.1%

Befolkningtal

1 306 788

Styreform

Republik

Areal

45,227 km2

Valluta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

29 743 PPP$

Nationaldag

24. februar

Andre landesider

Geografi

Estland er et lille land med en lang kyststrækning ved Østersøen og den Finske Bugt. Omkring 1500 øer og holme tilhører landet, hvoraf de to er så store, at de udgør deres egne amter. Estland er overvejende fladt, men i syd er der bakkede områder. Næsten en tredjedel af landet er sumpjord og mere end 40 % er dækket af skov. Der frygtes for konsekvenserne af hurtig skovrydning. Estland har over tusind søer, hvoraf Peipus er den største, og sammen med floden Narva danner en slags grænse til Rusland i øst. Der strides dog om grænserne mellem de to lande. Estland har både kyst- og fastlandsklima, og der er fire lige store årstider.

Landet har været en af Europas værste luftforurenere, hovedsageligt på grund af olieskifer, der bruges til energikraftværker, som derefter udsender store mængder af svovldioxid. Den forurenede luft med aske og slagger har spredt sig over store områder. For at opfylde EU's miljønormer i 2015 ombyggede man kraftværkerne. Forureningen var også et vigtigt emne i Estlands kamp for befrielse fra Sovjetunionen. Radioaktivt affald ved uranudvinding, ophobning af flybrændstoffer, eutrofiering, forurenet drikkevand og spildevand var ansvarligt for alvorlige skader under den sovjetiske æra, og oprydning herefter har haft store omkostninger.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Estland, ville vi behøve 3.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Estland var selvstændigt indtil 1200-tallet, hvor danskerne og tyskerne delte landet imellem sig. I 1346 solgte Danmark sin andel til tyskerne efter et stort estisk oprør i nord. Flere byer sluttede sig til Hanseforbundet, og mange nød godt af det. Landmændene blev imidlertid dårligt behandlet. I 1500-tallet var tyskerne svækket, og Sverige overtog hele landet. Rusland ønskede at medtage Estland i dets rige, og efter flere krige med Sverige, vandt Rusland kontrollen med landet i 1721. En lang fredstid fulgte med genopbygning af landet efter mange krige på estisk jord. Landmændenes situation blev værre og værre, og enhver bondeopstand blev der slået hårdt ned på. Først i 1800-tallet kom jordreformer, der forbedrede landmændenes levevilkår. I 1917 faldt zardømmet i Rusland, og Estland erklærede sig uafhængig. En frihedskrig i de kommende år førte i 1920 til en fredsaftale, hvor Rusland godtog kravet om uafhængighed. Estland erklærede sig neutral da 2. verdenskrig brød ud i 1939, men en aftale mellem Tyskland og Sovjetunionen førte til, at landet blev medlem af Sovjetunionen i 1940. Det sovjetiske styre blev afbrudt af tysk besættelse i 1941-1944, før Estland igen blev en del af Sovjetunionen.Estland opnåede uafhængighed fra Sovjetunionen i 1991.  

Samfund og politik

Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi var en hurtig process, der førte til dårlige sociale vilkår for store dele af befolkningen, særligt landmænd. 1990'erne var præget af høj arbejdsløshed og høj børnedødelighed. HIV-udbredelsen var stor omkring årtusindskiftet. Situationen blev bedre i løbet af 00'erne, og i dag er adgangen til sundhedspleje god. I 2004 blev Estland medlem af NATO og EU, og tre år senere havde landet EU's næstlaveste ledighed.

Estland er en republik, og præsidenten vælges for fem år af parlamentet. Præsienten udvælger derefter statsministeren som godkendes af parlamentet. Siden uafhængigheden har landet været ledet af ustabile koalitionsregeringer. Før 2009 havde ingen regeringer siddet en hel mandatperiode. Estland blev medlem af EU og Nato i 2004, efter omfattende reformer. Det tætte samarbejde og forhold til EU, har forværret forholdet til Rusland. Ud over grænsestridighederne mellem landene, er Rusland skarp kritiker af det estiske system for statsborgerskab. Selvom reglerne er blevet ændret i de seneste år, er de stadig så strenge, at omkring halvdelen af ​​de russisk-talende indbyggere i Estland mangler statsborgerskab.

Økonomi og handel


De økonomiske problemer var store i årene efter Estland forlod Sovjetunionen. I 1992 blev Estland medlem af Den Internationale Valutafond, som gav lån til landet, mod at det indførte et stramt økonomisk program. Statsvirksomheder blev privatiseret, og Estland indførte sin egen valuta, som var knyttet til den tyske mark og senere til euroen. Dette bremsede inflation. Mod slutningen af ​​1990'erne vendte den økonomiske situation og økonomien voksede kraftigt år for år i 00'erne. I 2007 havde Estland EU's næsthøjeste økonomiske vækst. Den finansielle krise samme år førte dog landet ind i en recession. Siden finanskrisen har økonomien stabiliseret sig igen, primært gennem en øget eksport. I 2011 indførte Estland euroen som valuta. 
Blandt de primære erhverv er skovbrug den eneste industri, der har øget produktionen siden befrielsen. Eksport af tømmer og forarbejdet træ til Europa er steget i de senere år. Let industri med udenlandske ejere har etableret sig i Estland, hovedsageligt på grund af lave lønninger og veluddannet arbejdsstyrke. Estland har verdens største lager af olieskifer, der er muligt at udvinde. Det har gjort landet næsten uafhængig af russisk energi. Finland er i dag Estlands vigtigste handelspartner.

Selvom Estland er det rigeste land af de tre Baltiske lande er arbejdsløsheden betydelig og fattigdom og ulighed er stadig udbredte problemer i landet. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Estland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  21,80
  procent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,794
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  69,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  19 519
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  14,85
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,8
  Prosent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,732
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  73
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  12,27
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  43,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,1
  Procent av BNP
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  2,8
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,3
  Procent
  Forventet levealder
  75
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  6
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  1
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  13
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  15
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,9
  Procent
  Alfabetisme
  99,9
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  93,5
  Procent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,131
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  48,5
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  26,73
  Procent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  81,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  93
  Procent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  6 732
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  13,8
  Procent
  Ledighed
  5,5
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  26 611 651 599
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  20 200
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  24
  Procent
  Tertiære erhverv
  68
  Procent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  88,1
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  95
  Personer
  Befolkningstal
  1 306 788
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  331
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  455
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,871
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  80
  År
  Forventet levealder for mænd
  70
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,89
  Skala: 1-10 (10 er bedst)