Velkommen til de nye Globalis sidene

.

Estland
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Talinn

Etniske grupper

Estiske 68.7%, russiske 25.6%, ukrainske 2.1%, hviderussiske 1.2%, finner 0.8%, andre 1.6% (2008)

Sprog

estisk 67.3%, russisk 29.7%, andre 2.3%, ukendte 0.7%

Religion

evangelisk luthersk 13.6%, ortodokse 12.8%, andre kristne 1.4%, uafhængige 34.1%, andre 32%, ingen 6.1%

Befolkningtal

1 280 227

Styreform

Republik

Areal

45,227 km2

Valluta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

28 095 PPP$

Nationaldag

24. februar

Andre landesider

Geografi

Estland er et lille land (45.227 km ² og 1,3 millioner indbyggere) med en lang kyststrækning ved Østersøen og den Finske Bugt. Omkring 1500 øer og holme tilhører landet, hvoraf de to er så store, at de udgør deres egne amter. Estland er overvejende fladt, men i syd er der bakkede områder. Næsten en tredjedel af landet er sumpjord og mere end 40 % er dækket af skov. Der frygtes for konsekvenserne af hurtig skovrydning. Estland har over tusind søer. Peipus er den største, og danner sammen med floden Narva, en slags grænse til Rusland i øst. Der strides dog om grænserne mellem de to lande. Estland har både kyst- og fastlandsklima, og der er fire lige store årstider.

Landet har været en af Europas værste luftforurenere, hovedsageligt på grund af olieskifer, der bruges til energi kraftværker, som derefter udsender store mængder af svovldioxid. Den forurenede luft med aske og slagger har spredt sig over store områder. For at opfylde EU's miljønormer i 2015 ombygges kraftværkerne. Forureningen var også et vigtigt emne i Estlands kamp for befrielse fra Sovjetunionen. Radioaktivt affald ved uranudvinding, ophobning af flybrændstoffer, eutrofiering, forurenet drikkevand og spildevand var ansvarlige for alvorlige skader under den sovjetiske æra, og oprydning har været yderst kostbart.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Estland, ville vi behøve 3.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Estland var selvstændigt indtil 1200-tallet, hvor danskerne og tyskerne delte landet imellem sig. I 1346 solgte Danmark sin andel til tyskerne efter et stort estisk oprør i nord. Flere byer sluttede sig til Hanseforbundet, og mange nød godt af det. Landmændene blev imidlertid dårligt behandlet. I 1500-tallet var tyskerne svækket, og Sverige overtog hele landet. Rusland ønskede at medtage Estland i dets rige, og efter flere krige med Sverige, vandt Rusland kontrollen med landet i 1721. En lang fredstid fulgte med genopbygning af landet efter mange krige på estisk jord. Landmændenes situation blev værre og værre, og enhver bondeopstand blev der slået hårdt ned på. Først i 1800-tallet kom jordreformer, der forbedrede landmændenes levevilkår. I 1917 faldt zardømmet i Rusland, og Estland erklærede sig uafhængig. En frihedskrig i de kommende år førte i 1920 til en fredsaftale, hvor Rusland godtog kravet om uafhængighed. Estland erklærede sig neutral da 2. verdenskrig brød ud i 1939, men en aftale mellem Tyskland og Sovjetunionen førte til, at landet blev medlem af Sovjetunionen i 1940. Det sovjetiske styre blev afbrudt af tysk besættelse i 1941-1944, før Estland igen blev en del af Sovjetunionen.Estland opnåede uafhængighed fra Sovjetunionen i 1991.  

Samfund og politik

Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi var en hurtig process, der førte til dårlige sociale vilkår for store dele af befolkningen, særligt landmænd. 1990'erne var præget af høj arbejdsløshed og høj børnedødelighed og HIV-spredningen var stor omkring årtusindskiftet. Situationen blev bedre i 00'erne, og i dag er adgang til sundhedspleje god. I 2004 blev Estland medlem af NATO og EU, og tre år senere havde landet EU's næstlaveste ledighed.

Estland er en republik, og præsidenten vælges for fem år af parlamentet. Præsienten udvælger derefter statsministeren som godkendes af parlamentet. Siden uafhængigheden har landet været ledet af ustabile koalitionsregeringer. Før 2009 havde ingen regeringer siddet en hel mandatperiode. Estland blev medlem af EU og Nato i 2004, efter omfattende reformer. Det tætte samarbejde og forhold til EU, har forværret forholdet til Rusland. Ud over grænsestridighederne mellem landene, er Rusland skarp kritiker af det estiske system for statsborgerskab. Selvom reglerne er blevet ændret i de seneste år, er de stadig så strenge, at omkring halvdelen af ​​de russisk-talende indbyggere i Estland mangler statsborgerskab.

Økonomi og handel


De økonomiske problemer var store i årene efter Estland forlod Sovjetunionen. I 1992 blev Estland medlem af Den Internationale Valutafond, som gav lån til landet, mod at det indførte et stramt økonomisk program. Statsvirksomheder blev privatiseret, og Estland indførte sin egen valuta, som var knyttet til den tyske mark og senere til euroen. Dette bremsede inflation. Mod slutningen af ​​1990'erne vendte den økonomiske situation og økonomien voksede kraftigt år for år i 00'erne. I 2007 havde Estland EU's næsthøjeste økonomiske vækst. Den finansielle krise samme år førte dog landet ind i en recession. Siden finanskrisen har økonomien stabiliseret sig igen, primært gennem en øget eksport. I 2011 indførte Estland euroen som valuta. 
Blandt de primære erhverv er skovbrug den eneste industri, der har øget produktionen siden befrielsen. Eksport af tømmer og forarbejdet træ til Europa er steget i de senere år. Let industri med udenlandske ejere har etableret sig i Estland, hovedsageligt på grund af lave lønninger og veluddannet arbejdsstyrke. Estland har verdens største lager af olieskifer, der er muligt at udvinde. Det har gjort landet næsten uafhængig af russisk energi. Finland er i dag Estlands vigtigste handelspartner.

Selvom Estland er det rigeste land af de tre Baltiske lande er arbejdsløsheden betydelig og fattigdom og ulighed er stadig udbredte problemer for landet. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Estland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  6,7
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  13,8
  Procent
  Ledighed
  7,7
  Prosent
  Primære erhverv
  3
  Procent
  Sekundære erhverv
  28
  Procent
  Tertiære erhverv
  68
  Procent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  45 230
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  15,3
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  52,7
  Procent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  1 310
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,7
  Antal børn per kvinde
  Forventet levealder
  75
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  80
  År
  Forventet levealder for mænd
  70
  År
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  GDI - ligestillingsudvikling
  1,032
  Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,131
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,865
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Korruption
  70
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  23,76
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  17,9
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  43,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  6 665
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  95
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  318
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  168
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,715
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  2,0
  Procent av BNP
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  16
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  9
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  20
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  13,55
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  15,11
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  5,5
  Hektar pr. person
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  100,0
  Procent
  Alfabetisme
  99,8
  Procent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  99,6
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  97
  Procent
 •  

  Estland

  Enhed

  Vis graf

  Bruttonationalprodukt
  22 459 443 274
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  17 295
  US Dollar